تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

محاسبه ارزش زمانی پول :

هر واحد پولی که در اختیار فرد باشد، دارای مزایا و معایبی است که به‌طور مستقیم ارزش زمانی پول را تحت شعاع قرار می‌دهند. از جمله می‌توان به نرخ بهره، تورم و هزینه فرصت‌ها اشاره کرد که در زمان‌های مختلف ارزش پول را افزایش یا کاهش می‌دهند. سپس بر اساس این عوامل و نوع واحدهای پول، ارزش فعلی و ارزش آینده را محاسبه کرد.

در این میان محاسبه ارزش فعلی خالص (Net Present Value ) در مباحث مالی و سرمایه‌گذاری بسیار مهم و حیاتی است.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

درواقع مدیران مالی و سرمایه‌گذاران با کمک نرم‌افزارها و یا روش‌های دستی از طریق فرمول‌های زیر ارزش زمانی پول را در هر مقطع جداگانه محاسبه و سپس با هم مقایسه کرده و بر اساس نتایج حاصله تصمیم‌گیری می‌کنند.


فرمول ارزش آتی
ارزش فعلی + سود = ارزش آتی
فرمول ارزش فعلی
ارزش آتی ÷ سود = ارزش فعلی

 

منبع خبر: تولید محتوای حَسمان
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

زهرا غنی زاده زارچ |   1399/04/24 10:15:02   |
0     0
اگر سود به تنهایی نگهداری شود به مرکر زمان ارزش خود را از دین می دهد اما اگر سرمایه گذاری شود برحسب نرخ سود به ارزش پول اضافه می شود. نرخ بهره، تورم و هزینه فرصت در زمان های مختلف ارزش پول را افزایش یا کاهش می دهند. ارزش فعلی پول یعنی مبلغ سرمایه گذاری شده باضافه مبلغ سود آن.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
fatemeh pourghasemi |   1399/04/24 18:22:18   |
0     0
ارزش زمانی پول بیان می‌کند که پول در زمان فعلی به دلیل ظرفیت بالقوه درآمدی‌اش ارزش بیشتری نسبت به آینده دارد. اصول بنیادی این اصلی مالی شامل مواردی است که بیان می‌کنند؛ پول ارائه‌شده می‌تواند سود به همراه داشته باشد و پول هرچه زودتر دریافت شود ارزشش بیش‌تر است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics