تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

عرضه و تقاضای پول

دولت تلاش می کند تا از طریق کمینه سازی اثرات تورم و رکود، اقتصاد را به اثبات برساند، برای این کار، دولت می تواند عرضه و تقاضای پول را مدیریت کند. دو ابزار استفاده شده در کشورها برای مدیریت عرضه ی پول (مقدار پول در گردش)، سیاستهای پولی و سیاستهای مالی هستند سیاستهای پولی به اقدامات اتخاذ شده توسط بانک مرکزی برای تثبیت اقتصاد اشاره دارد. بانک مرکزی است که مقدار عرضه پول را کنترل می کند. وقتی بانک مرکزی مشاهده می کند که قیمتها به سرعت در حال افزایش هستند، تلاش میکند تا با کاهش مخارج مانع از افزایش قیمت هاشود.

یک روش کاهش مخارج، افزایش نرخهای بهره است. وقتی نرخهای بهره افزایش می یابند، استقراض توسط افراد و کسب و کارها برای خرید کالاها و خدمات پرهزینه می شود و در نتیجه خرج کردن کاهش می یابد. انواع مختلف نرخ بهره توسط بانک مرکزی کنترل میشوند نرخ تنزیل نرخی است که بانکها باید از بانک مرکزی وام بگیرند بانکها وقتی با فرصت های وام دهی روبرو می شوند اما وجه نقد کافی در اختیار ندارند، اقدام به استقراض از بانک مرکزی می کنند.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

بانک ها ملزم هستند تا مقادیر مشخصی وجه نقد نزد خود نگهداری کنند که ذخیره نامیده میشود تا بتوانند تقاضای روزانهی مشتریان را تامین کنند. اگر این ذخیره ها از مقادیر تعیین شده کمتر شوند، بانکها باید استقراض کنند و نرخ های تامین مالی بین بانکی نرخهای ی هستند که بانکها می توانند از ذخایر مازاد سایر بانکها وام بگیرند.

برای مثال اگر یک بانک بیشتر از آنچه نیاز دارد وجه نقد در اختیار داشته باشد می تواند وجوه مازاد را به سایر بانکها وام دهد نرخ بهره پایه نرخ بهره ای است که بانکها از معتبرترین مشتریان خود دریافت میکنند. نرخ بهره پایه همیشه بر مبنای تحرکات بانک مرکزی در زمینهی تغییر نرخهای بهره تعیین میشود. برای مثال وقتی نرخهای تنزیل افزایش می یابند، نرخ بهره ی پایه نیز افزایش می یابد. بهرهی پایه معمولا چند درصد بالاتر از نرخ تامین مالی بین بانکی است سیاستهای مالی به اقدامات اتخاذ شده توسط دولت برای مدیریت اقتصاد اشاره دارد.

دولتها برای کمک به جلوگیری از تورم می توانند مالیات را افزایش دهند. وقتی مالیات افزایش مییابد، افراد وجوه نقد کمتری برای خرج کردن در اختیار خواهند داشت. این امر تورم را کاهش می دهد. از طرف دیگر، اگر اقتصاد به دلیل عدم تمایل مصرف کنندگان به خرید، در رکود باشد، دولت می تواند از طریق کاهش مالیات، مخارج را تشویق کند. این امر درآمد در دسترس مصرف کنندگان را افزایش می دهد. این اقدامات در کنار یکدیگر، باعث افزایش یا کاهش مخارج می شوند.

منبع خبر: تولید محتوای حَسمان
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

ادمین سواد مالی . |   1399/01/01 22:06:51   |
2     0
سیاستهای پولی به اقدامات اتخاذ شده توسط بانک مرکزی برای تثبیت اقتصاد کشور است. بانک مرکزی باید مقدار عرضه پول را کنترل کرده تا از ایجاد حباب و یا تورم افسار گسیخته جلوگیری نماید.
- آبا میدانید منظور از سیاست های انبساطی و انقباضی بانک مرکزی کشورها چیست؟
- چگونه بانک مرکزی مقدار عرضه پول را کنترل می نماید؟
- ایجاد حجم پول زیاد توسط بانک مرکزی چه عواقبی دارد؟
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Mona |   1399/03/03 16:51:05   |
افزایش حجم پول در بانکها و ذخیره پولی باعث میشود بانکها اقدام به عرضه وام و قرض میکنند و نرخهای بهره کاهش می یابد...و سبب افزایش مخارج میشود
زهرا افتخاری |   1399/03/03 21:46:55   |
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرصه پول میکند .
سیاستهای انبساطی از سیاستهای دوران رکود دربار ار است.
ایجاد حجم زیاد پول توسط بانک مرکزی باعث تشدید تورم میشود
زهرا افتخاری |   1399/03/03 21:47:39   |
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرضه پول میکند .
سیاستهای انبساطی از سیاستهای دوران رکود دربازار است.
ایجاد حجم زیاد پول توسط بانک مرکزی باعث تشدید تورم میشود.
مسعود زارع بیدکی |   1399/03/07 18:25:30   |
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرضه پول میکند.
.ابزارهایی مثل اوراق مشارکت، نرخ سپرده قانونی، نرخ بهره بین بانکی و ...
حجم پول بالا موجب افزایش تورم شدید می شود. زیرا تقاضا را افزایش می دهد
فرزانه جنتی |   1399/03/10 15:55:07   |
سیاست پولی انبساطی به سیاست هائی اطلاق می‌گردد که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند و یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهندهٔ عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.2-سیاست پولی انقباضی :سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌گردد که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را بر آورده می‌سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهندهٔ عرضهٔ پول را سیاست پولی انقباضی گویند
با کنترل نرخ های سود بانکی. سقف اعتباری. نسبت سپرده قانونی. اوراق مشارکت بانک مرکزی. سپرده ویژه بانک ها نزد بانک مرکزی
همواره تعداد دلارهای موجود در دنیا مقدار مشخصی است. هر کشور به اندازه دلارهایی که دارد می‌تواند از کالاها و خدمات موجود در هر جای دنیا خریداری کند؛ تحت این شرایط می‌توان گفت قدرت اقتصادی کشورها در تعداد دلارهای اندوخته‌شده در بانک مرکزی آنها است. تحت این شرایط کشورهایی که صادرات بالایی دارند دارای اقتصادهایی قدرتمند برای توسعه هر چه بیشتر کشور خود در ابعاد گوناگون هستند و کشورهای واردکننده در معرض خطر عدم توسعه‌یافتگی و جا ماندن از روند حرکتی دنیا در زمینه‌های مختلف قرار دارند. محدود بودن تعداد دلارها در سیستم اقتصادی دنیا همان دلیلی است که دولت نمی‌تواند هر اندازه پول که دوست دارد چاپ کند
مرتضی ندافی |   1399/03/21 15:44:44   |
سیاست های انبساطی افزایش عرضه پول و سیاست های انقباضی کاهش عرضه پول می باشد که توسط بانک مرکزی کنترل و اجرا میشود
کاهش و افزایش نرخ بهره ، پرداخت وام و سیاست های دیگر
افزایش بیش از حد حجم پول در گردش در دست مردم سبب تورم و افزایش قیمت اا میگردد
الناز بهروزی |   1399/04/12 20:15:35   |
سیاست های انبساطی افزایش عرضه پول و سیاست های انقباضی کاهش عرضه پول می باشد که توسط بانک مرکزی کنترل و اجرا میشود
کاهش و افزایش نرخ بهره ، پرداخت وام و سیاست های دیگر
مهدی رضایی بیداخویدی |   1399/04/17 22:13:49   |
سیاست پولی انبساطی به سیاست هائی اطلاق می‌گردد که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهندهٔ عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند.
سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌گردد که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را برآورده می‌سازد یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهندهٔ عرضهٔ پول را سیاست پولی انقباضی گویند
محدثه دهقان طزرجانی |   1399/04/20 02:11:22   |
سیاست های پولی به عنوان ابزار پر قدرت برای کنترل نقدینگی در کشور به حساب می آید که به دو نوع سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی تقسیم می شود.

سیاست پولی انبساطی به سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند و یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهنده عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند.

این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.

سیاست پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌شود که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را برآورده می‌سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهنده عرضه پول را سیاست پولی انقباضی گویند.

عمده ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد به مواردی همچون تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی محدود می شود.
زهرا غنی زاده زارچ |   1399/04/22 10:17:35   |
سیاست های انبساطی و انقباضی سیاست هایی برای افزایش و کاهش در عرضه پول هستند و موجب کنترل قیمت ها هم می شوند. بانک مرکزی با ایجاد عواملی مانند تورم، نرخ بهره وام بانکی، نرخ تنزیل مقدار عرضه پول را کنترل می کند. اگر حجم زیاد پول ایجاد شده باشد موجب بروز عواملی مانند تورم می شود و قدرت خرید خریداران زیاد خواهدشد که یکی از را ه های کاهش آن افزایش مالیات بر خریدار اجناس است.
محمدصالح شکیبا |   1399/04/26 15:29:26   |
سیاست های انبساطی افزایش عرضه پول و سیاست های انقباضی کاهش عرضه پول می باشد که توسط بانک مرکزی کنترل و اجرا میشود
کاهش و افزایش نرخ بهره ، پرداخت وام و سیاست های دیگر
افزایش بیش از حد حجم پول در گردش در دست مردم سبب تورم و افزایش قیمت اا میگردد
حسین فتوحی اردکانی |   1399/04/26 18:55:58   |
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرصه پول میکند .
کاهش و افزایش نرخ بهره ، پرداخت وام و سیاست های دیگر
افزایش بیش از حد حجم پول در گردش در دست مردم سبب تورم و افزایش قیمت ها میگردد.
مهدی کاظمی |   1399/04/28 09:03:44   |
سیاستهایی برای کنترل تورم
باتغییر نرخ بسود بانکی
باعث تورم
پوریا گراشی |   1399/04/28 13:03:45   |
به نظرم عَرضه و تقاضا: یک مدل اقتصادی می‌باشد که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند. قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‌کنندگان اثر می‌گذارد. در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار به تعادل می‌رسد. سایر عوامل مؤثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل باعث تغییر تقاضا و عرضه می‌شوند.
عرضه عبارتست از جریان کالا – خدمات به بازار برای برآوردن تقاضا. همچنین می‌توان گفت:مقدار کالا و خدماتی است که تولیدکنندگان حاضرند در قیمتهای مختلف در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند،تقاضا:مقدار کالا و خدماتی که تقاضا کنندگان با توجه به قیمت کالا درخواست می‌کنند تابع تقاضا را تشکیل می‌دهد.
سیدسعید حسینی منش |   1399/04/28 17:16:06   |
1-سیاست پولی انبساطی
سیاست پولی انبساطی به سیاست هائی اطلاق می‌گردد که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند و یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهندهٔ عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.
2-سیاست پولی انقباضی
سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌گردد که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را بر آورده می‌سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهندهٔ عرضهٔ پول را سیاست پولی انقباضی گویند.
پایه پولی عبارت است از سپرده‌های سیستم بانکی نزد بانک مرکزی (TR) به اضافه‌ی مجموع سکه و اسکناسی که بانک مرکزی انتشار می‌دهد، اما نزد خود نگهداری نمی‌کند
علیرضا آزاد |   1399/04/28 19:13:26   |
هر سیاست یا تدبیری افزایش دهنده عرضه پول را سیاست انبساطی گویند.سیاست های پولی انقباضی به تدابیری اطلاق میگردد که از طریق کاهش در عرضه پول،اهداف عمومی سیاست های پولی را برآورده میسازد.
با استفادع از سیاست های پولی همچنین عرضه اوراق مشارکت،قرضه و..
باعث ایجاد تورم و کاهش ارزش پول میشود.
مرجان السادات خداپرست |   1399/04/29 15:25:57   |
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرصه پول میکند .
سیاستهای انبساطی از سیاستهای دوران رکود دربار ار است.
ایجاد حجم زیاد پول توسط بانک مرکزی باعث تشدید تورم میشود
صادق زاده ربیعی |   1399/04/30 14:08:18   |
افزایش حجم پول در بانکها و ذخیره پولی باعث میشود بانکها اقدام به عرضه وام و قرض میکنند و نرخهای بهره کاهش می یابد...و سبب افزایش مخارج میشود
وحید احمد باریکزهی |   1399/04/30 17:14:04   |
سیاستهای انبساطی از سیاستهای دوران رکود دربار ار است.
ایجاد حجم زیاد پول توسط بانک مرکزی باعث تشدید تورم میشود
مهدیه السادات موسوی |   1399/04/31 16:43:08   |
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرضه پول میکند .
سیاستهای انبساطی از سیاستهای دوران رکود دربازار است.
ایجاد حجم زیاد پول توسط بانک مرکزی باعث تشدید تورم میشود.
مرجان عباسی نسب |   1399/04/31 21:33:28   |
سیاست های پولی به عنوان ابزار پر قدرت برای کنترل نقدینگی در کشور به حساب می آید که به دو نوع سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی تقسیم می شود.

سیاست پولی انبساطی به سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند و یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهنده عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند.

این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.

سیاست پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌شود که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را برآورده می‌سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهنده عرضه پول را سیاست پولی انقباضی گویند.

عمده ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد به مواردی همچون تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی محدود می شود.
محمد پوراکبری |   1399/05/02 10:34:23   |
سیاست های انبساطی درواقع افزایش عرضه پول و سیاست های انقباضی کاهش عرضه پول میباشد که توسط بانک مرکزی کنترل و اجرا میشود .
کاهش و افزایش نرخ بهره ، پرداخت وام و ...
افزایش بیش از حد حجم پول در گردش در دست مردم ک نتیجه ان افزایش تقاضا و توررم و در نتیجه افزایش قیمت ها میشود .
مریم دهقان بنادکی |   1399/05/03 18:05:46   |
سیاست‌های انبساطی مجموعه سیاست‌هایی است که هدف آن گشایش در تولید و بیکاری است. یاست پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌شود که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را برآورده می‌سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهنده عرضه پول را سیاست پولی انقباضی گویند.
مهدیه گلشائیان |   1399/05/04 00:32:27   |
وقتی بانک مرکزی به منظورمتعادل کردن بازار کاهش عرضه پول رادر پیش میگیرد میشود انقباضی و هنگامی که برای کنترل وثبات قیمت ها عرضه پول را افزایش میدهد میشو د انبساطی وبرای مواقعی است که رکود در بازار باشد.
با سیاست های پولی ومالی .مثلا با انتشار اوراق وفروش اوراق پول مردم را جمع میکند وباعث کم شدن پول میشود و با خرید اوراق ،ورقه را از مردم میگیرد ودر عوض ان پول میدهد و باعث میشود پول در بازار زیاد شود .
باعث میشود نرخ تورم زیاد شود
محمد حسین بخت جو |   1399/05/04 23:41:27   |
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرضه پول میکند.
کاهش و افزایش نرخ بهره ، پرداخت وام و سیاست های دیگر.
افزایش بیش از حد حجم پول در گردش در دست مردم سبب تورم و افزایش قیمت میگردد
سعید دامگی علی آباد |   1399/05/10 10:49:43   |
سیاست های انبساطی درواقع افزایش عرضه پول و سیاست های انقباضی کاهش عرضه پول میباشد که توسط بانک مرکزی کنترل و اجرا میشود .
کاهش و افزایش نرخ بهره ، پرداخت وام
افزایش بیش از حد حجم پول در گردش در دست مردم ک نتیجه ان افزایش تقاضا و توررم و در نتیجه افزایش قیمت ها میشود .
محمد رحیمی |   1399/05/11 20:20:21   |
بله سیاستهایی برای کنترل نقدینگی
با ندادن وام و افزایش بهره بانکی و...
تورم افسار گسیخته
محمد مهدی کمالی |   1399/06/06 12:19:30   |
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرضه پول میکند .
مبینا دشتی |   1399/06/06 12:20:26   |
سیاست پولی انبساطی به سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند و یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهنده عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند.

این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.
تشکری |   1399/02/27 16:13:59   |
0     0
به نظرم عَرضه و تقاضا: یک مدل اقتصادی می‌باشد که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند. قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‌کنندگان اثر می‌گذارد. در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار به تعادل می‌رسد. سایر عوامل مؤثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل باعث تغییر تقاضا و عرضه می‌شوند.
عرضه عبارتست از جریان کالا – خدمات به بازار برای برآوردن تقاضا. همچنین می‌توان گفت:مقدار کالا و خدماتی است که تولیدکنندگان حاضرند در قیمتهای مختلف در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند،تقاضا:مقدار کالا و خدماتی که تقاضا کنندگان با توجه به قیمت کالا درخواست می‌کنند تابع تقاضا را تشکیل می‌دهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ندازارع شحنه |   1399/02/28 16:17:42   |
0     0
همانگونه که در اقتصاد خرد و کلان هم خواندیم عرضه و تقاضا رابطه ی بین سرمایه گذار و مشتری است که هرچه را که سرمایه گذار یا کار آفرین تولید می کند اگر متناسب با سلایق و قیمت مناسب باشد تقاضا بالا رفته و از عرضه استقبال می شود.
اگر عرضه و تقاضا برابر باشند چرخ اقتصادی هم خوبه ولی اگر عرضه از تقاضا کمتر و یا بیشتر باشد جامعه دچار نوسان می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
zahra azodi |   1399/02/29 13:12:30   |
0     0
عَرضه عبارتست از جریان کالا - خدمات به بازار برای برآوردن تقاضا. همچنین می‌توان گفت:مقدار کالا و خدماتی است که تولیدکنندگان حاضرند در قیمتهای مختلف در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. شایان ذکراست که عرضه بستگی به دو عامل دارد:1)درآمد 2)هزینه تولید
تقاضا یعنی مقدار کالا و خدماتی که تقاضا کنندگان با توجه به قیمت کالا درخواست می‌کنند تابع تقاضا را تشکیل می‌دهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دهقان |   1399/02/29 23:18:37   |
0     0
انبساط به معنی باز شدن، گسترده شدن و انتشار است و انقباض به مفهوم گرفته شدن و مسدود شدن است. سیاست‌های انبساطی مجموعه سیاست‌هایی است که هدف آن گشایش در تولید و بیکاری است. در این سیاست بانک مرکزی همانند آن‌چه در بالا ذکر شد، تصمیم می‌گیرد با افزایش حجم پول در جامعه، تقاضای مردم برای خرید کالاها را بالا برده و با این کار بخش عرضه را به تولید تشویق کند تا چرخ تولید شروع به حرکت کرده و بیکاری کاهش یابد.
اتخاذ سیاست‌های انقباضی نیز در شرایطی است که قیمت‌ها در جامعه زیاد شده و بیم آن وجود دارد پول‌های زیاد در دست مردم منجر به ورود کالاهای ارزان از خارج کشور و کاهش تولید داخلی ‌شود. بنابراین تصمیم‌سازان پولی باید سیاستی اتخاذ کنند که حجم پول در جامعه کاهش یابد. وقتی پول در دست مردم کم می‌شود تقاضای آنها برای خرید کم می‌شود و مردم همین کالاهای موجود را با پول کمتر خریداری می‌کنند و این یعنی کاهش قیمت کالاها.
به گفته برخی مسئولان دولت، این حجم عظیم چاپ پول، سبب افزایش شدید حجم نقدینگی، به هم ریختن تراز بانک‌ها، افزایش تورم و عوارض اقتصادی دیگری شده است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محبوبه سرخیان |   1399/03/02 16:04:45   |
0     0
عرضه پول می‌تواند با عملیات بانک مرکزی تغییر نماید. بانک مرکزی بر سیستم پولی کشور نظارت دارد و حجم پول و میزان نقدینگی را کنترل می‌کند. بانک مرکزی سیاست تثبیت خود را در سطح اقتصاد از طریق تغییر در عرضه پول انجام می‌دهد که به آن سیاست پولی گفته می‌شود. به طور مثال بانک مرکزی اروپا برای رسیدن به هدف تثبیت نرخ تورم پایین‌تر از سطح ۲‌درصد، اقدام به تغییر در عرضه پول می‌نماید. سیاست‌های پولی مهم‌ترین بخش فعالیت بانک مرکزی هر کشوری به شمار می‌آید. هر‌گاه عرضه پول در کشوری افزایش یابد، بانک مرکزی برای کنترل آن و کاهش سطح نقدینگی در جامعه معمولا از ابزار تغییر در نرخ بهره استفاده می‌نماید. عدم موفقیت بانک مرکزی در کنترل نقدینگی معمولا فشار بر روی سطح عمومی قیمت‌ها را موجب می‌شود. از این رو در هنگام افزایش عرضه پول نرخ بهره در سطح اقتصاد افزایش می‌یابد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد پری زاد |   1399/03/02 18:54:46   |
0     0
منظور سیاست های حجم کنترل نقدینگی است. در سیاست های انبساطی میزان نقدینگی زیاد و در سیاست های انقباضی کم می شود.

با ابزارهایی مثل اوراق مشارکت، نرخ سپرده قانونی، نرخ بهره بین بانکی و ...

حجم پول بالا موجب افزایش تورم شدید می شود. زیرا تقاضا را افزایش می دهد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرضیه انتظارقائم |   1399/03/02 22:39:23   |
0     0
عرضه پول در اصل مقدار حجم پول اقتصاد است که تحت تاثیر دو عامل ضریب تکاثر پول و پایه پولی است. به عبارت دیگر عرضه پول برابر است با پایه پولی ضربدر ضریب تکاثر پول که به صورت رابطه زیر بیان می گردد:
که در این رابطه عرضه پول, ضریب تکاثر پول و H برابر است با پایه پولی.
بنابراین عرضه پول در یک جامعه تحت تاثیر دو عامل پایه پولی و ضریب تکاثر پول می باشد. پایه پولی که به پول پرقدرت نیز معروف می باشد برابر است با بدهی بانک مرکزی به بخش های خصوصی ( اسکناس و مسکوک در دست مردم ) و بانکی ( اسکناس و مسکوک نزد بانکها, سپرده قانونی و آزاد بانکها نزد بانک مرکزی).
ضریب تکاثر پول نیز با توجه به قدرت بانکهای تجاری در خلق پول تحریری, عبارت است از حجم پول یا نقدینگی خلق شده به ازای یک واحد افزایش در پایه پولی. ضریب تکاثر پول برای حجم پول در گردش و نقدینگی در کاملترین حالت به شکل زیر می باشد:
که در روابط فوق C نسبت اسکناس و مسکوک در دست افراد به حجم سپرده‌های دیداری, R= نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های دیداری,E = نسبت ذخایر اضافی بانکها به حجم سپرده‌های دیداری, t = نسبت سپرده‌های غیر دیداری بانکها به حجم سپرده‌های دیداری وR1= نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های غیردیداری می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سارازارع منشادی |   1399/03/03 01:38:05   |
0     0
هرگاه جنس ولوازم تولیدی زیاد شود تقاصا برای خرید ان کم است وهرگاه جنس ولوازم کم تولید شود تقاضابرای خرید ان بسیار زیاد است وباعث افزایش قیمت ها می باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدی سامعی |   1399/03/04 14:52:57   |
0     0
سیاست‌های انبساطی مجموعه سیاست‌هایی است که هدف آن گشایش در تولید و بیکاری است. در این سیاست بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد با افزایش حجم پول در جامعه، تقاضای مردم برای خرید کالاها را بالا برده و با این کار بخش عرضه را به تولید تشویق کند تا چرخ تولید شروع به حرکت کرده و بیکاری کاهش یابد.
اتخاذ سیاست‌های انقباضی نیز در شرایطی است که قیمت‌ها در جامعه زیاد شده و بیم آن وجود دارد پول‌های زیاد در دست مردم منجر به ورود کالاهای ارزان از خارج کشور و کاهش تولید داخلی ‌شود. بنابراین تصمیم‌سازان پولی باید سیاستی اتخاذ کنند که حجم پول در جامعه کاهش یابد. وقتی پول در دست مردم کم می‌شود تقاضای آنها برای خرید کم می‌شود و مردم همین کالاهای موجود را با پول کمتر خریداری می‌کنند و این یعنی کاهش قیمت کالاها.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا دهقان |   1399/03/04 19:00:40   |
0     0
سیاست پولی انبساطی
سیاست پولی انبساطی به سیاست هائی اطلاق می‌گردد که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهندهٔ عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نامطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.
سیاست پولی انقباضی
سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌گردد که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را برآورده می‌سازد یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهندهٔ عرضهٔ پول را سیاست پولی انقباضی گویند
دراجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین علی پناه |   1399/03/04 19:35:32   |
0     0
بانک مرکزی و دولت با توجه به سیاستهای کلان اقتصادی و با توجه به سرمایه سرگردان دست مردم و سمت و سو دادن به میزان سرمایه در دست مردم با توجه به شرایط بازار اقدام به اجرای سیاستهای انبساطی و انقباضی می نماید و هدف سمت و سو دادن به سرمایه در دست مردم بوده چرا که با توجه به شرایط تورمی و کرونای کشور سرمایه در دست مردم را به سمت بازار بورس سوق داده است.
انتشار و چاپ پول در درجه اول خود سبب ایجاد تورم،کاهش ارزش پول جدا از افزایش بهای تمام شده چاپ پول بوده زمانی که کشوری اقدام به انتشار پول جدید مینماید به چند عامل به صورت آگاهانه م ناآگاهانه دامن میزند که عبارتند از :
1) ایجاد تورم
2) کاهش ارزش پول ملی
3) افزایش بهای تمام شده چاپ پول
4) هزینه جمع آوری و توزیع پول بانکی جدید در نظام بانکی
5) ایجاد فرصت جهت اخلال در نظام توزیع و چاپ پول تقلبی و...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید حسین بخشایش |   1399/03/05 09:21:30   |
0     0
سیاست های پولی ومالی کشور در جهت کنترل نقدینگی وکاهش یا افزایش نرخ بهره و همچنین مالیات برای کنترل دولت در جهتکنترل تورم بکار میرود که این سیاست همواره در دست دولت و در زمان لازم در جهت بهبود اقتصاد بکار می رود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهنام رقاقی |   1399/03/05 12:00:56   |
0     0
عرضه و تقاضای پول موضوعاتی هستند که در اقتصاد کلان در مورد آن بحث و تبادل نظر شده است.
عرضه و تقاضای پول در اقتصاد به شرح ذیل است :
1_ میزان مصرف در جامعه
2_ میزان تولید ناخالص داخلی
3_ میزان تولید ملی
4_ تروم اقتصادی
5- رکود اقتصادی
6_ شرایط صادراتی
7_ شرایط واردات کالا و خدمات
8_ کشش بازار
9_ ارزش و قدرت پول ملی
10_ فرهنگ مصرف جامعه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آزاده السادات تراب زاده بافقی |   1399/03/05 16:26:05   |
0     0
انبساط به معنی باز شدن، گسترده شدن و انتشار است و انقباض به مفهوم گرفته شدن و مسدود شدن است. سیاست‌های انبساطی مجموعه سیاست‌هایی است که هدف آن گشایش در تولید و بیکاری است. در این سیاست بانک مرکزی ، تصمیم می‌گیرد با افزایش حجم پول در جامعه، تقاضای مردم برای خرید کالاها را بالا برده و با این کار بخش عرضه را به تولید تشویق کند تا چرخ تولید شروع به حرکت کرده و بیکاری کاهش یابد.
اتخاذ سیاست‌های انقباضی نیز در شرایطی است که قیمت‌ها در جامعه زیاد شده و بیم آن وجود دارد پول‌های زیاد در دست مردم منجر به ورود کالاهای ارزان از خارج کشور و کاهش تولید داخلی ‌شود. بنابراین تصمیم‌سازان پولی باید سیاستی اتخاذ کنند که حجم پول در جامعه کاهش یابد. وقتی پول در دست مردم کم می‌شود تقاضای آنها برای خرید کم می‌شود و مردم همین کالاهای موجود را با پول کمتر خریداری می‌کنند و این یعنی کاهش قیمت کالاها.
یکی از راه‌های متداول، استفاده از قیمت پول یا نرخ بهره است. وقتی کالایی در جامعه ارزان‌تر می‌شود و مردم به آن نیاز دارند تقاضا برای دریافت آن کالا زیاد می‌شود. مثالی برای بیان توزیع پول ؛ به محض اینکه اعلام شود نرخ وام به ۴ درصد رسیده اکثر مردم برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه می‌کنند. به این ترتیب پول به سرعت در جامعه توزیع می‌شود. مردم پول را برای رفع نیازهای خود دریافت می‌کنند و بالطبع شروع به خرید کالا و خدمات می‌کنند. این یک نمونه سیاست انبساطی است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
احمد واحدیان اردکانی |   1399/03/10 23:32:42   |
0     0
مهمترین اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی بطور اعم و سیاست‌های پولی، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجایی که دستیابی به اهداف نهایی بطور مستقیم برای سیاستگذاران قابل حصول نمی باشد، لذا معرفی اهداف‌ میانی و ابزار های متناسب ضرورت دارد. در مورد سیاست پولی مساله انتخاب هدف میانی غالباً در انتخاب بین کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود. در ایران با پیروی از سیاست پولی مبتنی بر کنترل کلهای پولی، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
mrz |   1399/03/22 23:49:57   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرصه پول میکند .
کاهش و افزایش نرخ بهره ، پرداخت وام و سیاست های دیگر
افزایش بیش از حد حجم پول در گردش در دست مردم سبب تورم و افزایش قیمت ها میگردد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید سرایانی |   1399/03/25 15:58:32   |
0     0
هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهندهٔ عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نامطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.
هر نوع تدابیری کاهندهٔ عرضهٔ پول را سیاست پولی انقباضی گویند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا ابراهیمی |   1399/03/25 18:11:13   |
0     0
عرضه و تقاضای بازار پول:
برای بررسی بازار پول می باید ، تقاضا و عرضه پول را بررسی کنیم . در این قسمت به بررسی تقاضای پول (M1) می پردازیم.

1- حجم پول در گردش و نقدینگی :

حجم پول در گردش (M1) : یا به اختصار پول در اقتصاد برابر است با اسکناس و مسکوک در دست مردم به اضافه سپرده های دیداری (حساب جاری در بانک ها ) . بنابراین هرگاه در اقتصاد گفته می شود پول ، فقط اسکناس و سکه مدنظر نمی باشد، حسابهای جاری که برای آن دسته چک صادر می شود نیز جزء حجم پول است.

نقدینگی (M2) : که گاهی به آن نقدینگی بخش خصوصی نیز می گویند(زیرا سپرده های دولت در آن محاسبه نمی شود.)برابر است با حجم پول به اضافه سپرده های پس انداز و مدتدار بخش خصوصی در بانکها. به سپرده های پس انداز و مدت دار ، شبه پول نیز گفته می شود ، بنابراین نقدینگی برابر است با پول بعلاوه شبه پول.

سپرده های مدت دار + سپرده های پس انداز + سپرده های جاری+ اسکناس و مسکوک = نقدینگی = (M2)

(M2)شبه پول (M1)پول

2- تقاضای پول:

افراد به دلایل و انگیزه های زیر پول تقاضا می کنند:

1- انگیزه معاملاتی: به دلیل اینکه زمان دریافت در آمد و مصرف یکی نمی باشد، افراد پول نگهداری می کنند تا معاملات روزمره خود را با آن انجام دهند.مثلا ما در اول ماه صد هزار تومان حقوق دریافت می کنیم ، اگر پیش بینی کنیم که هفتاد هزار تومان آنرا طی ماه خرج می کنیم ، پس هفتاد هزار تومان از درآمد خود را به شکل پول نگهداری می کنیم. البته شاید کسی بگوید بهتر است که همه درآمد خود را در حساب پس انداز یا مدتدار بگذاریم و یا سهام و اوراق قرضه بخریم و به اندازه نیاز روزانه به پول ، سهام ، اوراق قرضه و یا سایر اشکال داریی را به پول تبدیل کنیم تا از مزایای دارایی های درآمدزا نیز برخوردار شویم.که در اینکار نیز لازم است هزینه تبدیل دارائیها به پول در نظر گرفته شود.

مقدار پولی که برای انجام معاملات تقاضا می کنیم ، به تقاضای معاملاتی پول معروف است و تابعی از درآمد ملی در نظر گرفته می شود.
2- انگیزه احتیاطی : افراد و بنگاهها برای حوادث غیر قابل پیش بینی مقداری پول نگهداری می کنند. به مقدار پولی که برای این امور تقاضا می شود ، تقاضای احتیاطی پول گفته می شود.تقاضای معاملاتی و احتیاطی تابعی از درآمد ملی در نظر گرفته می شود و تابع آن را به شکل M(t)=KY می نویسیم که K نسبتی از درآمد ملی است که به صورت پول برای امور احتیاطی و معاملاتی نگهداری می شود.

3- انگیزه سفته بازی : کلاسیکها معتقد بودند که به جز دو دلیل و یا انگیزه فوق ، دلیل دیگری برای نگهداری پول وجود ندارد. استدلال آنها نیز این بود که وقتی افراد برای امور احتیاطی و معاملاتی مقداری از درآد خود را به صورت پول نگهداری می کنند ، مابقی آنرا تبدیل به داراییهای درآمدزا می نمایند و دلیلی برای نگهداری آن به شکل پول که یک نوع دارایی عقیم است ، وجود ندارد.

کینز با بحث خود نشان داد که علاوه بر انگیزه های فوق ، افراد به انگیزه سفته بازی نیز پول نگهداری می کنند.تقاضای سفته بازی برای پول با نرخ بهره رابطه معکوس دارد ، علت آن اینست که اگر نرخ بهره بالا باشد ، هزینه نگهداری پول نقد برای سفته بازی بالاست.نرخ بهره همان هزینه فرصت نگهدار یپول نقد است.

به طور خلاصه:

M(t) + M(sp)=M(d)

M(t)=KY

M(sp)=L(o)-L(r)

یعنی تقاضای پول تابعی از درآمد ملی و نرخ بهره است که رابطه تقاضای پول با درآمد ملی مثبت و با نرخ بهره منفی می باشد.

3-عرضه پول:

عرضه پول نیز همچون تقاضای پول تحت تاثیر عوامل مختلف است که برای سادگی فرض می شود متغیری برونزا است و توسط بانک مرکزی تعیین می شود .اما ما به طور خلاصه به عوامل تعیین کننده آن می پردازیم.

عرضه پول برابر است با پایه پولی ضربدر ضریب تکاثر پول

M(s)=mH

m: ضریب تکاثر پول

H: پایه پولی و M(s) عرضه پول

بنابراین عرضه پول در صورتی تغییر می یابد که H (پایه پولی) ویا m (ضریب تکاثر پول) تغییر نماید.

ابتدا به بررسی H می پردازیم:

پایه پولی(H) که به پول پر قدرت نیز معروف می باشد ، برابر است با بدهی بانک مرکزی به بخشهای خصوصی (اسکناس و مسکوک در دست مردم) و بانکی (اسکناس و مسکوک نزد بانکها ، سپرده قانونی و آزاد بانکها نزد بانک مرکزی) ، با توجه به تعریف ترازنامه بانک مرکزی ، پایه یولی برابر است با حاصل جمع خالص داراییهای خارجی و داخلی این بانک.به عبارت دیگر پایه پولی را می توان وسیله پرداختی دانست که بانک مرکزی با استفاده از آن داراییهای مالی گوناگون خود خریداری می کند.

واما ضریب تکاثر پول برابر است با حجم تغییرات حجم پول ، تقسیم بر پایه پولی.

= dM/dHضریب تکاثر پول

ضریب تکاثر پول را که با m نیز نشان می دهند ، به این مفهوم است که به ازای یک واحد تغییر درپایه پولی حجم پول چند واحد تغییر می کند. ضریب تکاثر پول در ساده ترین حالت برابرست با یک تقسیم بر نرخ ذخیره قانونی.در حالت واقعی تر ضریب تکاثر پول عبارتست از :

/Cu + rr + er (1 + Cu) = ضریب تکاثر پول

M(s)=mH

er،نرخ ذخیره اضافی ، Cu نسبت اسکناس و مسکوک به سپرده دیداری ، rr نرخ ذخیره قانونی

فرمول فوق نشان می دهد که عرضه پول به H (که به تصمیمات بانک مرکزی بستگی دارد) ، Cu (که به تصمیمات و رفتار مردم بستگی دارد که چه نسبتی از پول خود را به صورت سکه و اسکناس و چه مقدار را در حساب جاری نگهداری می کنند) ، rr (که به تصمیم بانک مرکزی بستگی دارد) و er (که به تصمیم بانکهای تجاری بستگی دارد) وابسته است.

M(d)=M(s)
بنابراین این تصور که حجم پول را فقط بانک مرکزی تعیین می کند اشتباه است ، اگر شما نیز پول خود را بیشتر به صورت اسکناس و سکه نگهداری کنید ، حجم پول را کاهش می دهید و یا اگر یک بانک تجاری ذخیره اضافی بیشتری نگهداری کند ، حجم پول را کاهش می دهد.

4- تعادل در بازار پول:

تعادل در بازار پول هنگامی برقرار است که عرضه و تقاضای پول با یکدیگر برابر باشد ، به عبارت دیگر مازاد و یا کمبود تقاضا و عرضه پول وجود نداشته باشد . در نومدار فوق ، تقاضای پول به ازای درآمد ملی برابر با Y1 رسم شده است و عرضه پول نیز به شکل برونزا در نظر گرفته شده است.

نقطه تعادل ، نقطه E1 است ، زیرا عرضه و تقاضای پول برابرست و نرخ بهره تعادلی برابر با r1 می باشد. اگر نرخ بهره بالاتر از r1 باشد ، مازاد عرضه پول و اگر کمتر از آن باشد ، مازاد تقاضای پول بوجود می آید. اگر در بازار پول مازاد تقاضا باشد ، باعث افزایش نرخ بهره می شود ، در نتیجه تقاضای سفته بازی کاهش می یابد ، کاهش تقاضای سفته بازی باعث کاهش تقاضای پول می شود ، تا عرضه و تقاضای پول برگردند. اگر کازاد عرضه پول نیز وجود داشته باشد ، نرخ بهره کاهش می یابد ، تقاضای سفته بازی افزایش و در نتیجه تقاضای پول نیز افزایش می یابد تا تعادل در بازار پول برقرار گردد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حشمت الله اسدی زیدابادی |   1399/03/26 08:57:32   |
0     0
سیاست انبساطی جهت کنترل تورم و سیاست انقباضی می تواندبه دلیل تحریک اقتصاد می باشد. واین سیاست می تواند سبب تورم شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
fatemeh tak |   1399/03/26 11:17:37   |
0     0
به سیاستی که منجر به افزایش عرضه پولشود را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در شراطی مفید است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات بد این حالت بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را کنترل کند.
هر نوع تدابیری کاهندهٔ عرضهٔ پول را سیاست پولی انقباضی گویند . در پیشگرفتن سیاست‌های انقباضی نیز در شرایطی است که قیمت‌ها در جامعه زیاد شده و بیم آن وجود دارد پول‌های زیاد در دست مردم منجر به ورود کالاهای ارزان از خارج کشور و کاهش تولید داخلی ‌شود. لذا تصمیم‌سازان پولی باید سیاستی اتخاذ کنند که حجم پول در جامعه کاهش یابد. وقتی پول در دست مردم کم می‌شود تقاضای آنها برای خرید کم می‌شود و مردم همین کالاهای موجود را با پول کمتر خریداری می‌کنند .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Morteaza Poursoleiman |   1399/03/30 17:52:10   |
0     0
- آبا میدانید منظور از سیاست های انبساطی و انقباضی بانک مرکزی کشورها چیست؟ منظور از سیاست انبساط افزایش حجم پول و نقدینگی در بازار به منظور کاهش بیکاری و افزایش تولید و خرید و فروش و در نتیجه خروج از رکود است
سیاست انقباضی کاهش حجم پول و نقدینگی در بازار به منظور تعادل بین عرضه و تقاضا و کنترل تورم است

- چگونه بانک مرکزی مقدار عرضه پول را کنترل می نماید؟ افزایش نرخ ذخیره قانونی، توزیع اوراق مشارکت، کاهش تسهیلات و سخت تر نمودن دریافت وام در صورت لزوم، افزایش نرخ تنزیر مجدد
- ایجاد حجم پول زیاد توسط بانک مرکزی چه عواقبی دارد؟ موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تقاضای کاذب و در نتیجه افزایش نرخ تورم می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رویا زیلوباف |   1399/03/31 15:47:22   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند..و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرصه پول میکند .
سیاستهای انبساطی از سیاستهای دوران رکود دربار ار است.
ایجاد حجم زیاد پول توسط بانک مرکزی باعث تشدید تورم میشود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعیده دهقان |   1399/04/02 14:57:00   |
0     0
گروهی از سیاست‌های مالی باعث گسترش فعالیت‌ها و چرخه‌ی اقتصادی می‌شوند. این گروه که سیاست‌های مالی انبساطی نام دارند باعث می‌شوند هزینه‌های دولت بیشتر از درآمد مالیاتی آن شود. این سیاست‌ها معمولا در دوران رکود اتخاذ می‌شوند.

فرض کنید دردوره‌ی خاصی درکشور سطح درآمد دریافتی مردم کاهش یافته است. درآمد دریافتی درآمدی است که مالیات از آن کم می‌شود. در نتیجه قدرت خرید مردم کم شده و تقاضا در بازار نیز کاهش می‌یابد که ممکن است باعث رکود اقتصادی شود. یکی از سیاست‌های دولت برای افزایش تقاضا در این شرایط، کاهش مالیات است تا مردم پول بیشتری بدست بیاورند و بتوانند کالا و خدمات بیشتری تقاضا کنند. در این حالت درآمد دولت کم می‌شود و مجبور است با قرض گرفتن از بانک مرکزی یا فروش ذخایر ملی این کسری بودجه را رفع کند.
در نقطه‌ی مقابل سیاست‌های قبلی، سیاست‌های مالی انقباضی قرار دارند. در این حالت دولت با افزایش مالیات‌ها درآمد بیشتری نسبت به هزینه‌هایش دارد و می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.
حالا جامعه‌ای را تصور کنید که رشد اقتصاد بسیار سریع است و میزان تقاضا روز به روز افزایش می‌یابد و این افزایش تقاضا باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شود.
در این صورت دولت با افزایش مالیات‌ها باعث کاهش تقاضا می‌شود و افزایش قیمت را کنترل می‌کند و از طرفی با جمع‌آوری نقدینگی بدهی‌هایی را که در زمان رکود داشته است، تسویه می‌کند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد سجاد حجتی پور |   1399/04/03 19:22:48   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرصه پول میکند .
افزایش نرخ ذخیره قانونی، توزیع اوراق مشارکت، کاهش تسهیلات و سخت تر نمودن دریافت وام در صورت لزوم، افزایش نرخ تنزیر مجدد.
موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تقاضای کاذب و در نتیجه افزایش نرخ تورم می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدعلی حسینی |   1399/04/06 22:47:25   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرصه پول میکند .سیاستهای انبساطی از سیاستهای دوران رکود دربار ار است.ایجاد حجم زیاد پول توسط بانک مرکزی باعث تشدید تورم میشود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح اله خزاعی |   1399/04/08 08:59:43   |
0     0
سیاست های انقباضی و انبساطی بانک مرکزی همان میزان وجود وجوه نقد در بین مردم است که باعث ایجاد یا کاهش تورم خواهند شد. این موضوع خود می تواند تاثیر به سزایی در تشدید و یا عدم تشدید تورم شود. افزایش نقدینگی باعث می شود خریداران زیادتر از فروشندگان باشند و یا قدرتمند از فروشندگان شوند که این خود باعث افزایش قیمت ها خواهد شد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
afkhami |   1399/04/10 00:50:46   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرصه پول میکند .
کاهش و افزایش نرخ بهره ، پرداخت وام و سیاست های دیگر
افزایش بیش از حد حجم پول در گردش در دست مردم سبب تورم و افزایش قیمت ها میگردد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا صالحی نیا |   1399/04/10 13:27:30   |
0     0
-سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرصه پول میکند .
-با ابزارهایی مثل اوراق مشارکت، نرخ سپرده قانونی، نرخ بهره بین بانکی و ...
-باعث تورم شدید خواهد شد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا دوستی |   1399/04/14 12:23:06   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرضه پول میکند .
کاهش و افزایش نرخ بهره ، پرداخت وام و سیاست های دیگر.
افزایش بیش از حد حجم پول در گردش در دست مردم سبب تورم و افزایش قیمت میگردد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل |   1399/04/14 15:14:37   |
0     0
سیاست های انبساطی افزایش عرضه پول و سیاست های انقباضی کاهش عرضه پول می باشد که توسط بانک مرکزی کنترل و اجرا میشود
کاهش و افزایش نرخ بهره ، پرداخت وام و سیاست های دیگر
افزایش بیش از حد حجم پول در گردش در دست مردم سبب تورم و افزایش قیمت اا میگردد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا کبیری |   1399/04/15 11:12:42   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرضه پول میکند .
سیاستهای انبساطی از سیاستهای دوران رکود دربازار است.
ایجاد حجم زیاد پول توسط بانک مرکزی باعث تشدید تورم میشود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Hamidreza Mirmohammadi |   1399/04/15 11:45:55   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی درمواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات دربازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند وسیاست انقباظی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل اقدام به کاهش عرضه پول کند
اوراق مشارکت نرخ سپرده قانونی
باعث تورم شدید خواهند شد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا حاجی زاده |   1399/04/17 00:23:49   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرضه پول میکند .
سیاستهای انبساطی از سیاستهای دوران رکود دربازار است.
ایجاد حجم زیاد پول توسط بانک مرکزی باعث تشدید تورم میشود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
لعیا حیدری |   1399/04/17 00:42:16   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی با افزایش عرضه پول ثبات را در بازار ایجاد می کند.و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزیبا کاهش عرضه پول تعادل را در بازار ایجاد می کند.
با انتشار سهام ، اوراق مشارکت و...
باعث تشدید تورم در بازار میشود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سمیرا |   1399/04/17 23:33:07   |
0     0
بانک مرکزی و دولت با توجه به سیاستهای کلان اقتصادی و با توجه به سرمایه سرگردان دست مردم و سمت و سو دادن به میزان سرمایه در دست مردم با توجه به شرایط بازار اقدام به اجرای سیاستهای انبساطی و انقباضی می نماید و هدف سمت و سو دادن به سرمایه در دست مردم بوده چرا که با توجه به شرایط تورمی و کرونای کشور سرمایه در دست مردم را به سمت بازار بورس سوق داده است.
با انتشار سهام ، اوراق مشارکت و...باعث تشدید تورم در بازار میشود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین یزدی یوسفی |   1399/04/18 14:33:47   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرضه پول میکند .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سپیده دهقان |   1399/04/18 17:06:08   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند..و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرصه پول میکند .
سیاستهای انبساطی از سیاستهای دوران رکود دربار ار است.
ایجاد حجم زیاد پول توسط بانک مرکزی باعث تشدید تورم میشود
پاسخ
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه مستانی |   1399/04/18 20:08:00   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرضه پول میکند .
سیاستهای انبساطی از سیاستهای دوران رکود دربازار است.
ایجاد حجم زیاد پول توسط بانک مرکزی باعث تشدید تورم میشود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
behzad hajihoseini |   1399/04/19 11:51:43   |
0     0
سیاست‌های پولی عموماً با در نظر داشتن نوسانات اقتصادی دو نوع تدبیر را پیش‌بینی کرده‌است که به سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی شهرت یافته‌اند.

سیاست پولی انبساطی
سیاست پولی انبساطی به سیاست هائی اطلاق می‌گردد که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهندهٔ عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نامطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.

سیاست پولی انقباضی
سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌گردد که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را برآورده می‌سازد یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهندهٔ عرضهٔ پول را سیاست پولی انقباضی گویند…
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ریحانه زارع |   1399/04/19 14:15:03   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرضه پول میکند .
سیاستهای انبساطی از سیاستهای دوران رکود دربازار است.
ایجاد حجم زیاد پول توسط بانک مرکزی باعث تشدید تورم میشود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ریحانه زارع |   1399/04/19 14:15:46   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکندو سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرضه پول میکند .
سیاستهای انبساطی از سیاستهای دوران رکود دربازار است.
ایجاد حجم زیاد پول توسط بانک مرکزی باعث تشدید تورم میشود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا سلیمانی |   1399/04/19 19:36:46   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرضه پول میکند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه جعفری |   1399/04/20 10:00:57   |
0     0
سیاست پولی انبساطی به سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند و یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهنده عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند.

این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.

سیاست پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌شود که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را برآورده می‌سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهنده عرضه پول را سیاست پولی انقباضی گویند.
سیاست مالی انبساطی به سیاستی گفته می‌شود که هدف آن گشایش در تولید و کاهش بیکاری است. در این سیاست دولت تصمیم می‌گیرد با افزایش هزینه‌ها، تقاضای مردم برای خرید کالاها را بالا برده و با این کار بخش عرضه را به تولید تشویق کند تا چرخ تولید شروع به حرکت کرده و بیکاری کاهش یابد. در مقابل سیاست‌هایی وجود دارند که استفاده از آنها باعث محدود شدن فعالیت‌ها می‌شوند. گروه دوم به سیاست‌های انقباضی معروف هستند. در این سیاست دولت سعی می‌کند هزینه‌های خود را کاهش داده و از آن طرف مالیات بیشتری از مردم اتخاذ کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جمال سالاری |   1399/04/20 12:45:32   |
0     0
- افزایش و کاهش حجم پول در دسترس را گویند .
- با ایجاد سیاست انبساطی و انقباضی این کار را انجام می دهد .
- بر تورم موجود در جامعه اثر مستقیم دارد .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید گلزارفر |   1399/04/23 18:17:52   |
0     0
سیاست پولی انبساطی به سیاست هائی اطلاق می‌گردد که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند و یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهندهٔ عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.
سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌گردد که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را بر آورده می‌سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهندهٔ عرضهٔ پول را سیاست پولی انقباضی گویند.
به بیان ساده، بانک‌های مرکزی برای پیاده کردن اندیشه‌ها و رسیدن به اهدافی از جمله تثبیت قیمت‌ها و برقراری تعادل اقتصادی از ابزارهایی بهره می‌گیرند. بدین ترتیب نقش کلی بانک مرکزی هدایت و تنظیم سیاست پولی در درون یک کشور است. تحت سیاست پولی، بانک مرکزی جریان پول و اعتباراتی را که در اقتصاد ایجاد شده اداره و مدیریت می‌کند. بنابراین ماهیت بانک مرکزی در مقابل فعالیت‌های اقتصادی بسیار بزرگ است
ایجاد حجم زیاد پول توسط بانک مرکزی باعث تشدید تورم میشود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
معصومه یاری علی ابادی |   1399/04/24 22:06:07   |
0     0
عرضه وتقاضا باید سیاستهای بانک مرکزی می شود و نرخ بهره بانکها را افزایش یا کاهش می دهد تا عرضه وتقاضا را تثبیت کند وبا نرخ بهره بالا مردم کمتر تسهیلات گرفته ومخارج خود را کاهش می دهند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مژگان محمدی یزدی |   1399/04/24 22:14:30   |
0     0
دو ابزار استفاده شده در کشورها برای مدیریت عرضه ی پول (مقدار پول در گردش)، سیاستهای پولی و سیاستهای مالی هستند سیاستهای پولی به اقدامات اتخاذ شده توسط بانک مرکزی برای تثبیت اقتصاد اشاره دارد. بانک مرکزی است که مقدار عرضه پول را کنترل می کند. وقتی بانک مرکزی مشاهده می کند که قیمتها به سرعت در حال افزایش هستند، تلاش میکند تا با کاهش مخارج مانع از افزایش قیمت هاشود.
افزایش پول باعث افزایش تورم میشود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نغمه لطف محمدی |   1399/04/25 19:18:38   |
0     0
سیاست‌های انبساطی مجموعه سیاست‌هایی است که هدف آن گشایش در تولید و بیکاری است. در این سیاست بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد با افزایش حجم پول در جامعه، تقاضای مردم برای خرید کالاها را بالا برده و با این کار بخش عرضه را به تولید تشویق کند تا چرخ تولید شروع به حرکت کرده و بیکاری کاهش یابد.
اتخاذ سیاست‌های انقباضی نیز در شرایطی است که قیمت‌ها در جامعه زیاد شده و بیم آن وجود دارد پول‌های زیاد در دست مردم منجر به ورود کالاهای ارزان از خارج کشور و کاهش تولید داخلی ‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زینب دریس |   1399/04/26 15:55:53   |
0     0
سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش در عرضه و پول خود به هدف عمومی سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکورد باشد در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نامطلوب این پدیده بر مقدار عرضه وپول می افزاید تا اینکه از طریق رکورد را مهار کند
سیاست پولی انقباضی به تدابیری اطلاق میشود که از طریق کاهش عرضه وپول اهداف عمومی سیاستهای پولی را بر آورده میسازد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهلا زارع |   1399/04/26 16:21:16   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرضه پول میکند .
سیاستهای انبساطی از سیاستهای دوران رکود دربازار است.
ایجاد حجم زیاد پول توسط بانک مرکزی باعث تشدید تورم میشود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضازارعیان |   1399/04/26 19:40:17   |
0     0
سیاست های انبساطی و انقباضی سیاست هایی برای افزایش و کاهش در عرضه پول هستند و موجب کنترل قیمت ها هم می شوند. بانک مرکزی با ایجاد عواملی مانند تورم، نرخ بهره وام بانکی، نرخ تنزیل مقدار عرضه پول را کنترل می کند. اگر حجم زیاد پول ایجاد شده باشد موجب بروز عواملی مانند تورم می شود و قدرت خرید خریداران زیاد خواهدشد که یکی از را ه های کاهش آن افزایش مالیات بر خریدار اجناس است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا مرادی مزرعه نو |   1399/04/26 20:56:46   |
0     0
عرضه پول می‌تواند با عملیات بانک مرکزی تغییر نماید. بانک مرکزی بر سیستم پولی کشور نظارت دارد و حجم پول و میزان نقدینگی را کنترل می‌کند. بانک مرکزی سیاست تثبیت خود را در سطح اقتصاد از طریق تغییر در عرضه پول انجام می‌دهد که به آن سیاست پولی گفته می‌شود. به طور مثال بانک مرکزی اروپا برای رسیدن به هدف تثبیت نرخ تورم پایین‌تر از سطح ۲‌درصد، اقدام به تغییر در عرضه پول می‌نماید
کاهش و افزایش نرخ بهره ، پرداخت وام و سیاست های دیگر
افزایش بیش از حد حجم پول در گردش در دست مردم سبب تورم و افزایش قیمت ها میگردد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید جمال الدین طباطبایی مزرعه نو |   1399/04/26 21:33:11   |
0     0
دو ابزار استفاده شده در کشورها برای مدیریت عرضه ی پول (مقدار پول در گردش)، سیاستهای پولی و سیاستهای مالی هستند
سیاست پولی انبساطی به سیاست هائی اطلاق می‌گردد که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند و یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهندهٔ عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.2-سیاست پولی انقباضی :سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌گردد که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را بر آورده می‌سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهندهٔ عرضهٔ پول را سیاست پولی انقباضی گویند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مطهره صولتی |   1399/04/27 12:31:04   |
0     0
سیاست انبساطی:افزایش عرضه پول و سیاست انقباضی کاهش عرضه پول که توسط بانک مرکزی کنترل میشود.
کاهش و افزایش نرخ بهره،پرداخت وام و سیاست های دیگر
سبب ترم و افزایش قیمت ها می گردد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جواد زارع |   1399/04/27 15:57:58   |
0     0
عرضه و تقاضای بازار پول:

برای بررسی بازار پول می باید ، تقاضا و عرضه پول را بررسی کنیم . در این قسمت به بررسی تقاضای پول (M1) می پردازیم.

1- حجم پول در گردش و نقدینگی :

حجم پول در گردش (M1) : یا به اختصار پول در اقتصاد برابر است با اسکناس و مسکوک در دست مردم به اضافه سپرده های دیداری (حساب جاری در بانک ها ) . بنابراین هرگاه در اقتصاد گفته می شود پول ، فقط اسکناس و سکه مدنظر نمی باشد، حسابهای جاری که برای آن دسته چک صادر می شود نیز جزء حجم پول است.

نقدینگی (M2) : که گاهی به آن نقدینگی بخش خصوصی نیز می گویند(زیرا سپرده های دولت در آن محاسبه نمی شود.)برابر است با حجم پول به اضافه سپرده های پس انداز و مدتدار بخش خصوصی در بانکها. به سپرده های پس انداز و مدت دار ، شبه پول نیز گفته می شود ، بنابراین نقدینگی برابر است با پول بعلاوه شبه پول.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ولی نامجو |   1399/04/27 19:26:36   |
0     0
سیاست انبساطی بانک مرکزی یعنی تزریق پول از طریق پرداخت تسهیلات است وسیاست انقباضی یعنی سخت گیری درپرداخت تسهیلات تا نقدینگی از طریق تسهیلات بانکی افزایش نیابد.رشد نقدینگی تورم زااست .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح الله بخشی |   1399/04/27 21:37:05   |
0     0
با افزایش حجم پول در بانک ها و افزایش پرداخت وام
با توجه به میزان عرضه و تقاضا و گردش مالی کشور
باعث ایجاد تورم میشود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی دهقانیزاده |   1399/04/27 23:52:08   |
0     0
سیاست های انبساطی افزایش عرضه پول و سیاست های انقباضی کاهش عرضه پول می باشد که توسط بانک مرکزی کنترل و اجرا میشود
کاهش و افزایش نرخ بهره ، پرداخت وام و سیاست های دیگر
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
کیانوش بمانی نژاد |   1399/04/28 17:25:49   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی با افزایش عرضه پول ثبات را در بازار ایجاد می کند.و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی با کاهش عرضه پول تعادل را در بازار ایجاد می کند.
با انتشار سهام ، اوراق مشارکت ، تغییر در بهره بانکی و...
باعث تشدید تورم در بازار میشود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد خوشنام |   1399/04/29 02:19:20   |
0     0
همانگونه که در اقتصاد خرد وکلان هم خواندیم عرضه وتقاضا رابطه یبین سرمایه گذار ومشتری است که هر چه را که سرمایه گذاریا کارآفرین تولید میکند اگر متناسب با سلایق وقیمت مناسب باشد تقاضا بالا رفته واز عرضه استقبال میشود .
اگر عرضه وتقاضا برابرباشند چرخ اقتصادی هم خوبه ولی اگر عرضه از تقاضا کمتر و یا بیشتر باشد جامعه دچار نوسان میشود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد فاطمی |   1399/04/29 12:52:03   |
0     0
منظور سیاست های حجم کنترل نقدینگی است. در سیاست های انبساطی میزان نقدینگی زیاد و در سیاست های انقباضی کم می شود.

با ابزارهایی مثل اوراق مشارکت، نرخ سپرده قانونی، نرخ بهره بین بانکی و ...

حجم پول بالا موجب افزایش تورم شدید می شود. زیرا تقاضا را افزایش می دهد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضا مظفری دهشیری |   1399/04/29 18:18:37   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرصه پول میکند .
افزایش نرخ ذخیره قانونی، توزیع اوراق مشارکت، کاهش تسهیلات و سخت تر نمودن دریافت وام در صورت لزوم، افزایش نرخ تنزیر مجدد
حجم پول بالا موجب افزایش تورم شدید می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
افسانه محمدى ساغندى |   1399/04/30 19:00:15   |
0     0
براى ثبات بازار در شرایط خاص بانک مرکزى سیاستهاى انبساطى وانقباصى را به کار مىبرد
با اوراق مشارکتى و سپردهاى بین بانکى عرضه پول را کنترل مى کند
باعث تورم مى شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد زارع |   1399/04/30 20:55:13   |
0     0
عرضه پول نیز همچون تقاضای پول تحت تاثیر عوامل مختلف است که برای سادگی فرض می شود متغیری برونزا است و توسط بانک مرکزی تعیین می شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
sajad zare |   1399/04/31 00:01:50   |
0     0
به نظرم عَرضه و تقاضا: یک مدل اقتصادی می‌باشد که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند. قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‌کنندگان اثر می‌گذارد. در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار به تعادل می‌رسد. سایر عوامل مؤثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل باعث تغییر تقاضا و عرضه می‌شوند.
عرضه عبارتست از جریان کالا – خدمات به بازار برای برآوردن تقاضا. همچنین می‌توان گفت:مقدار کالا و خدماتی است که تولیدکنندگان حاضرند در قیمتهای مختلف در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند،تقاضا:مقدار کالا و خدماتی که تقاضا کنندگان با توجه به قیمت کالا درخواست می‌کنند تابع تقاضا را تشکیل می‌دهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مسعودتاجیک |   1399/05/01 00:01:43   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرصه پول میکند
ثبات بازار در شرایط خاص بانک مرکزى سیاستهاى انبساطى وانقباصى را به کار مىبرد
با اوراق مشارکتى و سپردهاى بین بانکى عرضه پول را کنترل مى کند
باعث تورم مى شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهین خواجوی |   1399/05/01 10:53:35   |
0     0
سیاستهای پولی به اقدامات اتخاذ شده توسط بانک مرکزی برای تثبیت اقتصاد کشور است. بانک مرکزی باید مقدار عرضه پول را کنترل کرده تا از ایجاد حباب و یا تورم افسار گسیخته جلوگیری نماید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پوریا سلیمانی چالی |   1399/05/01 17:29:06   |
0     0
سیاست های انبساطی سیاست هایی هستند که باغث افزایش حجم پول و نقدینگی در جامعه شده و سیاست های انقباضی حجم پول و نقدینگی را در جامعه کاهش می‌دهد.
بانک مرکزی برای کنترل عرضه ی پول ابزار هایی مانند نرخ تنزیل و نرخ ذخیره را در اختیار دارد.
ایجاد حجم پول زیاد در جامعه باعث افزایش مخارج و افزایش سطح عمومی قیمت ها ونهایتا ایجاد تورم می‌گردد.
افزایش
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
درویشی |   1399/05/01 18:21:56   |
0     0
سیاست های انبساطی افزایش عرضه پول و سیاست های انقباضی کاهش عرضه پول می باشد که توسط بانک مرکزی کنترل و اجرا میشود
کاهش و افزایش نرخ بهره ، پرداخت وام و سیاست های دیگر
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بیتا ناظمی |   1399/05/02 20:21:08   |
0     0
سیاست های انبساطی و انقباضی سیاست هایی برای افزایش و کاهش در عرضه پول هستند و موجب کنترل قیمت ها هم می شوند. بانک مرکزی با ایجاد عواملی مانند تورم، نرخ بهره وام بانکی، نرخ تنزیل مقدار عرضه پول را کنترل می کند. اگر حجم زیاد پول ایجاد شده باشد موجب بروز عواملی مانند تورم می شود و قدرت خرید خریداران زیاد خواهدشد که یکی از را ه های کاهش آن افزایش مالیات بر خریدار اجناس است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فرزانه توحیدفر |   1399/05/03 20:48:21   |
0     0
اگر اقتصاد به دلیل عدم تمایل مصرف کنندگان به خرید، در رکود باشد، دولت می تواند از طریق کاهش مالیات، مخارج را تشویق کند. این امر درآمد در دسترس مصرف کنندگان را افزایش می دهد. این اقدامات در کنار یکدیگر، باعث افزایش یا کاهش مخارج می شوند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهروز باستانی اله آبادی |   1399/05/06 20:05:48   |
0     0
عرضه پول یا به عبارت صحیح تر، حجم پول، مجموع پول و شبه‌پول است، عرضه پول در یک کشور به معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است. تفاوت عرضه پول با حجم پول یک کشور، در سپرده‌های غیر دیداری افراد نزد بانک هاست. عرضه پول شامل تمامی پول‌های منتشر شده توسط سیستم بانکی و دیگر انواع سپرده‌هایی است که توسط عموم مردم در بانک‌های تجاری و سایر موسسات سپرده‌گذاری از قبیل اتحادیه‌های اعتباری نگهداری می‌شود.[۱] بانک مرکزی به عنوان گردانندهٔ اصلی بازار پول در اقتصاد کشورها می‌تواند از طریق اعمال سیاست پولی انبساطی مثلاً خرید اوراق قرضه از دولت (افزایش پایه پولی) میزان عرضه پول را در سطح جامعه افزایش دهد و در حالت برعکس هم از طریق اعمال سیاست پولی انقباضی مثلاً فروش اوراق قرضه به دولت (کاهش پایه پولی) میزان عرضه پول را در سطح جامعه کاهش دهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیده بنت الهدی مرتضوی |   1399/05/07 03:49:02   |
0     0
سیاست انبساطی یعنی بانک مرکزی برای ایجاد ثبات ،عرضه پول را افزایش میدهد و سیاست انقباضی یعنی بانک مرکزی برای ایجاد تعادل عرضه پول را کاهش میدهد.
مقدار عرضه پول با کاهش و افزایش نرخ بهره،پرداخت وام،تغییر سود بانکی و عرضه اوراق مشارکت کنترل میکند.
حجم زیاد پول باعث تشدید تورم،افزایش قیمت ها و کم شدن ارزش پول میشود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل شهاب |   1399/05/08 11:56:46   |
0     0
سیاست های انبساطی افزابش عرضه پول وسیاست های انقباضی کاهش عرضه پول می باشد که توسط بانک مرکزی کنترل و اجرا می شود
کاهش و افزایش نرخ بهره و سیاست های دیگر
باعث ایجاد تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی می شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمیدرضا منصوری محمد ابادی |   1399/05/10 11:21:05   |
0     0
سیاست های پولی انبساطی در مواردی است که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به افزایش عرضه پول میکند....و سیاست های انقباضی در مواردی است که بانک مرکزی به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به کاهش عرصه پول میکند .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرتضی جلالی فر |   1399/06/08 15:57:00   |
0     0
اگر اقتصاد به دلیل عدم تمایل مصرف کنندگان به خرید، در رکود باشد، دولت می تواند از طریق کاهش مالیات، مخارج را تشویق کند. این امر درآمد در دسترس مصرف کنندگان را افزایش می دهد. این اقدامات در کنار یکدیگر، باعث افزایش یا کاهش مخارج می شوند.دولتها برای کمک به جلوگیری از تورم می توانند مالیات را افزایش دهند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهنام گشتاسبی |   1399/06/14 11:58:35   |
0     0
بله کاهش و افزایش نقدینگی در بازار
انتشار اوراق
تورم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics