تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

آیا بازار بورس قابلیت پیش بینی دارد؟

شاید یکی ازمهمترین و پیچیده ترین تصمیماتی که افراد با آن مواجه هستند تصمیم به سرمایه گذاری منابع مازادی است که به هر طریقی ایجاد شده است . از محل فروش دارایی ها ،پس اندازهای بانکی، ارث و منابع دیگری که باید برای حفظ ارزش آن در شرایط تورمی کاری کرد ،زیرا در شرایط تورمی سرمایه گذاری یک الزام است نه یک انتخاب و کسب بازده بالاتر از تورم و متناسب با ریسک هدفی است که باید برای ان برنامه ریزی نمود.

اگر بازارها مختلف (طلا و ارز، بورس،بانک و بیمه، خودرو و مسکن و ...) جهت سرمایه گذاری انتخاب شوند به طور حتم در ابتدا باید از این بازارها اطلاعات عمومی قابل قبولی جمع آوری نمود. در این قسمت بازار بورس بررسی می شود.
 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

چرا بسیاری از مطالبی که در رسانه های (چاپی یا مجازی) با عنوان پیش بینی و برآورد رفتارهای بعدی بازار سرمایه و روندهای قیمتی منتشر می شود کیفیت قابل اتکایی نداشته و نباید وقت خود را صرف توجه به آن کرد ؟ هرچند دانستن ناآگاهی های دیگران ظرفیت فعالان بازار را در بهره مندی از فرصت ها افزایش می دهد.
 
برای پاسخ به این سئوال ، در گام اول باید تعریف مختصری از سیستم پیچیده و عناصر آن ارائه می شود و سپس با آن عینک به بازار سرمایه نگاه کرد .
 
مفهوم سیستم‌ پیچیده‌ برای توصیف پدیده‌ها و ساختارهایی که چنین موضوعات مشترکی دارند، مطرح شده اند: آنها ذاتا شبکه ای هستند.یعنی از اعضای ساده و مشخص تشکیل شده اند. امکان شناسایی تمام ابعاد آنها به ندرت امکان پذیر است. مدل‌های ریاضی این گونه سیستم‌ها، پیچیده و شامل رفتار غیرخطی یا آشوبناک است.
این سیستم‌ها متمایل به بروز رفتارهای غیرمنتظره بوده و دارای سامانه کنترل مرکزی نیستند. به زبان دیگر، سیستم هاى پیچیده داراى تعداد عناصر زیاد با موثر برهم که از طریق تعاملات و وابستگی‌های غیرقابل کنترل مرکزی، یک جریان پویای غیرقابل پیش بینی را تشکیل می‌دهند، هستند که در اینجا منظور بازار سرمایه ایران است .
 

اجزاء و عناصر 30 گانه بازار سرمایه ایران

حال به تبیین برخی اجزاء و عناصر بازار سرمایه شامل حاکمیت کلان و دولت، بانک مرکزی،سازمان بورس، سودآوری شرکت ها، ارزش جایگزینی، تفکر سهامداران و سرمایه گذاران خرد و بزرگ، حجم نقدینگی، بازارهای موازی، نرخ تسعیر ارز، و... می پردازیم.