تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

دخل و خرج ماهیانه تان را تعیین کنید

آیا کلمه ی بودجه (دخل و خرج) لرزه بر اندامتان می اندازد؟ نباید این طور باشد. دخل و خرج کاری می کند نظم پیدا کنید و بر آنچه خرج می کنید تا حدی مسلط باشید. بودجه بندی به ما کمک می کند تصمیم بگیریم چطور پول مان را خرج کنیم، برای آینده برنامه بریزیم، دیون فعلی مان را تسویه کنیم و با کاهش خریدهای بی حساب و کتاب و تکانشی، هر ماه مقداری پس انداز کنیم.

گام اول: هزینه هایتان را طبقه بندی کنید

وقتی شروع به ایجاد یک سامانه ی دخل و خرج ماهیانه می کنید، نخست سراغ طبقه بندی های بزرگ بروید. فهرست مناسبی از طبقه بندی های دخل و خرج پایه شامل این موارد است:

مسکن: وام، اجاره، تعمیرات، مالیات بر دارایی، وسایل و مواد مورد نیاز برای نظافت منزل، بیمهی مؤجر امستاجر، امکانات و تجهیزات منزل، اسان و اثاثیه، دکوراسیون

غذا: خواربار و نیازمندی های خوراکی، غذا خوردن در رستوران، سفارش پیتزا، میان وعده ها و نوشیدنی های مصرف شده در محل کار حمل و نقل: کرایه ماشین، بیمه، هزینه ی بنزین و گاز، پارکینگ، تعمیرات و نگهداری، هزینه ی استفاده از حمل و نقل عمومی

پزشکی: بیمه، مخرج حساب نشده از قبیل هزینه های کرکردنی (فرانشیز یا سهم بیمار) و آن دسته از خدمات پزشکی ای که تحت پوشش بیمه قرار ندارند، دارو، چشم پزشکی، دندان پزشکی

پوشاک: خرید لباس جدید، خشکشویی تعمیرات و رفوکاری

شخصی: لوازم آرایش، اصالح مو، پاک کننده ها و نیازمندی های بهداشتی

بیمه: بیمهی عمر و هر نوع بیمه ی دیگری جز بیمه ی مربوط به مسکن، حمل و نقل با هزینه های درمانی

تحصیلات: شهریه، هزینه های مقرر و اجباری، عکس های مدرسه، سالنامه هانوشت افزار، کتاب

 

حساب های اعتباری کارت های اعتباری اصلی، کارتهای اعتباری خریداعتبارات اعطایی از طرف بانک یا هر فرد یا نهاد حقیقی یا حقوقی و امت هنددیدیگر، هرگونه قرض قابل توجه

 

هدایا: تعطیالت و اعیاد، تولدها، فارغ التحصیلی ها، ازدواج ها، هدایا بابت تولد نوزادان (جشن رونمایی سیسمونی)

تفریحات: تعطیالت، فیلم و سینما، کتاب، مجله، روزنامه، تلویزیون کابلی رستوران، رخدادهای ورزشی، وسایل ورزشی

پس اندازها: اهداف بلند مدت، کوتاه مدت و بازنشستگی

مالیاتها: برای مثال، مالیات بر دارایی ها و مستغالت و مالیات های داخلی

بخشش ها و اهداها: خیریه ها، گروه های مذهبی و...

 

حتما هر ماه پولی بابت آن دسته از پرداخت های سالیانه و فصلی کنار بگذارید که اغلب وقتی بر سرتان آوار میشوند که کمتر از همیشه انتظارشان را دارید. اگر بابت مالیات بر دارایی و مستغالت تان س الیانه ۰۰2۱ دالر خرج می کنید، این رقم را تقسیم بر 2۱ کنید و هر ماه ۰۰۱ دالر کنار بگذارید تا بابت هزینه هایی چون مالیات پر دارایی ها و مستغالت، پرداخت های بیمه با هر صورت حساب ادواری دیگر یکباره در مخمصه نیفتید و متصل نشوید.

 

در هر طبقه ای دخل و خرج کلی، برخی از موارد ضروری محسوب میشوند (وام مسکن یا اجاره، صورت حساب برق و هزینه های مربوط به مایحتاج خوراکی و برخی دیگر اضافی اند (مبلمان جدید، هدایا، سفارش پیتزا.) از فهرست نخست، دو فهرست دخل و خرج جداگانه استخراج کنید، یکی برای ضروریات و دیگری برای اضافت سپس، به این فهرست ها نگاه کنید تا هزینه های انعطاف پذیری پیدا کنید تا بتوانید با استفاده از نکات و راهنمایی های این کتاب، کاهششان دهید. در کنار این مورد انعطاف پذیر یک ستاره بگذارید تا مشخص شوند.

 

گام دوم: میزان خرج تان را تخمین بزنید

به دفترچه ی یادداشت و هر نوع رسید یا سابقه ای که از مخارج تان ضمن چند ماه گذشته نگه داشته اید نگاه کنید تا بتوانید تخمین بزنید چقدر برای ضروریات و مایحتاج تان هزینه می کنید. بعد، به مدت یک ماه، روزنگار فصلی از تمام خریدهای اضافه تان تهیه کنید، حتی برای موارد جزئی و کم خرجی مثل خرید روزنامه یا قهوه از دستگاههای سکه ای در محل کار، هزینه های کم (هنگامی که روزانه محاسبه شوند) به سرعت روی هم جمع می شوند و مبلغ قابل توجهی را در هر ماه به خود اختصاص می دهند. این مخارج کوچکتر و بی حساب و کتاب معموال به صورت نقدی پرداخت می شوند، بنابراین معموال در صورت حساب های بانکی ثبت نمی شوند؛ یادداشت کردن آنها باعث می شود بدانید نقدینگی تان از کجای زندگی تان نشتی دارد.

 

برای ردیابی و ثبت دخل و خرج، در فروشگاه های تعاونی وابسته به محل کارتان دنبال یک دفتر دخل و خرج کاربردی و ارزان بگردید. اگر چیز کوچکی می خواهید که همیشه یا خود این طرف و آن طرف ببرید، نقشهی دخل و خرج در سایت com.budsman مخصوصا کوچک و سبک طراحی شده تا در دفتر یادداشت شخصی جا بگیرد و نگرانی شما را نسبت به ایجاد سیاهه ی دخل و خرج و استمرار در ثبت آن رفع کند.

 

گام سوم: محاسبه و تنظیم کنید

آیا عادات خرج کردن تان همواره شما را بدهکار نگاه می دارد؟ برای دریافتن این موضوع، فهرست ضروریات و فهرست اضافات را جداگانه جمع بزنید. جمع کل ضروریات را از درآمد ماهیانه کم کنید. اگر پولی برایتان باقی ماند، حاصل جمع اضافات را از آن کم کنید. اگر باز هم پولی باقی ماند که عالی است در این صورت، دنبال برنامه ای برای پس انداز یا سرمایه گذاری باشید (با بانک تان با یک برنامه ریز معتبر متخصص در امور مالی مشورت کنید تا در برنامه ریزی برای مازاد درآمدتان به شما کمک کنند.

 

اما اگر فهرست اضافات تان به اعداد منفی ختم می شود، دنبال مواردی بگردید که به کاهش هزینه ها منجر شوند (برای مثال، از اشتراک مجله انصراف دهید یا به جای هفته ای یک بار، ماهی یک بار بیرون غذا بخورید.) همچنین، در صورتی که در برنامه ی مالی تان بدهی ای در اولویت وجود دارد که نیازمند رسیدگی فوری است، می توانید مواردی را به کل از فهرست اضافات حذف کنید تا پول بیشتری برای بازپرداخت دیون باقی بماند.

منبع خبر: تولید محتوای حسمان
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

سعیده دهقان |   1399/04/04 20:30:53   |
1     0
بودجه بندی و مدیریت هزینه روزانه راهی است برای تنظیم درآمد و برنامه ریزی صحیح هزینه ها که از این طریق، شما می توانید بین درآمد و هزینه های خود نوعی هماهنگی ایجاد کنید.
با مدیریت هزینه روزانه شما می توانید دید بهتری نسبت به بودجه دریافتی داشته باشید و به این ترتیب می بینید که چه میزان پول در اختیار داشته و این پول، چگونه و کجا صرف می شود. مدیریت هزینه، یکی از مهم ترین ابزارهای دستیابی به آینده مالی موفق است؛ زیرا به شما کمک می کند تا بهتر از پول خود استفاده کنید.
صرف نظر از وضعیت اقتصادی و یا نسلی که در آن قرار می گیرید، هر یک از مصرف کنندگان می توانند از مدیریت هزینه، بهره مند شوند. برنامه ریزی برای هزینه ها باعث کنترل بهتر آن می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مسعود زارع بیدکی |   1399/04/09 02:07:31   |
در اولین گام می بایست آگاهی کامل نسبت به دخل و خرج خود بدست آوریم تا بتوانیم به مدیریت آن بپردازیم و بدانیم درآمد ما صرف چه هزینه هایی می شود.
در مدیریت دخل و خرج، پس انداز به همراه کاهش هزینه های غیر ضروری بسیار با اهمیت است.مدیریت دخل و خرج یعنی ایجاد تناسب بین درامد و عایدی و مخارج یک شخص یا بنگاه اقتصادی که همیشه نمیتوان با کاهش هزینه ها مدیریت نمود بلکه هدف ایجاد درآمد نیز میباشد .
مهدی کاظمی |   1399/04/28 14:25:50   |
اکر در هر چیز زیاده روی نکنیم به مشکل برخورد نمیکنیم
صادق زاده ربیعی |   1399/04/30 14:27:23   |
اکر در هر چیز زیاده روی نکنیم به مشکل برخورد نمیکنیم
ادمین سواد مالی |   1399/04/05 12:56:46   |
1     0
اگه برنامه خوبی داشته باشید می توانید دخل و خرجتان را مدیریت نمایید. و علاوه بر رفع نیازهای ضروری قسمتی از درآمد خود را نیز پس انداز نمایید. منابع درآمدی خود را مشخص و بر اساس آن درآمد ماهیانه خود را برآورد نمایید. همچنین نیازها و خرج های ضروری خود را مشخص و از لحاظ اهمیت اولویت بندی نمایید.

- منظور از مدیریت دخل و خرج چیست؟
- چگونه می توان دخل و خرج خود را مدیریت نمود؟
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محدثه دهقان طزرجانی |   1399/04/21 11:27:05   |
خیلی از مشکلات مالی به دلیل تصمیمات نابخردانه ایجاد می‌شوند. مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر اختلافات و مشکلات مالی با دلایل غیرمالی به‌وجود می‌آیند؛ دلایلی که ریشه در مشکلات رفتاری افراد دارند. بعضی از این رفتارها شامل:

خریدهای ناگهانی و بدون برنامه؛
مادی‌گرایی افراطی؛
دغدغه‌های بی‌ارزش اجتماعی مثل چشم و هم‌چشمی؛
استفاده ابزاری از پول برای سلطه‌گری و کنترل دیگران؛
و اعتیاد به خرید و … است.
عوامل مرتبط با هویت، شخصیت، احساسات و نگرش افراد نسبت به پول و مادیات در مدیریت مالی خانواده و شخص بسیار تأثیرگذار است. پول با احساسات ما ارتباط بسیار نزدیکی دارد. شاید شما هم تاکنون از پول با اهدافی چون نفوذ در دل دیگران، استفاده‌ کرده باشید. شاید برای خرید هدیه با اهدافی چون خودنمایی، به‌دست آوردن دل فردی خاص حتی پول هم قرض کرده باشید؛ شاید برای گریز از فشارها و عوض کردن حال و هوای خودتان به خرید می‌روید. در هر حال حرف اصلی این است که پول و احساسات به هم ربط دارند. شخصیت هم ارتباط تنگاتنگی با پول و نحوه‌ی مدیریت مالی شما دارد. فرض کنید خانم خانه فردی سهل‌گیر و ولخرج است، به‌طور معمول، چنین فردی به بودجه‌بندی، برنامه‌ریزی مالی و … اهمیت چندانی نمی‌دهد. از سویی دیگر اگر فردی به‌شدت منظم، اهل برنامه‌ریزی و سلطه‌جو و مدیر باشد، در مدیریت مالی خانواده کاملا متفاوت عمل خواهد کرد و برای مخارج تفریحی و غیر ضروری مخارجی را در نظر نخواهد گرفت. رفتار شما ریشه در کودکی‌تان دارد. از سوی دیگر پول هم ابزار مناسبی برای سلطه، نفوذ، ایجاد ترس یا حتی طرد شدن از اجتماعات خاصی است. اگر واضح‌تر بگوییم، متأسفانه در این جهان خاکی آنچه که به عنوان چرک کف دست شناخته می‌شود، کنترل خیلی از چیزها را به دست گرفته است و در نتیجه وجودش قدرت زیادی به افراد می‌بخشد و به همین دلیل تا این اندازه مهم و پررنگ شده است. در بعضی موارد رفتار ما از آنچه در کودکی تجربه کرده‌ایم، نشأت می‌گیرد. وقتی والدین شما مدام در مورد پول، مسائل مالی و مدیریت مالی خانواده بحث می‌کردند، به احتمال زیاد شما در بزرگسالی فردی شده‌اید که با همسرتان مدام در این باره حرف می‌زنید و بحث می‌کنید. یا اگر همسر شما در خانواده‌ای متمول رشد کرده باشد، احتمالا با کلماتی چون برنامه‌ریزی مالی و پس‌انداز بیگانه است.
زهرا غنی زاده زارچ |   1399/04/22 18:34:44   |
بودجه بندی و دخل و خرج کمک می کند تا نظم پیدا کنیدوبر آنچه خرج می کنید با مدیریت دخل و خرج تا حدی مسلط باشید.در بودجه بندی تصمیم می گیریم که پولمان را چگونه خرج کنیم، برای آینده برنامه ریزی می کنیم، دیون فعلی را تسویه کردهو با کاهش هزینه های غیر ضروری مقداری از پول خود را پس انداز می کنیم.
- برای مدیریت دخل و خرج:
۱. هزینه ها را طبقه بندی کنید به هزینه های بزرگ مانند خرید خانه و ماشین، هزینه های کوچک ماند هزینه پزشکی، بیمه، پوشاک، تحصیلات، شخصی.
۲. میزان خرج تان را تخمین بزنید.
۳. هزینه هایتان را محاسبه و تنظیم کنیدو هزینه های غیر ضروری را حذف کنید تا مقداری هم برای پس انداز باقی بماند.
محمدصالح شکیبا |   1399/04/26 15:48:36   |
مدیریت دخل و خرج یعنی حساب درامد و هزینه هایمان را داشته باشیم و با مدیریت آن بتوانیم حساب های خود را مرتب کنیم
-با استفاده از کم کردن هزینه های غیر ضروری ، استفاده از برنامه های شخضی حسابداری و با افزایش حوزه های درامدی ،مکتوب کردن هزینه ها،حذف هزینه و درامدهای پردردسرو...
الناز بهروزی |   1399/04/26 19:54:59   |
یعنی هزینه ها بیشتر از درآمد ها نشود و هزینه هارا به گونه ای مدیریت کنیم که تا حد امکان کاهش یابد جلوگیری از هزینه های اضافی و غیر ضروری و.
مرتضی ندافی |   1399/04/26 19:56:34   |
جلوگیری از هزینه های گزاف و...
یعنی هزینه هارا به گونه ای مدیریت کنیم که تا حد امکان کاهش یابد
مهدی رضایی بیداخویدی |   1399/04/26 21:23:24   |
با مدیریت هزینه روزانه شما می توانید دید بهتری نسبت به بودجه دریافتی داشته باشید و به این ترتیب می بینید که چه میزان پول در اختیار داشته و این پول، چگونه و کجا صرف می شود. مدیریت هزینه، یکی از مهم ترین ابزارهای دستیابی به آینده مالی موفق است؛ زیرا به شما کمک می کند تا بهتر از پول خود استفاده کنید.

تعیین اهداف
درآمد و هزینه ها را محاسبه کنید
تجزیه و تحلیل هزینه ها و بررسی فهرست هزینه ها
بازنشانی بودجه اصلی شما
تعهد
پوریا گراشی |   1399/04/28 13:16:25   |
در اولین گام می بایست آگاهی کامل نسبت به دخل و خرج خود بدست آوریم تا بتوانیم به مدیریت آن بپردازیم و بدانیم درآمد ما صرف چه هزینه هایی می شود.
در مدیریت دخل و خرج، پس انداز به همراه کاهش هزینه های غیر ضروری بسیار با اهمیت است.مدیریت دخل و خرج یعنی ایجاد تناسب بین درامد و عایدی و مخارج یک شخص یا بنگاه اقتصادی که همیشه نمیتوان با کاهش هزینه ها مدیریت نمود بلکه هدف ایجاد درآمد نیز میباشد .
علیرضا آزاد |   1399/04/28 19:38:19   |
یعنی اینکه کسب درآمد بالا و در عین حال کمتر کردن هزینه و سپرده گذاری بخشی از درامد
با برنامه ریزی و بودجه بندی مناسب
مرجان السادات خداپرست |   1399/04/29 12:33:05   |
مدیریت دخل و خرج به این صورت است که تناسب بین
درامد و مخارج که همیشه نمیتوان با کاهش هزینه ها مدیریت
نمود بلکه باید افزایش درامد نیز باشد.
به منظور برنامه ریزی و مدیریت هزینه ها لازم است که موارد مهم زیر را در نظر داشته باشید تا به نتیجه مطلوبی برسید
اصل بودجه بندی
تعیین اهداف درآمد و هزینه ها را محاسبه کنید
تجزیه و تحلیل هزینه ها و بررسی فهرست هزینه ها
زمان‌بندی بودجه،چک کردن بودجه
مهدیه السادات موسوی |   1399/04/31 16:59:41   |
یعنی هزینه ها بیشتر از درآمد ها نشود و هزینه هارا به گونه ای مدیریت کنیم که تا حد امکان کاهش یابد جلوگیری از هزینه های اضافی و غیر ضروری و.
وحید احمد باریکزهی |   1399/04/31 17:56:11   |
مدیریت دخل و خرج های ماهیانه به میزان درآمد و تنوع آن بستگی دارد.
اگر درآمد ها محدود باشد و هزینه ها اجتناب ناپذیر مدیریت مالی خانوار معنا و مفهوم خود را از دست می دهد
نجمه السادات زارع |   1399/04/31 21:26:27   |
مدیریت دخل و خرج بدین گونه است که فرد باید میزان درامد خود را مشخص کند و مخارج خود را براساس اهمیت اولویت بندی کند ...و سعی در کاهش هزینه های غیر ضرور نماید....در این حالت میتواند دیون فعلی خود را پرداخت کند ...و مبلغی رانیز پس انداز نماید.در مدیریت دخل و خرج، پس انداز به همراه کاهش هزینه های غیر ضروری بسیار با اهمیت است.مدیریت دخل و خرج یعنی ایجاد تناسب بین درامد و عایدی و مخارج یک شخص یا بنگاه اقتصادی که همیشه نمیتوان با کاهش هزینه ها مدیریت نمود بلکه هدف ایجاد درآمد نیز میباشد
مرجان عباسی نسب |   1399/04/31 23:57:21   |
با نوشتن درامدها و هزنیه هایمان و مدیریت کردن انها میتوانیم استرس را از خودمون دورکنیم
محمد پوراکبری |   1399/05/03 14:14:33   |
یععنی اینکه در عین حال ک سعی میکنیم بالاترین میزان درامد را داشته باشیم ، در همان حال سعی داشته باشیم ک هزینه هایمان را کاهش دهیم ب این صورت ک هزینه های غیر ضروری را کاهش و حتی حذف کنیم و با پول خود ب سرمایه گزاری بپردازیم .
با برنامه ریزی مناسب و تشخیص هزینه های ضروری از غیر ضروری .
سعید دامگی علی آباد |   1399/05/10 12:01:33   |
یععنی اینکه در عین حال ک سعی میکنیم بالاترین میزان درامد را داشته باشیم ، در همان حال سعی داشته باشیم ک هزینه هایمان را کاهش دهیم ب این صورت ک هزینه های غیر ضروری را کاهش و حتی حذف کنیم و با پول خود ب سرمایه گزاری بپردازیم .
با برنامه ریزی مناسب و تشخیص هزینه های ضروری از غیر ضروری .
محمد حسین بخت جو |   1399/05/12 08:58:33   |
بودجه بندی و دخل و خرج کمک می کند تا نظم پیدا کنیدوبر آنچه خرج می کنید با مدیریت دخل و خرج تا حدی مسلط باشید
با مدیریت هزینه روزانه شما می توانید دید بهتری نسبت به بودجه دریافتی داشته باشید
محمد حسین بخت جو |   1399/05/12 08:58:44   |
بودجه بندی و دخل و خرج کمک می کند تا نظم پیدا کنیدوبر آنچه خرج می کنید با مدیریت دخل و خرج تا حدی مسلط باشید .
با مدیریت هزینه روزانه شما می توانید دید بهتری نسبت به بودجه دریافتی داشته باشید
زهرا افتخاری |   1399/04/06 00:16:09   |
0     0
مدیریت دخل و خرج بدین گونه است که فرد باید میزان درامد خود را مشخص کند و مخارج خود را براساس اهمیت اولویت بندی کند ...و سعی در کاهش هزینه های غیر ضرور نماید....در این حالت میتواند دیون فعلی خود را پرداخت کند ...و مبلغی رانیز پس انداز نماید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد پری زاد |   1399/04/06 11:47:22   |
0     0
یعنی خرج ها را بر مبنای دخل ها انجام دهیم نه بیشتر.

با برنامه ریزی و تغییر دید در هزینه ها
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهنام رقاقی |   1399/04/06 12:16:31   |
0     0
مدیریت دخل و خرج های ماهیانه به میزان درآمد و تنوع آن بستگی دارد.
اگر درآمد ها محدود باشد و هزینه ها اجتناب ناپذیر مدیریت مالی خانوار معنا و مفهوم خود را از دست می دهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدی سامعی |   1399/04/06 12:33:54   |
0     0
مدیریت دخل و خرج به معنی هماهنگ کردن هزینه های زندگی با درآمد های قابل دستیابی با بیشتری مطلوبیت و بازدهی است که با یک بودجه ریزی و برنامه ریزی مناسب قابل دستیابی است .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
احمد واحدیان اردکانی |   1399/04/06 14:12:42   |
0     0
1. خرد خرد چیز خریدن ثروت آدم را بر باد می دهد باید از پول خردها مواظبت نمود وگرنه اسکناسهای درشت خودشان مواظب خودشان هستند.

2. افرادی که با بی دقتی پولشان را خرج می کنند، بالاخره فقیر می شوند.

3. پول و ثروت مانند پرنده بال دارد و اگر دقیق نباشی فورا می پرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حشمت الله اسدی زیدابادی |   1399/04/06 14:34:11   |
0     0
بودجه بندی و مدیریت هزینه روزانه راهی است برای تنظیم درآمد و برنامه ریزی صحیح هزینه ها که از این طریق، شما می توانید بین درآمد و هزینه های خود نوعی هماهنگی ایجاد کنید.
روش های مدیریت دخل و خرج :به سر چشمه بروید،خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای ،از تعاونی‌ها خرید کنید،خرید اینترنتی داشته باشید وبه حراجی‌ها هم سری بزنید
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید سرایانی |   1399/04/06 15:35:33   |
0     0
با سلام و درود
با شرایط اقتصادی امروزه مدیریت دخل و خرج بسیار با اهمیت است. در اولین گام می بایست آگاهی کامل نسبت به دخل و خرج خود بدست آوریم تا بتوانیم به مدیریت آن بپردازیم و بدانیم درآمد ما صرف چه هزینه هایی می شود.
در مدیریت دخل و خرج، پس انداز به همراه کاهش هزینه های غیر ضروری بسیار با اهمیت است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آزاده السادات ترابزاده بافقی |   1399/04/06 17:00:42   |
0     0
بودجه بندی و مدیریت هزینه روزانه راهی است برای تنظیم درآمد و برنامه ریزی صحیح هزینه ها که از این طریق، شما می توانید بین درآمد و هزینه های خود نوعی هماهنگی ایجاد کنید.
با مدیریت هزینه روزانه شما می توانید دید بهتری نسبت به بودجه دریافتی داشته باشید و به این ترتیب می بینید که چه میزان پول در اختیار داشته و این پول، چگونه و کجا صرف می شود. مدیریت هزینه، یکی از مهم ترین ابزارهای دستیابی به آینده مالی موفق است؛ زیرا به شما کمک می کند تا بهتر از پول خود استفاده کنید.
به این منظور لازم است که موارد مهم زیر را در نظر داشته باشید تا به نتیجه مطلوبی برسید: 1- اصل بودجه بندی 2- زمان‌بندی بودجه 3- چک کردن بودجه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا ابراهیمی |   1399/04/06 20:22:48   |
0     0
انسان برای پیشرفت در زندگی وتوفیق در آینده نیازمند برنامه‌ریزی است. کارشناسان اقتصاد خانواده در تعریف برنامه‌ریزی مالی می‌گویند، مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌های مالی که هر فرد را برای یک زندگی با آرامش و آسایش در آینده نزدیک و دور آماده می‌کند. این برنامه‌ریزی شامل جنبه‌های مختلفی است که فقط به پس‌انداز کردن و سرمایه‌گذاری هنگفت در سرمایه‌گذاری‌های خاص خلاصه نمی‌شود. این سرمایه‌گذاری‌ها فقط بخش کوچکی از یک برنامه‌ریزی جامع هستند. در یک برنامه‌ریزی مالی کامل و دقیق، وضعیت مالی امروز فرد یا خانواده بررسی شده و اهداف مالی در آینده نزدیک و دور نیز مورد نظر قرار خواهد گرفت و با توجه به آنها روش یا روش‌های حصول این اهداف و قابل دسترس بودن آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تردیدی وجود ندارد که بودجه‌ریزی در خانواده و برنامه‌ریزی در کارها ویژگی افراد موفق است. کارشناسان اقتصاد خانواده معتقدند فردی که بودجه‌ریزی می‌کند و در کارش برنامه‌ریزی دارد اهدافش را می‌داند، بنابراین دچار بی‌نظمی نمی‌شود. از این رو با بودجه‌ریزی درست و اصولی می‌توانید کارهایتان را برنامه‌ریزی کنید که همین امر باعث می‌شود تا بتوانید در مدیریت زندگی، مدیریت زمان و مدیریت برنامه‌های شخصی موفق شوید. با بودجه‌ریزی و عمل به آن است که می‌توان به همه نیازهای ضروری و غیر ضروریمان در دراز مدت رسید. به گفته کارشناسان اقتصاد خانواده بودجه‌ریزی اولین و تنها راهی است که می‌تواند به کاهش هزینه‌ها کمک کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین علی پناه |   1399/04/06 23:27:21   |
0     0
درخصوص موضوع فوق در آ یتم های قبلی مبسوط بحث گردیده شد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدعلی حسینی |   1399/04/06 23:33:58   |
0     0
مدیریت دخل و خرج یعنی اینکه درآمدها و هزینه های زندگی مان را داشته باشیم و طوری مدیریت کنیم که پایان زمانبندی با کسری یا اضافی درآمد مواجه نشویم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آزاده السادات ترابزاده بافقی |   1399/04/07 01:03:21   |
0     0
بودجه بندی و مدیریت هزینه روزانه راهی است برای تنظیم درآمد و برنامه ریزی صحیح هزینه ها که از این طریق، شما می توانید بین درآمد و هزینه های خود نوعی هماهنگی ایجاد کنید.
با مدیریت هزینه روزانه شما می توانید دید بهتری نسبت به بودجه دریافتی داشته باشید و به این ترتیب می بینید که چه میزان پول در اختیار داشته و این پول، چگونه و کجا صرف می شود. مدیریت هزینه، یکی از مهم ترین ابزارهای دستیابی به آینده مالی موفق است؛ زیرا به شما کمک می کند تا بهتر از پول خود استفاده کنید.
به این منظور لازم است که موارد مهم زیر را در نظر داشته باشید تا به نتیجه مطلوبی برسید: 1- اصل بودجه بندی 2- زمان‌بندی بودجه 3- چک کردن بودجه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین علی پناه |   1399/04/07 10:52:29   |
0     0
مدیریت دخل و خرج یعنی ایجاد تناسب بین درامد و عایدی و مخارج یک شخص یا بنگاه اقتصادی که همیشه نمیتوان با کاهش هزینه ها مدیریت نمود بلکه هدف ایجاد درآمد نیز میباشد .با افزایش حوزه های درامدی ،مکتوب کردن هزینه ها،حذف هزینه و درامدهای پردردسرو...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهنام رقاقی |   1399/04/07 11:39:18   |
0     0
با سلام
مدیریت دخل و خرج یا همان مدیریت درآمدها و هزینه ها بصورت سنتی و ناخودآگاه در تمامی خانواده ها در حال انجام شدن است.
برای مدیریت هر چه بهتر این موضوع ابتدا باید هزینه ها طبقه بندی شده و با پیش بینی هزینه ها بودجه خانوار را تهیه کرد.
ایجاد تعادل مابین درآمد و هزینه های خانوار یکی از اصل های اساسی مدیریت دخل و خرج می باشد.
بطوری که با برنامه ریزی دقیق مالی حتی با اندک درآمد ثابت هم میتوان پس انداز کرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
fatemeh tak |   1399/04/07 15:34:22   |
0     0
منظور از مدیریت دخل و خرج ، برآورد و محاسبه هزینه ها در طبقه بندی های اصلی و سپس برآورد و محاسبه ورودی ها یا income ها می باشد که برای تسهیل ان هم می توان از به صورت سنتی عمل نمود و هم از نرم افزار های حسابداری شخصی بهره گرفت . سپس باید به بررسی دو عدد بدست امده پرداخت و دید ایا در پایان ادوار حسابرسی عموما بدهکار خواهیم بود یا میتوان مبلغی را پس انداز نمود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح اله خزاعی |   1399/04/08 14:08:40   |
0     0
با مدیریت کردن هزینه و درآمد یک شخص می تواند به یک مدیریت بودجه شخصی دست پیدا کند این موضوع باعث می شود شخصی تکلیفش با خودش روشن شده و نسبت به میزان هزینه ماهانه و میزان پس انداز مربوطه احاطه خواهد داشت و این موضوع باعث افزایش انگیزه برنامه ریزی در سبک زندگی خواهد شد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید حسین بخشایش |   1399/04/09 10:18:44   |
0     0
طبقه بندی درامدها و همچنین هزینه ها و ثبت ان میتواند برای انجام یکسری از کارهایی که نیاز به پول دارد کمک شایانی باشد .ثبت هزینه ها و درامدها در کنترل هزینه های زندگی و جبران درامد با افزایش سطح درامدی برای تامین اینده کمک بزرگی می باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا صالحی نیا |   1399/04/10 13:58:55   |
0     0
-مدیریت دخل و خرج یعنی حساب درامد و هزینه هایمان را داشته باشیم و با مدیریت آن بتوانیم حساب های خود را مرتب کنیم
-با استفاده از کم کردن هزینه های غیر ضروری ، استفاده از برنامه های شخضی حسابداری و با افزایش حوزه های درامدی ،مکتوب کردن هزینه ها،حذف هزینه و درامدهای پردردسرو...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
afkhami |   1399/04/12 18:08:09   |
0     0
مدیریت دخل و خرج یعنی ایجاد تناسب بین درامد و عایدی و مخارج یک شخص یا بنگاه اقتصادی که همیشه نمیتوان با کاهش هزینه ها
مدیریت نمود بلکه هدف ایجاد درآمد نیز میباشد .
با افزایش حوزه های درامدی ،مکتوب کردن هزینه ها،
حذف هزینه و درامدهای پردردسرو...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سارازارع منشادی |   1399/04/13 20:01:22   |
0     0
هرانسان باید درامد ماهیانه خودرا مشخص کند ونسبت به درامد خود هزینه زندگی خودرا برنامه ریزی کند وحتی مقدار کمی هم شده پس اندار کند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا دوستی |   1399/04/14 13:56:51   |
0     0
مدیریت دخل و خرج بدین گونه است که فرد باید میزان درامد خود را مشخص کند و مخارج خود را براساس اهمیت اولویت بندی کند .سعی در کاهش هزینه های غیر ضرور نماید و در این حالت میتواند دیون فعلی خود را پرداخت کند و مبلغی را نیز پس انداز نماید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل |   1399/04/14 15:34:54   |
0     0
مدیریت دخل و خرج به معنی هماهنگ کردن هزینه های زندگی با درآمد های قابل دستیابی با بیشتری مطلوبیت و بازدهی است که با یک بودجه ریزی و برنامه ریزی مناسب قابل دستیابی است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
zahra azodi |   1399/04/14 21:28:57   |
0     0
مرحله 1: تعیین اهداف مرحله 2: درآمد و هزینه ها را محاسبه کنید مرحله 3: تجزیه و تحلیل هزینه ها و بررسی فهرست هزینه ها مرحله 4: بازنشانی بودجه اصلی شما مرحله 5: تعهد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد سجاد حجتی پور |   1399/04/14 23:17:09   |
0     0
با مدیریت کردن هزینه و درآمد یک شخص می تواند به یک مدیریت بودجه شخصی دست پیدا کند این موضوع باعث می شود شخصی تکلیفش با خودش روشن شده و نسبت به میزان هزینه ماهانه و میزان پس انداز مربوطه احاطه خواهد داشت و این موضوع باعث افزایش انگیزه برنامه ریزی در سبک زندگی خواهد شد.با افزایش حوزه های درامدی ،مکتوب کردن هزینه ها،
حذف هزینه و درامدهای پردردسرو...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Hamidreza Mirmohammadi |   1399/04/15 15:56:40   |
0     0
مدیریت دخل وخرج یعنی حساب درامد وهزینه هایمان را داشته باشم وبا مدیریت بتوانیم حساب های خودرا مرتب کنیم
باافزایش حوزه های درامدی مکتوب کردن هزینه ها حذف هزینه ودرامدهای پر درد سر
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا کبیری |   1399/04/16 23:18:06   |
0     0
مدیریت دخل و خرج های ماهیانه به میزان درآمد و تنوع آن بستگی دارد.
اگر درآمد ها محدود باشد و هزینه ها اجتناب ناپذیر مدیریت مالی خانوار معنا و مفهوم خود را از دست می دهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا حاجی زاده |   1399/04/17 00:46:29   |
0     0
بودجه بندی و مدیریت هزینه روزانه راهی است برای تنظیم درآمد و برنامه ریزی صحیح هزینه ها که از این طریق، شما می توانید بین درآمد و هزینه های خود نوعی هماهنگی ایجاد کنید.
با مدیریت هزینه روزانه شما می توانید دید بهتری نسبت به بودجه دریافتی داشته باشید و به این ترتیب می بینید که چه میزان پول در اختیار داشته و این پول، چگونه و کجا صرف می شود. مدیریت هزینه، یکی از مهم ترین ابزارهای دستیابی به آینده مالی موفق است؛ زیرا به شما کمک می کند تا بهتر از پول خود استفاده کنید.
به این منظور لازم است که موارد مهم زیر را در نظر داشته باشید تا به نتیجه مطلوبی برسید: 1- اصل بودجه بندی 2- زمان‌بندی بودجه 3- چک کردن بودجه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
لعیا حیدری |   1399/04/17 02:04:12   |
0     0
مدیریت دخل و خرج یعنی خرج ها را بر مبنای دخل ها انجام دهیم نه بیشتر از ان. به عبارت دیگر ایجاد تناسب بین درامد و عایدی و مخارج یک شخص یا بنگاه اقتصادی که همیشه نمیتوان با کاهش هزینه ها مدیریت نمود بلکه هدف ایجاد درآمد نیز میباشد .
با برنامه ریزی دقیق مالی حتی با اندک درآمد ثابت هم میتوان پس انداز کرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سمیرا |   1399/04/18 00:04:28   |
0     0
مدیریت دخل و خرج بدین گونه است که فرد باید میزان درامد خود را مشخص کند و مخارج خود را براساس اهمیت اولویت بندی کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین یزدی یوسفی |   1399/04/18 14:44:15   |
0     0
مدیریت دخل و خرج یعنی ایجاد تناسب بین درامد و عایدی و مخارج یک شخص یا بنگاه اقتصادی که همیشه نمیتوان با کاهش هزینه ها مدیریت نمود بلکه هدف ایجاد درآمد نیز میباشد .با افزایش حوزه های درامدی ،مکتوب کردن هزینه ها،حذف هزینه و درامدهای پردردسرو...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سپیده دهقان |   1399/04/18 17:24:41   |
0     0
مدیریت دخل و خرج بدین گونه است که فرد باید میزان درامد خود را مشخص کند و مخارج خود را براساس اهمیت اولویت بندی کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه مستانی |   1399/04/18 23:10:51   |
0     0
مدیریت دخل و خرج بدین گونه است که فرد باید میزان درامد خود را مشخص کند و مخارج خود را براساس اهمیت اولویت بندی کند و سعی در کاهش هزینه های غیر ضرور نماید، در این حالت میتواند دیون فعلی خود را پرداخت کند و مبلغی رانیز پس انداز نماید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
behzad hajihoseini |   1399/04/19 12:08:09   |
0     0
اکثر افراد، هنگامی ‏که برای اولین بار مدیریت دخل و خرج خانه بر عهده‏‌شان قرار می‌گیرد، در چگونگی تنظیم بودجه دچار مشکل می‌شوند. تلاش برای چرخاندن یک خانواده بدون برنامه‏‌ریزی به شرایط سخت مالی منجر می‏‌شود. یک شخص مجبور نیست که تمام این بار را خودش به دوش بکشد. این کاملا منطقی است که از اعضای خانواده‌‏تان هم بخواهید که در این مسوولیت با شما شریک باشند. از آنجا‏ که پول از سوی اعضای مختلف یک خانواده خرج می‌‏شود، هر کس در خانواده باید درک کاملی از پولی که در خانه در دسترس است، داشته باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ریحانه زارع |   1399/04/19 14:55:14   |
0     0
مدیریت دخل و خرج یعنی ایجاد تناسب بین درامد و عایدی و مخارج یک شخص یا بنگاه اقتصادی که همیشه نمیتوان با کاهش هزینه هامدیریت نمود بلکه هدف ایجاد درآمد نیز میباشد .
با افزایش حوزه های درامدی ،مکتوب کردن هزینه ها،حذف هزینه و درامدهای پردردسروغیر ضروری
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا سلیمانی |   1399/04/19 23:05:57   |
0     0
بودجه بندی و مدیریت هزینه روزانه راهی است برای تنظیم درآمد و برنامه ریزی صحیح هزینه ها که از این طریق، شما می توانید بین درآمد و هزینه های خود نوعی هماهنگی ایجاد کنید.
هرانسان باید درامد ماهیانه خودرا مشخص کند ونسبت به درامد خود هزینه زندگی خودرا برنامه ریزی کند وحتی مقدار کمی هم شده پس اندار کند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه جعفری |   1399/04/20 11:01:10   |
0     0
بودجه بندی و مدیریت هزینه روزانه راهی است برای تنظیم درآمد و برنامه ریزی صحیح هزینه ها که از این طریق، شما می توانید بین درآمد و هزینه های خود نوعی هماهنگی ایجاد کنید.مامیتوانیم باسرمایه گذاری دربورس وجلوگیری ازخریدکالاهای لوکس همچنین تهیهذی یکلیست برای خریدهاوهزینه های موجوددخل وخرج خودرامدیریت کنیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جمال سالاری |   1399/04/20 16:34:40   |
0     0
- بودجه بندی را به عنوان مدیریت دخل و خرج تعریف نموده اند . با برنامه ریزی ما دخل و خرج زندگی خود را مدیریت نموده ایم .
- در تنظیم بودجه خود باید درآمد (خرج) را دقیق محاسبه نموده و بعد مخارج خود را دسته بندی و اولویت بندی کنیم .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Mona |   1399/04/22 13:37:09   |
0     0
وقتی شروع به ایجاد یک سامانه ی دخل و خرج ماهیانه می کنید، نخست سراغ طبقه بندی های بزرگ بروید. فهرست مناسبی از طبقه بندی های دخل و خرج پایه شامل این موارد است:

مسکن: وام، اجاره، تعمیرات، مالیات بر دارایی، وسایل و مواد مورد نیاز برای نظافت منزل، بیمهی مؤجر امستاجر، امکانات و تجهیزات منزل، اسان و اثاثیه، دکوراسیون

غذا: خواربار و نیازمندی های خوراکی، غذا خوردن در رستوران، سفارش پیتزا، میان وعده ها و نوشیدنی های مصرف شده در محل کار حمل و نقل: کرایه ماشین، بیمه، هزینه ی بنزین و گاز، پارکینگ، تعمیرات و نگهداری، هزینه ی استفاده از حمل و نقل عمومی

پزشکی: بیمه، مخرج حساب نشده از قبیل هزینه های کرکردنی (فرانشیز یا سهم بیمار) و آن دسته از خدمات پزشکی ای که تحت پوشش بیمه قرار ندارند، دارو، چشم پزشکی، دندان پزشکی

پوشاک: خرید لباس جدید، خشکشویی تعمیرات و رفوکاری

شخصی: لوازم آرایش، اصالح مو، پاک کننده ها و نیازمندی های بهداشتی

بیمه: بیمهی عمر و هر نوع بیمه ی دیگری جز بیمه ی مربوط به مسکن، حمل و نقل با هزینه های درمانی

تحصیلات: شهریه، هزینه های مقرر و اجباری، عکس های مدرسه، سالنامه هانوشت افزار، کتاب
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهلا زارع |   1399/04/22 20:24:38   |
0     0
مدیریت دخل و خرج بدین گونه است که فرد باید میزان درامد خود را مشخص کند و مخارج خود را براساس اهمیت اولویت بندی کند و سعی در کاهش هزینه های غیر ضرور نماید، در این حالت میتواند دیون فعلی خود را پرداخت کند و مبلغی رانیز پس انداز نماید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رویا زیلوباف |   1399/04/23 13:42:23   |
0     0
مدیریت دخل و خرج های ماهیانه به میزان درآمد و تنوع آن بستگی دارد.
اگر درآمد ها محدود باشد و هزینه ها اجتناب ناپذیر مدیریت مالی خانوار معنا و مفهوم خود را از دست می دهد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید گلزارفر |   1399/04/24 09:05:19   |
0     0
بودجه بندی و مدیریت هزینه روزانه راهی است برای تنظیم درآمد و برنامه ریزی صحیح هزینه ها که از این طریق، شما می توانید بین درآمد و هزینه های خود نوعی هماهنگی ایجاد کنید
به منظور برنامه ریزی و مدیریت هزینه ها لازم است که موارد مهم زیر را در نظر داشته باشید تا به نتیجه مطلوبی برسید
اصل بودجه بندی
تعیین اهداف درآمد و هزینه ها را محاسبه کنید
تجزیه و تحلیل هزینه ها و بررسی فهرست هزینه ها
زمان‌بندی بودجه
چک کردن بودجه
شما باید به بودجه مالیتان نگاه کنید و مایحتاج‌های زندگیتان را بررسی کنید سپس برای خرید اقدام کنید و اگر ضرورتی برای خرید نمی‌بینید حتی برای نگاه کردن به مراکز خرید به ویژه پاساژ‌های لوکس و گران قیمتی که محصولات زیباتری عرضه می‌کنند نروید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فرزانه جنتی |   1399/04/24 16:55:21   |
0     0
بودجه بندی و دخل و خرج کمک می کند تا نظم پیدا کنیدوبر آنچه خرج می کنید با مدیریت دخل و خرج تا حدی مسلط باشید.در بودجه بندی تصمیم می گیریم که پولمان را چگونه خرج کنیم، برای آینده برنامه ریزی می کنیم، دیون فعلی را تسویه کردهو با کاهش هزینه های غیر ضروری مقداری از پول خود را پس انداز می کنیم.
- برای مدیریت دخل و خرج:
۱. هزینه ها را طبقه بندی کنید به هزینه های بزرگ مانند خرید خانه و ماشین، هزینه های کوچک ماند هزینه پزشکی، بیمه، پوشاک، تحصیلات، شخصی.
۲. میزان خرج تان را تخمین بزنید.
۳. هزینه هایتان را محاسبه و تنظیم کنیدو هزینه های غیر ضروری را حذف کنید تا مقداری هم برای پس انداز باقی بماند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فرزانه جنتی |   1399/04/24 17:00:12   |
0     0
بودجه بندی و دخل و خرج کمک می کند تا نظم پیدا کنیدوبر آنچه خرج می کنید با مدیریت دخل و خرج تا حدی مسلط باشید.در بودجه بندی تصمیم می گیریم که پولمان را چگونه خرج کنیم، برای آینده برنامه ریزی می کنیم، دیون فعلی را تسویه کردهو با کاهش هزینه های غیر ضروری مقداری از پول خود را پس انداز می کنیم مدیریت دخل و خرج های ماهیانه به میزان درآمد و تنوع آن بستگی دارد.
اگر درآمد ها محدود باشد و هزینه ها اجتناب ناپذیر مدیریت مالی خانوار معنا و مفهوم خود را از دست می دهد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مژگان محمدی یزدی |   1399/04/24 23:15:12   |
0     0
در هر طبقه ای دخل و خرج کلی، برخی از موارد ضروری محسوب میشوند (وام مسکن یا اجاره، صورت حساب برق و هزینه های مربوط به مایحتاج خوراکی و برخی دیگر اضافی اند (مبلمان جدید، هدایا، سفارش پیتزا.) از فهرست نخست، دو فهرست دخل و خرج جداگانه استخراج کنید، یکی برای ضروریات و دیگری برای اضافت سپس، به این فهرست ها نگاه کنید تا هزینه های انعطاف پذیری پیدا کنید تا بتوانید با استفاده از نکات و راهنمایی های این کتاب، کاهششان دهید. در کنار این مورد انعطاف پذیر یک ستاره بگذارید تا مشخص شوند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نغمه لطف محمدی |   1399/04/25 20:54:35   |
0     0
بودجه بندی و دخل و خرج کمک می کند تا نظم پیدا کنیدوبر آنچه خرج می کنید با مدیریت دخل و خرج تا حدی مسلط باشید.در بودجه بندی تصمیم می گیریم که پولمان را چگونه خرج کنیم، برای آینده برنامه ریزی می کنیم، دیون فعلی را تسویه کردهو با کاهش هزینه های غیر ضروری مقداری از پول خود را پس انداز می کنیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مصطفى عربى |   1399/04/25 22:39:25   |
0     0
هرانسان باید درامد ماهیانه خودرا مشخص کند و بر اساس ان هدف گزاری کند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهلا زارع |   1399/04/26 16:04:43   |
0     0
مدیریت دخل و خرج بدین گونه است که فرد باید میزان درامد خود را مشخص کند و مخارج خود را براساس اهمیت اولویت بندی کند و سعی در کاهش هزینه های غیر ضرور نماید، در این حالت میتواند دیون فعلی خود را پرداخت کند و مبلغی رانیز پس انداز نماید.
پاسخ
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین فتوحی اردکانی |   1399/04/26 19:17:28   |
0     0
بودجه بندی و مدیریت هزینه روزانه راهی است برای تنظیم درآمد و برنامه ریزی صحیح هزینه ها که از این طریق، شما می توانید بین درآمد و هزینه های خود نوعی هماهنگی ایجاد کنید.
روش های مدیریت دخل و خرج :به سر چشمه بروید،خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای ،از تعاونی‌ها خرید کنید،خرید اینترنتی داشته باشید وبه حراجی‌ها هم سری بزنید
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا مرادی مزرعه نو |   1399/04/26 21:19:22   |
0     0
مدیریت دخل و خرج های ماهیانه به میزان درآمد و تنوع آن بستگی دارد.
اگر درآمد ها محدود باشد و هزینه ها اجتناب ناپذیر مدیریت مالی خانوار معنا و مفهوم خود را از دست می دهد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید جمال الدین طباطبایی مزرعه نو |   1399/04/26 22:29:14   |
0     0
بودجه بندی و دخل و خرج کمک می کند تا نظم پیدا کنیدوبر آنچه خرج می کنید با مدیریت دخل و خرج تا حدی مسلط باشید.در بودجه بندی تصمیم می گیریم که پولمان را چگونه خرج کنیم، برای آینده برنامه ریزی می کنیم، دیون فعلی را تسویه کردهو با کاهش هزینه های غیر ضروری مقداری از پول خود را پس انداز می کنیم.
بودجه بندی و مدیریت هزینه روزانه راهی است برای تنظیم درآمد و برنامه ریزی صحیح هزینه ها که از این طریق، شما می توانید بین درآمد و هزینه های خود نوعی هماهنگی ایجاد کنید.
با مدیریت هزینه روزانه شما می توانید دید بهتری نسبت به بودجه دریافتی داشته باشید و به این ترتیب می بینید که چه میزان پول در اختیار داشته و این پول، چگونه و کجا صرف می شود. مدیریت هزینه، یکی از مهم ترین ابزارهای دستیابی به آینده مالی موفق است؛ زیرا به شما کمک می کند تا بهتر از پول خود استفاده کنید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جواد زارع |   1399/04/27 16:11:47   |
0     0
مرحله 1: تعیین اهداف

دو نوع هدف مالی وجود دارد: فوری و بلند مدت.

اهداف فوری در مورد میزان بودجه ای است که در زمان حال در اختیار دارید، در حالی که اهداف بلند مدت با صرفه جویی در هزینه و هزینه های آن در طول چند دهه در ارتباط است. هر دو هدف، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مکمل یکدیگر هستند.امروزه صرفه جویی کردن، در هزینه های شما تاثیر می گذارد اما مهم این است که در آینده چه میزان بازده دارید.شما اهداف خود را در مورد هزینه ها محاسبه کرده و انتخاب می کنید که کدام قسمت را برای زندگی خود پوشش دهید. سپس، می توانید اهداف مالی خود را به ترتیب، اولویت بندی کنید.اهداف مالی فوری شامل هزینه های فعلی شما می شود. برخی از این موارد واجب هستند و شامل وام مسکن یا پرداخت اجاره، وام خودرو، حساب های خدماتی، هزینه مراقبت از کودک، هزینه غذا، تلفن همراه و لوازم خانگی هستند.اهداف ثانویه، مواردی اختیاری هستند که عبارتند از لباس های غیر ضروری، هزینه اشتراک اینترنت، لوازم غیر ضروری و رفتن به تعطیلات. اهداف مالی بلند مدت می تواند شامل پس انداز بازنشستگی، سرمایه گذاری و کمک های خیریه باشد. اگر بدهی دارید، پرداخت آن می تواند هم واجب و هم اختیاری باشد.برنامه ریزی برای مخارج زندگی
مدیریت هزینه، یکی از مهم ترین ابزارهای دستیابی به آینده مالی موفق استمرحله 2: درآمد و هزینه ها را محاسبه کنید
21 نکته مهم برای مدیریت هزینه های زندگی
چگونه «جیب خالی» و «پز عالی» داشته باشیم؟

پس از تعیین اهداف مالی خود، شما برای رسیدن به آن‌ها، نیاز به برنامه ای منظم دارید. برای انجام این کار، باید درآمد و هزینه های خود را ارزیابی کنید. اکثر مردم، برنامه ریزی ماهانه را دنبال می کنند زیرا اکثر صورت حساب ها به صورت ماهانه است.با ایجاد یک لیست از منابع درآمد ماهانه خود، از جمله حقوق و دستمزد (پس از کسر مالیات)، هزینه خرید مواد غذایی و دیگر ملزومات زندگی، می توانید شکل هزینه خود را به خوبی کنترل کنید.

مرحله 1: تعیین اهداف

دو نوع هدف مالی وجود دارد: فوری و بلند مدت.

اهداف فوری در مورد میزان بودجه ای است که در زمان حال در اختیار دارید، در حالی که اهداف بلند مدت با صرفه جویی در هزینه و هزینه های آن در طول چند دهه در ارتباط است. هر دو هدف، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مکمل یکدیگر هستند.امروزه صرفه جویی کردن، در هزینه های شما تاثیر می گذارد اما مهم این است که در آینده چه میزان بازده دارید.شما اهداف خود را در مورد هزینه ها محاسبه کرده و انتخاب می کنید که کدام قسمت را برای زندگی خود پوشش دهید. سپس، می توانید اهداف مالی خود را به ترتیب، اولویت بندی کنید.اهداف مالی فوری شامل هزینه های فعلی شما می شود. برخی از این موارد واجب هستند و شامل وام مسکن یا پرداخت اجاره، وام خودرو، حساب های خدماتی، هزینه مراقبت از کودک، هزینه غذا، تلفن همراه و لوازم خانگی هستند.اهداف ثانویه، مواردی اختیاری هستند که عبارتند از لباس های غیر ضروری، هزینه اشتراک اینترنت، لوازم غیر ضروری و رفتن به تعطیلات. اهداف مالی بلند مدت می تواند شامل پس انداز بازنشستگی، سرمایه گذاری و کمک های خیریه باشد. اگر بدهی دارید، پرداخت آن می تواند هم واجب و هم اختیاری باشد.برنامه ریزی برای مخارج زندگی
مدیریت هزینه، یکی از مهم ترین ابزارهای دستیابی به آینده مالی موفق استمرحله 2: درآمد و هزینه ها را محاسبه کنید
21 نکته مهم برای مدیریت هزینه های زندگی
چگونه «جیب خالی» و «پز عالی» داشته باشیم؟

پس از تعیین اهداف مالی خود، شما برای رسیدن به آن‌ها، نیاز به برنامه ای منظم دارید. برای انجام این کار، باید درآمد و هزینه های خود را ارزیابی کنید. اکثر مردم، برنامه ریزی ماهانه را دنبال می کنند زیرا اکثر صورت حساب ها به صورت ماهانه است.با ایجاد یک لیست از منابع درآمد ماهانه خود، از جمله حقوق و دستمزد (پس از کسر مالیات)، هزینه خرید مواد غذایی و دیگر ملزومات زندگی، می توانید شکل هزینه خود را به خوبی کنترل کنید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مطهره صولتی |   1399/04/27 23:14:28   |
0     0
مدیریت دخل و خرج یعنی ،ایجاد تناسب بین درآمد ها و هزینه.
براساس درآمدی که داریم باید هزینه ها را کنترل و مدیریت کنیم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح الله بخشی |   1399/04/28 16:54:52   |
0     0
منظور اینکه با توجه به درامد و نیاز های شخصی خرج کنیم..
با جلوگیری از هزینه های اضافی و مدیریت درامد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی دهقانیزاده |   1399/04/28 20:18:05   |
0     0
مدیریت دخل و خرج های ماهیانه به میزان درآمد و تنوع آن بستگی دارد.
اگر درآمد ها محدود باشد و هزینه ها اجتناب ناپذیر مدیریت مالی خانوار معنا و مفهوم خود را از دست می دهد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زینب دریس |   1399/04/29 00:16:49   |
0     0
هزینه ها رو طبقه بندی کنیم بر مبنای نیازهای ضروری خود برنامه ریزی میکنیم
درامد و هزینه را محاسبه. میکنیم بایک بودجه بندی درست خرج را کنترل کنیم
صرفه جویی کردن در هزینه تاثیر گذار هست که ما در آینده چه میزان بازده داریم
مدیریت هزینه بهترین بهره وری و دستیابی به آینده مالی موفق است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد فاطمی |   1399/04/29 13:06:05   |
0     0
با مدیریت کردن هزینه و درآمد یک شخص می تواند به یک مدیریت بودجه شخصی دست پیدا کند این موضوع باعث می شود شخصی تکلیفش با خودش روشن شده و نسبت به میزان هزینه ماهانه و میزان پس انداز مربوطه احاطه خواهد داشت و این موضوع باعث افزایش انگیزه برنامه ریزی در سبک زندگی خواهد شد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
کیانوش بمانی نژاد |   1399/04/29 15:43:50   |
0     0
مدیریت دخل و خرج یعنی خرج ها را بر مبنای دخل ها انجام دهیم نه بیشتر از ان. به عبارت دیگر ایجاد تناسب بین درامد و عایدی و مخارج یک شخص یا بنگاه اقتصادی که همیشه نمیتوان با کاهش هزینه ها مدیریت نمود بلکه هدف ایجاد درآمد نیز میباشد .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدسعید حسینی منش |   1399/04/29 16:17:13   |
0     0
گام اول
هزینه هایتان را طبقه بندی کنید. برای شروع تقسیم بندی، تمام هزینه های زندگی را در چند گروه بزرگ بنویسید و بعد جزئیات بیشتری را به هر گروه بیفزایید تا کل هزینه هایتان مشخص شود.
گام دوم
حالا ببینید که از بین هزینه های موجود کدام یک از آنها نیازهای اصلی و ضروری تان هستند و چه مواردی در درجات دوم و سوم قرار می گیرند. به طور مثال پرداخت قبض های آب، برق و تلفن، خرید مواد غذایی روزانه و... را در گروه نیازهای اولیه جای دهید و مواردی چون خرید هدیه، سفارش غذا از رستوران، خرید لوازم خانگی تازه و... را به بخش نیازهای ثانویه بیفزایید.
گام سوم
در پایان به کل هزینه های ماهانه نگاهی بیندازید. شاید لازم باشد که بعضی از آنها را به طور کلی از فهرست حذف کنید. در کنار این موارد ستاره ای قرار دهید تا درصورت لزوم رویشان خط بکشید. با این کار بودجه بندی شما انعطاف پذیرتر می شود.
گام چهارم
حالا زمانی است که باید رو به روی هرکدام از موارد فهرست تان مبلغی را بر طبق هزینه ماه های قبل یادداشت کنید. بعد یک ماشین حساب بردارید و تمام این اعداد را با هم جمع کنید تا کل هزینه ماهانه تان مشخص شود. هزینه نیازهای اصلی را جدای از نیازهای غیرضروری محاسبه کنید. این طوری دست تان در حذف موارد اضافی بازتر است.
گام پنجم
حالا مبلغ هزینه های ضروری را از کل مبلغ درآمدتان کم کنید تا ببینید چقدر از حقوق تان باقی می ماند. این مبلغ باقی مانده پولی است که می توانید بابت موارد غیرضروری زندگی کنار بگذارید. اگر لازم است برخی از موارد ستاره دار را حذف کنید تا دخل و خرج تان جور دربیاید.
گام ششم
اگر بعد از این همه حساب و کتاب هنوز پولی برایتان باقی مانده باید به خودتان تبریک بگویید. در اینجا وارد مرحله پس انداز می شوید. می توانید این مبلغ را در یک حساب جداگانه پس انداز کنید یا آن را از کارت اعتباری تان برداشت کنید.
گام هفتم
اگر فکر می کنید که در بودجه بندی خیلی خساست به خرج داده اید برنامه تان را دوباره بازنگری کنید تا هزینه هایتان متعادل تر شوند.
گام هشتم
در اینجا مرحله برنامه ریزی شما به پایان می رسد اما اصل قضیه تازه شروع می شود. از این مرحله به بعد باید پولتان را طبق برنامه خرج کنید. در مورد خرید لوازم لوکس و فانتزی یا موارد غیرضروری خارج از برنامه وسوسه نشوید و یادتان باشد که برای داشتن زندگی بهتر، بودجه بندی یکی از راه حل های منطقی است که به شما کمک می کند به اهداف مختلف تان برسید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضا مظفری دهشیری |   1399/04/29 19:03:11   |
0     0
در هر طبقه ای دخل و خرج کلی، برخی از موارد ضروری محسوب میشوند (وام مسکن یا اجاره، صورت حساب برق و هزینه های مربوط به مایحتاج خوراکی و برخی دیگر اضافی اند (مبلمان جدید، هدایا، سفارش پیتزا.) از فهرست نخست، دو فهرست دخل و خرج جداگانه استخراج کنید، یکی برای ضروریات و دیگری برای اضافت سپس، به این فهرست ها نگاه کنید تا هزینه های انعطاف پذیری پیدا کنید تا بتوانید با استفاده از نکات و راهنمایی های این کتاب، کاهششان دهید. در کنار این مورد انعطاف پذیر یک ستاره بگذارید تا مشخص شوند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد خوشنام |   1399/04/29 22:47:19   |
0     0
مدیریت دخل وخرج به معنی هماهنگ کردن هزینه های زندگی با درآمد های قابل دستیابی با بیشترین بازدهی ومطلوبلیت است که با یک بودجه ریزی وبرنامه ریزی مناسب قابل دستیابی است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضازارعیان |   1399/04/29 23:38:16   |
0     0
مدیریت دخل و خرج یعنی اینکه درآمدها و هزینه های زندگی مان را داشته باشیم و طوری مدیریت کنیم که پایان زمانبندی با کسری یا اضافی درآمد مواجه نشویم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه زارعی |   1399/04/30 01:34:30   |
0     0
در اولین گام می بایست آگاهی کامل نسبت به دخل و خرج خود بدست آوریم تا بتوانیم به مدیریت آن بپردازیم و بدانیم درآمد ما صرف چه هزینه هایی می شود.
در مدیریت دخل و خرج، پس انداز به همراه کاهش هزینه های غیر ضروری بسیار با اهمیت است.مدیریت دخل و خرج یعنی ایجاد تناسب بین درامد و عایدی و مخارج یک شخص یا بنگاه اقتصادی که همیشه نمیتوان با کاهش هزینه ها مدیریت نمود بلکه هدف ایجاد درآمد نیز میباشد .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محبوبه سرخیان |   1399/04/30 04:16:44   |
0     0
هزینه‌هایتان کمتر از درآمدتان باشد.
حساب بودجه خود را داشته باشید.
یادگیری در مورد ترکیبی از علائق خود.
سرمایه گذاری در حساب بازنشستگی.
مدیر عامل زندگی تان باشید
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد زارع |   1399/04/30 21:17:19   |
0     0
استراتژی های بودجه بندی و تکنیک های آن، در هر موقعیتی متفاوت است. به عنوان مثال، بین بودجه یک دانشجو و یک فرد بازنشسته، به طور کلی، تفاوت هایی وجود دارد. اما پنج مرحله اساسی در بودجه بندی وجود دارد که همه آن ها مهم هستند، زیرا به شما کمک می کنند که امور مالی خود را به طور قابل توجهی سازماندهی کنید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ولی نامجو |   1399/04/30 23:26:58   |
0     0
برای محاسبه دخل وخرج ماهیانه میتوان کارت بانکی مختص هزینه ماهیانه اختصاص داد پس ازمدتی متوسط خرج ماهیانه میتواند ملاک هزینه کرد ماهیانه قرارگیرد.واین یعنی بودجه بندی هزینه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
sajad zare |   1399/04/30 23:51:51   |
0     0
در هر طبقه ای دخل و خرج کلی، برخی از موارد ضروری محسوب میشوند (وام مسکن یا اجاره، صورت حساب برق و هزینه های مربوط به مایحتاج خوراکی و برخی دیگر اضافی اند (مبلمان جدید، هدایا، سفارش پیتزا.) از فهرست نخست، دو فهرست دخل و خرج جداگانه استخراج کنید، یکی برای ضروریات و دیگری برای اضافت سپس، به این فهرست ها نگاه کنید تا هزینه های انعطاف پذیری پیدا کنید تا بتوانید با استفاده از نکات و راهنمایی های این کتاب، کاهششان دهید. در کنار این مورد انعطاف پذیر یک ستاره بگذارید تا مشخص شوند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
افسانه محمدى ساغندى |   1399/04/31 00:18:00   |
0     0
بایدبرآنچه خرج مى کنیم مسلط باشیم
بودجه بندى درست به ما کمک مى کند بتوانیم تصمیم وبرنامه ریزى دقیقى براى زندگى خود داشته باشیم
اولین گام کم کردن هزینه هاى غیر ضرورى است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
معصومه یاری علی ابادی |   1399/04/31 17:15:40   |
0     0
بودجه بندی یعنی تمام مخارج ودرامدها را کنترل کرده تا بتوانیم در ست خرج کنیم ودخل وخرج ما با هم سازگار باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مسعودتاجیک |   1399/05/01 19:01:54   |
0     0
فرد باید میزان درامد خود را مشخص کند و مخارج خود را براساس اهمیت اولویت بندی کند ...و سعی در کاهش هزینه های غیر ضرور نماید....در این حالت میتواند دیون فعلی خود را پرداخت کند ...و مبلغی رانیز پس انداز نماید.
بودجه بندى درست به ما کمک مى کند بتوانیم تصمیم وبرنامه ریزى دقیقى براى زندگى خود داشته باشیم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
درویشی |   1399/05/02 06:23:40   |
0     0
حساب درامد و هزینه هایمان را داشته باشیم و با کاهش هزینه های غیر ضروری و درست خرج کردن
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهین خواجوی |   1399/05/02 10:03:48   |
0     0
مراحل تعیین دخل و خرج ماهیانه:
گام اول: هزینه هایتان را طبقه بندی کنید
گام دوم: میزان خرج تان را تخمین بزنید
گام سوم: محاسبه و تنظیم کنید
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پوریا سلیمانی چالی |   1399/05/02 14:15:16   |
0     0
با برنامه ریزی، برنامه ریزی از اساسی ترین گام ها در مدیریت هرچیزی است اعم از یک سازمان یا مدیریت بودجه ی یک خانواده.
با برنامه ریزی است که اهداف مشخص و راه های رسیدن به آن تعیین می‌شود و احیانا انحرافات از مسیر نیز مشخص شده تا بهترین وضعیت حاصل گردد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بیتا ناظمی |   1399/05/02 19:59:33   |
0     0
: هزینه هایمان را طبقه بندی کنیم. میزان خرج مان را تخمین بزنیم محاسبه و تنظیم کنید
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مریم دهقان بنادکی |   1399/05/03 19:11:34   |
0     0
با برنامه ریزی، برنامه ریزی از اساسی ترین گام ها در مدیریت هرچیزی است اعم از یک سازمان یا مدیریت بودجه ی یک خانواده. مدیریت دخل و خرج یعنی ایجاد تناسب بین درامد و عایدی و مخارج یک شخص یا بنگاه اقتصادی که همیشه نمیتوان با کاهش هزینه ها مدیریت نمود بلکه هدف ایجاد درآمد نیز میباشد .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فرزانه توحیدفر |   1399/05/03 21:13:36   |
0     0
با مدیریت هزینه روزانه شما می توانید دید بهتری نسبت به بودجه دریافتی داشته باشید و به این ترتیب می بینید که چه میزان پول در اختیار داشته و این پول، چگونه و کجا صرف می شود. مدیریت هزینه، یکی از مهم ترین ابزارهای دستیابی به آینده مالی موفق است؛ زیرا به شما کمک می کند تا بهتر از پول خود استفاده کنید.
صرف نظر از وضعیت اقتصادی و یا نسلی که در آن قرار می گیرید، هر یک از مصرف کنندگان می توانند از مدیریت هزینه، بهره مند شوند. برنامه ریزی برای هزینه ها باعث کنترل بهتر آن می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدیه گلشائیان |   1399/05/04 01:47:28   |
0     0
یعنی اینکه درامدمان کمتر از هزینه هایمان نشود
با مدیریت و برنامه ریزی و اولویت بندی نیاز ها وتعیین دقیق هزینه ها
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهروز باستانی اله ابادی |   1399/05/07 19:26:58   |
0     0
بودجه بندی و مدیریت هزینه روزانه راهی است برای تنظیم درآمد و برنامه ریزی صحیح هزینه ها که از این طریق، شما می توانید بین درآمد و هزینه های خود نوعی هماهنگی ایجاد کنید.
با مدیریت هزینه روزانه شما می توانید دید بهتری نسبت به بودجه دریافتی داشته باشید و به این ترتیب می بینید که چه میزان پول در اختیار داشته و این پول، چگونه و کجا صرف می شود. مدیریت هزینه، یکی از مهم ترین ابزارهای دستیابی به آینده مالی موفق است؛ زیرا به شما کمک می کند تا بهتر از پول خود استفاده کنید.
صرف نظر از وضعیت اقتصادی و یا نسلی که در آن قرار می گیرید، هر یک از مصرف کنندگان می توانند از مدیریت هزینه، بهره مند شوند. برنامه ریزی برای هزینه ها باعث کنترل بهتر آن می شود.
بنابراین، شما می توانید بودجه خود را به عنوان یک پایه مالی در نظر بگیرید. البته این پایه و اساس برای هر فردی متفاوت است، همانطور که وضعیت مالی هر فردی، با فرد دیگر،متفاوت است. بنابراین، به منظور برنامه ریزی و مدیریت هزینه ها لازم است که موارد مهم زیر را در نظر داشته باشید تا به نتیجه مطلوبی برسید:
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل شهاب |   1399/05/08 16:21:36   |
0     0
یعنی حساب درامد وهزینه هایمان را داشته باشیم و با مدیریت ان بتوانیم حساب خود را مرتب کنیم بگونه ای هزینه هایمان از درامدمان بیشتر نشود و مبلغی را برتی پس اندتز داشته باشیم
با برنامه ریزی مناسب و تشخیص هزینه های ضروری از غیر ضروری وتغییر دید در هزینه ها و....
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیده بنت الهدی مرتضوی |   1399/05/08 21:34:48   |
0     0
برای مدیریت دخل و خرج باید درآمدها و هزینه ها را شناسایی کنیم و آنها را بر اساس اولویت طبقه بندی کنیم و اول به هزینه های مهم بپردازیم،هزینه های اضافی و غیرضروری را حذف کنیم.باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم تا زیان نکنیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمیدرضا منصوری محمد ابادی |   1399/05/12 13:07:42   |
0     0
مدیریت دخل و خرج یعنی خرج ها را بر مبنای دخل ها انجام دهیم نه بیشتر از ان. به عبارت دیگر ایجاد تناسب بین درامد و عایدی و مخارج یک شخص یا بنگاه اقتصادی که همیشه نمیتوان با کاهش هزینه ها مدیریت نمود بلکه هدف ایجاد درآمد نیز میباشد .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرتضی جلالی فر |   1399/06/08 16:31:28   |
0     0
بایدبرآنچه خرج مى کنیم مسلط باشیم
بودجه بندى درست به ما کمک مى کند بتوانیم تصمیم وبرنامه ریزى دقیقى براى زندگى خود داشته باشیم
اولین گام کم کردن هزینه هاى غیر ضرورى است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics