تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

بازده مورد انتظار چیست؟

مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود.

به طور مثال، اگر یک نفر در سهامی که ۵۰% شانس تولید سود ۱۰ درصدی و ۵۰% شانس تولید زیان ۵ درصدی دارد سرمایه گذاری کند، بازده مـورد انتظار او ۲٫۵% خواهد بود (۰٫۰۵- * ۰٫۵ + ۰٫۱ * ۰٫۵)؛ اما لازم به ذکر است که بازده مورد انتظار معمولاً بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته بنا شده و تضمینی برای تحقق آن وجود ندارد.


 بازده مـورد انتظار:
در اکثر بخش‌ها، بازده مورد انتظار ابزاری است برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت.

در کنار بازده مـورد انتظار سرمایه گذاران باهوش باید احتمال تحقق بازده را برای محاسبه درست ریسک در نظر بگیرند. نمونه‌های فراوانی وجود دارد که در مسابقات بخت‌آزمایی بازده مـورد انتظار مثبت، اما در مقابل احتمال تحقق بازده پیش‌بینی‌شده، بسیار پایین است.

معادل‌ انگلیسی بازده مورد انتظار عبارت است از: Expected Return

منبع خبر: تیم تولید محتوای حَسمان
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

ادمین سواد مالی |   1399/04/05 14:04:54   |
1     0
بازده مورد انتظار مقدار سود یا منفعتی است که یک فرد انتظار دارد از سرمایه گذاری اش تا زمان معینی بدست آورد. افراد می توانند با توجه به بازده مورد انتظارشان میزان ریسک پذری خود را مشخص نمایند.

- منظور از بازده مورد انتظار چیست؟
- چرا بازده مورد انتظار برای یک سرمایه گذاری مهم است؟
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا افتخاری |   1399/04/06 00:33:00   |
بازده مورد انتظار میزان درامدی است که فرد با سرمایه گذاری در حوزه خاص احتمال می دهد که عایدش شود ...البته در کنار تعیین بازده موردانتظار باید میزان احتمال تحقق آن نیز سنجیده شود.
مسعود زارع بیدکی |   1399/04/09 02:11:15   |
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود. هدف افراد به عنوان سرمایه گذار حداکثر کردن بازده مورد انتظار می باشد. اهمیت بازده مورد انتظار این است که بازده مورد انتظار ابزاری برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت ،می باشد.
محدثه دهقان طزرجانی |   1399/04/13 17:08:33   |
بازده مورد انتظار این است که فرد احتمال می‌دهد از این مقدار سرمایه گذاری چه مقدار سود عایدش می‌شود، به این جهت مهم است که فرد بداند انجام این کار برایش سود اور هست یا نه
مهدی رضایی بیداخویدی |   1399/04/16 09:25:40   |
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود
.
هدف شما به عنوان سرمایه گذار حداکثر کردن بازده مورد انتظار می باشد. در واقع بازده برای شما حکم انگیزشی دارد و به عنوان پاداش برای شما محسوب می شود. پس باید سعی کنید تا بیشترین بازده را کسب کنید. این امر اتفاق نمی افتد مگر با سرمایه گذاری هوشمندانه.
مهدی رضایی بیداخویدی |   1399/04/16 09:26:21   |
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود
.
هدف شما به عنوان سرمایه گذار حداکثر کردن بازده مورد انتظار می باشد. در واقع بازده برای شما حکم انگیزشی دارد و به عنوان پاداش برای شما محسوب می شود. پس باید سعی کنید تا بیشترین بازده را کسب کنید. این امر اتفاق نمی افتد مگر با سرمایه گذاری هوشمندانه.
پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود. به طور مثال، اگر یک نفر در سهامی که ۵۰% شانس تولید سود ۱۰ درصدی و ۵۰% شانس تولید زیان ۵ درصدی دارد سرمایه گذاری کند، بازده مـورد انتظار او ۲٫۵% خواهد بود (۰٫۰۵- * ۰٫۵ + ۰٫۱ * ۰٫۵)؛ اما لازم به ذکر است که بازده مورد انتظار معمولاً بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته بنا شده و تضمینی برای تحقق آن وجود ندارد.
در اکثر بخش‌ها، بازده مورد انتظار ابزاری است برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت.
در کنار بازده مـورد انتظار سرمایه گذاران باهوش باید احتمال تحقق بازده را برای محاسبه درست ریسک در نظر بگیرند.
نمونه‌های فراوانی وجود دارد که در مسابقات بخت‌آزمایی بازده مـورد انتظار مثبت، اما در مقابل احتمال تحقق بازده پیش‌بینی‌شده، بسیار پایین است
زهرا غنی زاده زارچ |   1399/04/18 19:51:43   |
بازده سرمایه گذاری ابزاری است برای تعیین این که یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص مثبت است یا منفی.
بله، بازده مورد انتظار برای یک سرمایه گذاری مهم است.
زهرا غنی زاده |   1399/04/18 19:51:57   |
بازده سرمایه گذاری ابزاری است برای تعیین این که یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص مثبت است یا منفی.
بله، بازده مورد انتظار برای یک سرمایه گذاری مهم است.
فرزانه جنتی |   1399/04/20 00:48:29   |
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود
اهمیت بازده مورد انتظار این است که بازده مورد انتظار ابزاری برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت ،می باشد
مرتضی ندافی |   1399/04/21 02:03:20   |
هر شخص در ابتدای سرمایه گذاری خود مقدار سود و بازدهی را برای خود تعیین میکند و در مقابل انتظار رسیدن به این سود و بازده را دارد که به آن بازده مورد انتظار گفته میشود شایددر موارد زیادی بازده مورد انتظار شخص سرمایه گذار رخ ندهد اما اگر نزدیک به آن باشد هم نتیجه خوبی است
بسیار مهم است چراکه شخص باید مشخص کن از این سرمایه گذاری که نموده انتظار چقدر بازده دارد تا نهایتا در آن مبلغ دوباره مشخص کند که ادامه میدهد یا خیر
الناز بهروزی |   1399/04/21 03:39:11   |
بازده مورد انتظار همان سود وبازدهی است که شخص از سرمایه گذاری و ریسکی که تحمل کرده است انتظار دارد
بازده برای سرمایه گذار مهم است چراکه در مقابل ریسک خود اینقدر بازده را انتظار دارد
علیرضا آزاد |   1399/04/25 10:19:26   |
وقتی یک فرد،پولی را سرمایه گذاری میکند،قاعدتا از این سرمایه گذاری،سود یا منفعتی را انتظار دارد که به این سود ومنفعت ،بازدهی موردانتظار می گویند.
این بازدهی از این جهت مهم است که فرد نهایت خود را برای حفظ و افزایش سرمایه گذاری انجام میدهد تا بازدهی مورد انتظارش بدست آید.
حسین فتوحی اردکانی |   1399/04/26 00:47:37   |
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود.
محمدصالح شکیبا |   1399/04/26 14:55:10   |
بازده مورد انتظار همان سود وبازدهی است که شخص از سرمایه گذاری و ریسکی که تحمل کرده است انتظار دارد
بازده برای سرمایه گذار مهم است چراکه در مقابل ریسک خود اینقدر بازده را انتظار دارد
مصطفى عربى |   1399/04/26 17:02:03   |
ابزاری است که تعیین می کند آیا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت.
چون سود یا زیان دهی در سرمایه گذاری مهم است.
مرجان السادات خداپرست |   1399/04/26 21:25:40   |
منظور مقدار پولی ک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند.
هدف مورد انتظار حداکثر کردن بازده است.وبا سرمایه گذاری هوشمندانه این بازده افزایش می یابد و باید دید میانگین درامد خالص مثبت است یا منفی
مهدی کاظمی |   1399/04/27 09:47:41   |
در یک بازده میزان سودی که بهدست میاورد
هرچه درزمان کمترسود بیشتر به دست اور خیلیربهتراست
پوریا گراشی |   1399/04/28 12:39:19   |
وقتی یک فرد،پولی را سرمایه گذاری میکند،قاعدتا از این سرمایه گذاری،سود یا منفعتی را انتظار دارد که به این سود ومنفعت ،بازدهی موردانتظار می گویند.
این بازدهی از این جهت مهم است که فرد نهایت خود را برای حفظ و افزایش سرمایه گذاری انجام میدهد تا بازدهی مورد انتظارش بدست آید.
مرجان عباسی نسب |   1399/04/30 00:34:52   |
مقدار سود مورد انتظار از سرمایه گذاری- فرد می تواند به این نتیجه برسد که انتخابی که کرده است و سرمایه گذاری انجام داده درست است یا خیر - چون هر انتخاب هزیننه فرصت دارد
وحید احمد باریکزهی |   1399/04/30 12:35:39   |
مقدار پول یا میزان درامدی است که یک فرد از طریق
سرمایه گذاری میخواهد کسب کند
به خاطر افزایش در درامد
صادق زاده ربیعی |   1399/04/30 13:15:39   |
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود
.
هدف شما به عنوان سرمایه گذار حداکثر کردن بازده مورد انتظار می باشد. در واقع بازده برای شما حکم انگیزشی دارد و به عنوان پاداش برای شما محسوب می شود. پس باید سعی کنید تا بیشترین بازده را کسب کنید. این امر اتفاق نمی افتد مگر با سرمایه گذاری هوشمندانه.
مهدیه السادات موسوی |   1399/04/30 18:01:52   |
ابزاری ست که برای تعیین اینکه ایا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درامد خالص منفی است یامثبت
برای این مهم است که فردبداند انجام این برایش سوداوراست یانه
محمد پوراکبری |   1399/04/31 11:50:47   |
یعنی فرد وقتی یک سرمایه گزاری میکند چقدر احتمال میدهد سود کند یا توقع و انتظارش چه میزان سود است .
چون مهم ترین عامل برای یک سرمایه گزاری جدا از مساله ریسک سرمایه گزاری ، میزان بازده و سود ان است .
مریم دهقان بنادکی |   1399/05/01 08:13:01   |
وقتی فردی پولی را در زمان مشخص سرمایه گذاری میکند وانتظار بازدهی دارد.
نجمه السادات زارع |   1399/05/02 13:44:12   |
هدف شما به عنوان سرمایه گذار حداکثر کردن بازده مورد انتظار می باشد. در واقع بازده برای شما حکم انگیزشی دارد و به عنوان پاداش برای شما محسوب می شود. پس باید سعی کنید تا بیشترین بازده را کسب کنید. این امر اتفاق نمی افتد مگر با سرمایه گذاری هوشمندانه.
بازده سرمایه گذاری ابزاری است برای تعیین این که یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص مثبت است یا منفی.
بله، بازده مورد انتظار برای یک سرمایه گذاری مهم است.
مهدیه گولشائیان |   1399/05/02 19:23:04   |
بازده مورد انتظار همان سودی است که متناسب با ریسکی که انجام میدهیم مورد انتظار ماست.
چون سود و زیان در سرمایه گذاری مهم است
محمد حسین بخت جو |   1399/05/03 17:21:23   |
بازده مورد انتظار میزان درامدی است که فرد با سرمایه گذاری در حوزه خاص احتمال می دهد که عایدش شود و به مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود
این بازدهی از این جهت مهم است که فرد نهایت خود را برای حفظ و افزایش سرمایه گذاری انجام میدهد تا بازدهی مورد انتظارش بدست آید چراکه در مقابل ریسک خود اینقدر بازده را انتظار دارد
مهدیه گلشائیان |   1399/05/05 22:24:06   |
هدف شما به عنوان سرمایه گذار حداکثر کردن بازده مورد انتظار می باشد. در واقع بازده برای شما حکم انگیزشی دارد و به عنوان پاداش برای شما محسوب می شود. پس باید سعی کنید تا بیشترین بازده را کسب کنید. این امر اتفاق نمی افتد مگر با سرمایه گذاری هوشمندانه.
بازده سرمایه گذاری ابزاری است برای تعیین این که یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص مثبت است یا منفی.
بله، بازده مورد انتظار برای یک سرمایه گذاری مهم است.
محمد رحیمی |   1399/05/08 19:06:03   |
مقدار سودی که از یک سرمایه گذاری در زمان معین بدست اورد
چون با سرمایه گذاری های دیگر مقایسه کنیم و بهترین را پیدا کنیم
سعید دامگی علی آباد |   1399/05/09 20:45:04   |
وقتی یک فرد،پولی را سرمایه گذاری میکند،قاعدتا از این سرمایه گذاری،سود یا منفعتی را انتظار دارد که به این سود ومنفعت ،بازدهی موردانتظار می گویند.
این بازدهی از این جهت مهم است که فرد نهایت خود را برای حفظ و افزایش سرمایه گذاری انجام میدهد تا بازدهی مورد انتظارش بدست آید.
مبینادشتی |   1399/05/11 16:17:57   |
از اقدام به هر نوع سرمایه گذاری باید میزان ریسک پذیری و بازده مورد انتظار مشخص شود تا سرمایه گذار بر مبنای آن بتواند اقدام به سرمایه گذاری کند.
سارا محمودآبادی |   1399/05/21 19:52:56   |
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود
اهمیت بازده مورد انتظار این است که بازده مورد انتظار ابزاری برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت ،می باشد
محمد مهدی کمالی |   1399/06/06 11:13:21   |
میزان درامد که فرد با سرمایه گذاری انتظاردارد که عایدش شود .
بله، بازده مورد انتظار برای یک سرمایه گذاری مهم است
بهنام گشتاسبی |   1399/06/09 16:29:08   |
مقدار سود یا منفعتی که فرد انتظار دارد در زمان معینی از یک سرمایه گذاری بدست آورد
به دلیل این که شرایط سیاسی اجتماعی �ارد دیگه ای که موثر هستند در سرمایه‌گذاری قابل پیش‌بینی نمی باشند
حسین یزدی یوسفی |   1399/04/05 23:27:13   |
0     0
میزان منافعی را که یک سرمایه گذار انتظار دارد تا از سرمایه گذاری خود در آینده ای مشخص دریافت کند بازده مورد انتظار سرمایه گذاری می گویند. هر یک از شما بازده ای که انتظار دارید تا از سرمایه گذاری خود دریافت کنید، با بقیه افراد متفاوت می باشد و هر سرمایه گذاری هم بازده متفاوتی را داراست.

قبل از اقدام به هر نوع سرمایه گذاری باید میزان ریسک پذیری و بازده مورد انتظار مشخص شود تا سرمایه گذار بر مبنای آن بتواند اقدام به سرمایه گذاری کند. این کار باعث می شود که شما بتوانید فرصتهای سرمایه گذاری را به درستی شناسایی کنید و ریسک سرمایه گذاری های خود را کاهش دهید.

تمامی کار یک سرمایه گذار شناسائی بیشترین بازده می باشد. یک سرمایه گذار باید بازدهی سرمایه گذاری های مختلف را محاسبه کند تا بتواند بهترین فرصت ها را شناسائی و در همان راستا اقدام کند. در این راه محاسبه بازده گذشته سرمایه گذاری ها می تواند کمک زیادی به سرمایه گذار در تخمین بازدهی آینده سرمایه گذاری کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا صالحی نیا |   1399/04/06 02:07:33   |
0     0
میزان منافعی را که یک سرمایه گذار انتظار دارد تا از سرمایه گذاری خود در آینده ای مشخص دریافت کند بازده مورد انتظار سرمایه گذاری می گویند. هر یک از ما بازده ای که انتظار داریم تا از سرمایه گذاری خود دریافت کنیم، با بقیه افراد متفاوت می باشد و هر سرمایه گذاری هم بازده متفاوتی را داراست.
قبل از اقدام به هر نوع سرمایه گذاری باید میزان ریسک پذیری و بازده مورد انتظار مشخص شود تا سرمایه گذار بر مبنای آن بتواند اقدام به سرمایه گذاری کند. این کار باعث می شود که ما بتوانیم فرصتهای سرمایه گذاری را به درستی شناسایی کنیم و ریسک سرمایه گذاری های خود را کاهش دهیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهنام رقاقی |   1399/04/06 11:19:52   |
0     0
با سلام
بازده مورد انتظار، میزانی از بدهی است که سرمایه گذران متناسب با تحمل ریسک معینی حاضر به سرمایه گذاری هستند.
بطور خلاصه با افزایش ریسک بازده مورد انتظار سرمایه گذران نیز افزوده خواهد شد و بلعکس.
بهنام رقاقی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدی سامعی |   1399/04/06 12:02:09   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود. هدف افراد به عنوان سرمایه گذار حداکثر کردن بازده مورد انتظار می باشد. در واقع بازده برای شما حکم انگیزشی دارد و به عنوان پاداش برای شما محسوب می شود. پس باید سعی کنید تا بیشترین بازده را کسب کنید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید علی حسینی |   1399/04/06 12:11:59   |
0     0
بازده مورد انتظار میزان سود ی است که فرد انتظار دارد با متحمل شدن ریسکی ، بدست اورد و هر فرد انتظار دارد با ریسک متحمل شده بیشترین بازدهی را داشته باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
احمد واحدیان اردکانی |   1399/04/06 14:20:37   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود. به طور مثال، اگر یک نفر در سهامی که ۵۰% شانس تولید سود ۱۰ درصدی و ۵۰% شانس تولید زیان ۵ درصدی دارد سرمایه گذاری کند، بازده مـورد انتظار او ۲٫۵% خواهد بود (۰٫۰۵- * ۰٫۵ + ۰٫۱ * ۰٫۵)؛ اما لازم به ذکر است که بازده مورد انتظار معمولاً بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته بنا شده و تضمینی برای تحقق آن وجود ندارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید حسین بخشایش |   1399/04/06 14:58:09   |
0     0
بازده مورد انتظار نیاز به مطالعه و بررسی روال قبل و همچنین دید وسیع به اتفاقات اینده دارد تا ریسک در پیش بینی را کم کند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حشمت الله اسدی زیدابادی |   1399/04/06 15:04:51   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود.
اهمیت بازده مورد انتظار این است که بازده مورد انتظار ابزاری برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت ،می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید سرایانی |   1399/04/06 15:46:53   |
0     0
با سلام و درود
بازده سهام، مزایا یا پاداشی است که در طول یک دوره به سهم تعلق می گیرد و سرمایه‌گذار به ازای سرمایه‌گذاری خود در یک دوره زمانی به دست می‌آورد.
همیشه سرمایه گذاری با سود یا بازدهی مثبت همراه نیست و گاهی نیز با ضرر و زیان مواجه هستیم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید سرایانی |   1399/04/06 15:58:05   |
0     0
با سلام و درود
بازده مورد انتظار، بازده‌ای است که سرمایه‌گذار انتظار دارد آن را در دوره سرمایه‌گذاری کسب کند.
شناسایی میزان ریسک پذیری و بازده مورد انتظار موجب شناخت درست فرصتهای سرمایه گذاری و کاهش ریسک آن می گردد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آزاده السادات ترابزاده بافقی |   1399/04/06 17:47:54   |
0     0
میزان منافعی را که یک سرمایه گذار انتظار دارد تا از سرمایه گذاری خود در آینده ای مشخص دریافت کند بازده مورد انتظار سرمایه گذاری می گویند. هر یک از شما بازده ای که انتظار دارید تا از سرمایه گذاری خود دریافت کنید، با بقیه افراد متفاوت می باشد و هر سرمایه گذاری هم بازده متفاوتی را داراست.
هدف شما به عنوان سرمایه گذار حداکثر کردن بازده مورد انتظار می باشد. در واقع بازده برای شما حکم انگیزشی دارد و به عنوان پاداش برای شما محسوب می شود. پس باید سعی کنید تا بیشترین بازده را کسب کنید. این امر اتفاق نمی افتد مگر با سرمایه گذاری هوشمندانه.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا ابراهیمی |   1399/04/06 21:00:48   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود. به طور مثال، اگر یک نفر در سهامی که ۵۰% شانس تولید سود ۱۰ درصدی و ۵۰% شانس تولید زیان ۵ درصدی دارد سرمایه گذاری کند، بازده مـورد انتظار او ۲٫۵% خواهد بود (۰٫۰۵- * ۰٫۵ + ۰٫۱ * ۰٫۵)؛ اما لازم به ذکر است که بازده مورد انتظار معمولاً بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته بنا شده و تضمینی برای تحقق آن وجود ندارد.
در اکثر بخش‌ها، بازده مورد انتظار ابزاری است برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت.
در کنار بازده مـورد انتظار سرمایه گذاران باهوش باید احتمال تحقق بازده را برای محاسبه درست ریسک در نظر بگیرند.
نمونه‌های فراوانی وجود دارد که در مسابقات بخت‌آزمایی بازده مـورد انتظار مثبت، اما در مقابل احتمال تحقق بازده پیش‌بینی‌شده، بسیار پایین است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین علی پناه |   1399/04/06 22:36:55   |
0     0
بازده مورد انتظار یعنی میزان سود و منفعتی که یک شخص سرمایه گذار انتظار دارد درآینده کسب نماید و برای آن شخص سرمایه گذار امری حیاتی بوده چرا که همیشه سرمایه گذاربه دنبال عایدی می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد پری زاد |   1399/04/07 08:56:44   |
0     0
بازده مورد انتظار میزان سودی است که سرمایه گذار امید دارد از محل سرمایه گذاری بدست آورد و این میزان مبنای سرمایه گذاری اش می شود.

در این حالت سرمایه گذاری های با نرخ پایین تر از سود مورد انتظار مقبول نمی باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح اله خزاعی |   1399/04/07 10:15:13   |
0     0
بازده مورد انتظار سرمایه گذار به میزان بازگشت مالی است که در پی سرمایه گذاری عاید سرمایه گذار میشود. هدف افراد به عنوان سرمایه گذار حداکثر کردن بازده مورد انتظار می باشد. در واقع بازده برای شما حکم انگیزشی دارد و به عنوان پاداش برای شما محسوب می شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین علی پناه |   1399/04/07 10:56:27   |
0     0
کامنت گذاری قبلا انجام شده است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
fatemeh tak |   1399/04/07 16:06:01   |
0     0
بازده مورد انتظار عبارت است از مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند قبل از اقدام به هر نوع سرمایه گذاری باید میزان ریسک پذیری و بازده مورد انتظار مشخص شود تا سرمایه گذار بر مبنای آن بتواند اقدام به سرمایه گذاری کند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
fatemeh tak |   1399/04/07 16:08:36   |
0     0
بدین معنی می باشد که فرد چقدر انتظار بازدهی از سرمایه گذاری خود دارد
و پارامتر بسیار مهمی می باشد زیرا نشانگر عایدی سرمایه است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا دوستی |   1399/04/09 19:39:18   |
0     0
میزان سودی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار می گویند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جمال سالاری |   1399/04/13 13:39:59   |
0     0
میزان منفعتی که از یک سرمایه گذاری نصیب فرد میشود را بازده مورد انتظار میگویند .
اهمیت آن بدان جهت است که درستی سرمایه گذاری و نیز میزان عایدی را مشخص کرده و فرد برای سرمایه گذاری های آتی می تواند مسیر خود را معین نماید .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
معصومه یاری علی ابادی |   1399/04/13 16:49:57   |
0     0
بازده مورد انتظار سودی است که فرد از سرمایه گذاری که انجام می دهدخواهد برد اگر فردسرمایه گذاری ریسک بیشتری را تحمل کند انتظار بازده بیشتر را دارد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل |   1399/04/14 11:04:07   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار می گویند.
اهمیت بازده مورد انتظار این است که بازده مورد انتظار ابزاری برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت ،می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سارازارع منشادی |   1399/04/14 15:16:02   |
0     0
بازده موردانتظار مقدارسودی است که ازسرمایه گذاری معین درمدت زمان معلوم بدست اید
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
zahra azodi |   1399/04/14 15:36:47   |
0     0
تعریف بازده مورد انتظار چیست؟
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Hamidreza Mirmohammadi |   1399/04/14 19:54:10   |
0     0
بازده مورد انتظار بازده ای است که سرمایه گذار انتظار دارد آن رادر دوره سرمایه گذاری کسب کند
هدف شما به عنوان سرمایه گذاری حداکثر کردن بازده مورد انتظارمی باشد
درواقع بازده برای شما حکم انگیزشی دارد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
لعیا حیدری |   1399/04/16 22:34:19   |
0     0
بازه مورد انتظار یعنی مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند.
بازده مـورد انتظار موجب میشود سرمایه گذاران احتمال تحقق بازده را برای محاسبه درست ریسک در نظر بگیرندتا بر مبنای آن بتواند اقدام به سرمایه گذاری کند. این کار باعث می شود که ما بتوانیم فرصتهای سرمایه گذاری را به درستی شناسایی کنیم و ریسک سرمایه گذاری های خود را کاهش دهیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا حاجی زاده |   1399/04/16 23:10:05   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود.
اهمیت بازده مورد انتظار این است که بازده مورد انتظار ابزاری برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت ،می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Mona |   1399/04/17 10:57:19   |
0     0
ازده مورد انتظار مقدار سود یا منفعتی است که یک فرد انتظار دارد از سرمایه گذاری اش تا زمان معینی بدست آورد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سمیرا |   1399/04/17 15:06:07   |
0     0
بازده مورد انتظار مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند. و سودی را بدست آورد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح الله بخشی |   1399/04/17 23:02:57   |
0     0
بازده مورد انتظار یعنی سود و درآمدی که یک فرد به عنوان مثال انتظار دارد از سرمایه گذاری عاید او شود..
بازده مورد انتظار نقش موثری در سرمایه گذاری ها دارد زیرا فرد با بررسی جوانب مختلف از جمله سود مورد انتظار تصمیم به سرمایه گذاری خواهد کرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضازارعیان |   1399/04/18 00:19:05   |
0     0
بازده مورد انتظار میزان سودی است که سرمایه گذار امید دارد از محل سرمایه گذاری بدست آورد و این میزان مبنای سرمایه گذاری اش می شود.
اهمیت بازده مورد انتظار این است که بازده مورد انتظار ابزاری برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت ،می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سپیده دهقان |   1399/04/18 02:00:18   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود.
اهمیت بازده مورد انتظار این است که بازده مورد انتظار ابزاری برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت ،می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سپیده دهقان |   1399/04/18 02:01:47   |
0     0
بازده موردانتظار مقدارسودی است که ازسرمایه گذاری معین درمدت زمان معلوم بدست اید
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا کبیری |   1399/04/18 10:13:44   |
0     0
بازده مورد انتظار یعنی میزان سود و منفعتی که یک شخص سرمایه گذار انتظار دارد درآینده کسب نماید و برای آن شخص سرمایه گذار امری حیاتی بوده چرا که همیشه سرمایه گذاربه دنبال عایدی می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه مستانی |   1399/04/18 18:53:39   |
0     0
بازه مورد انتظار یعنی مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند.
بازده مـورد انتظار موجب میشود سرمایه گذاران احتمال تحقق بازده را برای محاسبه درست ریسک در نظر بگیرندتا بر مبنای آن بتواند اقدام به سرمایه گذاری کند. این کار باعث می شود که ما بتوانیم فرصتهای سرمایه گذاری را به درستی شناسایی کنیم و ریسک سرمایه گذاری های خود را کاهش دهیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین یزدی یوسفی |   1399/04/19 10:08:38   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود.
اهمیت بازده مورد انتظار این است که بازده مورد انتظار ابزاری برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت ،می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ریحانه زارع |   1399/04/19 11:12:17   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود و ابزاری است برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت به همین دلیل برای فرد سرمایه گذار مهم می باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه جعفری |   1399/04/20 00:39:10   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شودبازده مورد انتظار (بازده پیش بینی شده) مقدار بازده‌ای است که سرمایه گذار انتظار دارد آن را در سرمایه‌گذاری کسب کند، یعنی پیش‌بینی می‌کند که احتمالاً در سرمایه‌گذاری مورد نظر خود به میزان مثلاً ۱۵% سود کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مژگان محمدی یزدی |   1399/04/20 14:00:48   |
0     0
بازده مورد انتظار مقدار سود یا منفعتی است که یک فرد انتظار دارد از سرمایه گذاری اش تا زمان معینی بدست آورد. افراد می توانند با توجه به بازده مورد انتظارشان میزان ریسک پذری خود را مشخص نمایند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
afkhami |   1399/04/21 15:53:31   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های
خود دریافت کند بازده مورد انتظار می گویند.
اهمیت بازده مورد انتظار این است که بازده مورد انتظار
ابزاری برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری دارای
میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت ،می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
behzad hajihoseini |   1399/04/21 18:39:04   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود. به طور مثال، اگر یک نفر در سهامی که ۵۰% شانس تولید سود ۱۰ درصدی و ۵۰% شانس تولید زیان ۵ درصدی دارد سرمایه گذاری کند، بازده مـورد انتظار او ۲٫۵% خواهد بود (۰٫۰۵- * ۰٫۵ + ۰٫۱ * ۰٫۵)؛ اما لازم به ذکر است که بازده مورد انتظار معمولاً بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته بنا شده و تضمینی برای تحقق آن وجود ندارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید گلزارفر |   1399/04/23 11:33:42   |
0     0
میزان منافعی را که یک سرمایه گذار انتظار دارد تا از سرمایه گذاری خود در آینده ای مشخص دریافت کند بازده مورد انتظار سرمایه گذاری می گویند. هر یک از شما بازده ای که انتظار دارید تا از سرمایه گذاری خود دریافت کنید، با بقیه افراد متفاوت می باشد و هر سرمایه گذاری هم بازده متفاوتی را داراست.
تمامی کار یک سرمایه گذار شناسائی بیشترین بازده می باشد. یک سرمایه گذار باید بازدهی سرمایه گذاری های مختلف را محاسبه کند تا بتواند بهترین فرصت ها را شناسائی و در همان راستا اقدام کند. در این راه محاسبه بازده گذشته سرمایه گذاری ها می تواند کمک زیادی به سرمایه گذار در تخمین بازدهی آینده سرمایه گذاری کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رویا زیلوباف |   1399/04/23 13:23:15   |
0     0
بازده مورد انتظار میزان درامدی است که فرد با سرمایه گذاری در حوزه خاص احتمال می دهد که عایدش شود .البته در کنار تعیین بازده موردانتظار باید میزان احتمال تحقق آن نیز سنجیده شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زینب دریس |   1399/04/23 17:54:53   |
0     0
میزان منافعی که یک سرمایه انتظار دارد تا از سرمایه گذاری خود در آینده ای مشخص دریافت کند
هر نوع سرمایه گذاری باید میزان رسیک پذیری بازده مورد انتظار مشخص شود تا سرمایه گذار بر مبنای آن بتواند اقدام به سرمایه گذاری کند
برخی از سرمایه گذاری ها از بازده بالقوه بیشتری برخودار هستند و برخی دیگر بازده کمتری را دارند در نتیجه افرادی که میخواهند در آنها سرمایه گذاری کنند رسیک متفاوتی را هم متحمل میشوند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مطهره صولتی |   1399/04/25 13:46:00   |
0     0
میزان سودی که انتظار داریم از سرمایه گذاری که کردیم دریافت کنیم. و میتوانیم با توجه به بازده مورد انتظار میزان ریسک پذیری را هم برآورد کنیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدسعید حسینی منش |   1399/04/25 13:50:12   |
0     0
در اکثر بخش‌ها، بازده مورد انتظار ابزاری است برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت.
در کنار بازده مـورد انتظار سرمایه گذاران باهوش باید احتمال تحقق بازده را برای محاسبه درست ریسک در نظر بگیرند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نغمه لطف محمدی |   1399/04/25 17:13:02   |
0     0
بازده مورد انتظار ابزاری است برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت.
در کنار بازده مـورد انتظار سرمایه گذاران باهوش باید احتمال تحقق بازده را برای محاسبه درست ریسک در نظر بگیرند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید جمال الدین طباطبایی مزرعه نو |   1399/04/26 11:04:34   |
0     0
Expected Return یا بازده مورد انتظار
در هر نوع سرمایه گذاری باید میزان ریسک پذیری بازده مورد انتظار مشخص شود تا سرمایه گذار بر مبنای آن بتواند اقدام به سرمایه گذاری کند و اهمیت آن ابزاری برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت ،می باشد.
برخی از سرمایه گذاری ها از بازده بالقوه بیشتری برخودار هستند و برخی دیگر بازده کمتری را دارند در نتیجه افرادی که میخواهند در آنها سرمایه گذاری کنند رسیک متفاوتی را هم متحمل میشوند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا مرادی مزرعه نو |   1399/04/26 12:02:48   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود
شناسایی میزان ریسک پذیری و بازده مورد انتظار موجب شناخت درست فرصتهای سرمایه گذاری و کاهش ریسک آن می گردد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی دهقانیزاده |   1399/04/26 21:04:48   |
0     0
در آمد حاصل از سرمایه گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه را بازده مورد انتطار می گویند
بستگی به ریسک در سرمایه گذاری هرچه قدر ریسک بالاتر باشد انتظار بازده بیشتر می شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جواد زارع |   1399/04/27 15:22:57   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود. به طور مثال، اگر یک نفر در سهامی که ۵۰% شانس تولید سود ۱۰ درصدی و ۵۰% شانس تولید زیان ۵ درصدی دارد سرمایه گذاری کند، بازده مـورد انتظار او ۲٫۵% خواهد بود (۰٫۰۵- * ۰٫۵ + ۰٫۱ * ۰٫۵)؛ اما لازم به ذکر است که بازده مورد انتظار معمولاً بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته بنا شده و تضمینی برای تحقق آن وجود ندارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بیتا ناظمی |   1399/04/27 22:34:02   |
0     0
بازده مورد انتظار مقدار سودی هست که افراد انتظار دارن از سرمایه گذاریشان به دست اورند.......چون همه ی افرادی که سرمایه گذاری میکنن روی این بازده برنامه ریزی کردن
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد خوشنام |   1399/04/28 02:46:38   |
0     0
بهطبق مارد گفته شده به مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سر مایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گویند وچون ابزاری هست برای تعیین این که آیا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت برای سرمایه گذار پر اهمیت است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
کیانوش بمانی نژاد |   1399/04/28 06:19:37   |
0     0
بازده مورد انتظار میزان درآمدی است که فرد انتظار دارد در یک فعالیت اقتصادی کسب کند.
چون می توانیم فرصت های سرمایه گذاری را به درستی شناسایی کنیم و ریسک سرمایه گذاری های خود را کاهش دهیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محبوبه سرخیان |   1399/04/28 19:01:05   |
0     0
قبل از اقدام به هر نوع سرمایه گذاری باید میزان ریسک پذیری و بازده مورد انتظار مشخص شود تا سرمایه گذار بر مبنای آن بتواند اقدام به سرمایه گذاری کند. این کار باعث می شود که شما بتوانید فرصتهای سرمایه گذاری را به درستی شناسایی کنید و ریسک سرمایه گذاری های خود را کاهش دهید.

تمامی کار یک سرمایه گذار شناسائی بیشترین بازده می باشد. یک سرمایه گذار باید بازدهی سرمایه گذاری های مختلف را محاسبه کند تا بتواند بهترین فرصت ها را شناسائی و در همان راستا اقدام کند. در این راه محاسبه بازده گذشته سرمایه گذاری ها می تواند کمک زیادی به سرمایه گذار در تخمین بازدهی آینده سرمایه گذاری کند.
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود. به طور مثال، اگر یک نفر در سهامی که ۵۰% شانس تولید سود ۱۰ درصدی و ۵۰% شانس تولید زیان ۵ درصدی دارد سرمایه گذاری کند، بازده مـورد انتظار او ۲٫۵% خواهد بود (۰٫۰۵- * ۰٫۵ + ۰٫۱ * ۰٫۵)؛ اما لازم به ذکر است که بازده مورد انتظار معمولاً بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته بنا شده و تضمینی برای تحقق آن وجود ندارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد فاطمی |   1399/04/29 12:22:56   |
0     0
وقتی یک فرد،پولی را سرمایه گذاری میکند،قاعدتا از این سرمایه گذاری،سود یا منفعتی را انتظار دارد که به این سود ومنفعت ،بازدهی موردانتظار می گویند.
این بازدهی از این جهت مهم است که فرد نهایت خود را برای حفظ و افزایش سرمایه گذاری انجام میدهد تا بازدهی مورد انتظارش بدست آید
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضا مظفری دهشیری |   1399/04/29 17:04:48   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود.بستگی به ریسک در سرمایه گذاری هرچه قدر ریسک بالاتر باشد انتظار بازده بیشتر می شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پوریا سلیمانی چالی |   1399/04/29 17:31:31   |
0     0
بازده مورد انتظار مقدار سودی است که سرمایه گذار انتظار دارد از سرمایه گذاری خود به دست آورد.
بازده مورد انتظار مهم است تا بتوان با مقایسه و سنجیدن سرمایه گذاری ها بهترین و مناسبترین انتخاب را داشت.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه زارعی |   1399/04/29 20:34:12   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود
.
هدف شما به عنوان سرمایه گذار حداکثر کردن بازده مورد انتظار می باشد. در واقع بازده برای شما حکم انگیزشی دارد و به عنوان پاداش برای شما محسوب می شود. پس باید سعی کنید تا بیشترین بازده را کسب کنید. این امر اتفاق نمی افتد مگر با سرمایه گذاری هوشمندانه.
پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود. به طور مثال، اگر یک نفر در سهامی که ۵۰% شانس تولید سود ۱۰ درصدی و ۵۰% شانس تولید زیان ۵ درصدی دارد سرمایه گذاری کند، بازده مـورد انتظار او ۲٫۵% خواهد بود (۰٫۰۵- * ۰٫۵ + ۰٫۱ * ۰٫۵)؛ اما لازم به ذکر است که بازده مورد انتظار معمولاً بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته بنا شده و تضمینی برای تحقق آن وجود ندارد.
در اکثر بخش‌ها، بازده مورد انتظار ابزاری است برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت.
در کنار بازده مـورد انتظار سرمایه گذاران باهوش باید احتمال تحقق بازده را برای محاسبه درست ریسک در نظر بگیرند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهین خواجوی |   1399/04/29 21:51:02   |
0     0
_مقدار سود یا منفعتی است که یک فرد انتظار دارد از سرمایه گذاریش تا زمان معینی بدست اورد
_زیرا در مقابل ریسک، سود یا زیان برای‌ مهم است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
افسانه محمدى ساغندى |   1399/04/30 00:13:17   |
0     0
بازده مورد انتظار مقدار سودى که ما از سرمایه گذارى خود ونسبت به آن ریسکى که سرمایه گذارى داشته ما به دست آوردیم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ولی نامجو |   1399/04/30 21:58:00   |
0     0
بازده مورد انتظار سهامدار حداقل بازده ای است که سهامداران ازسهام خویش انتظاردارندهم به لحاظ سود وهم به لحاظ ارزش افزوده سهام.وازاین لحاظ برای سرمایه گذارمهم است که این بازده قابل مقایسه بابازده سرمایه گذاری باریسک پایین تراست
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
sajad zare |   1399/04/31 00:06:01   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار می گویند.
اهمیت بازده مورد انتظار این است که بازده مورد انتظار ابزاری برای تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری دارای میانگین درآمد خالص منفی است یا مثبت ،می باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مسعودتاجیک |   1399/04/31 15:46:58   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود
بازده مورد انتظار مهم است تا بتوان با مقایسه و سنجیدن سرمایه گذاری ها بهترین و مناسبترین انتخاب را داشت
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
درویشی |   1399/05/01 07:43:58   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود
بتوانیم بهترین تصمیم در سرمایه گذاری داشته باشیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فرزانه توحیدفر |   1399/05/02 18:06:18   |
0     0
یک سرمایه گذار باید بازدهی سرمایه گذاری های مختلف را محاسبه کند تا بتواند بهترین فرصت ها را شناسائی و در همان راستا اقدام کند. در این راه محاسبه بازده گذشته سرمایه گذاری ها می تواند کمک زیادی به سرمایه گذار در تخمین بازدهی آینده سرمایه گذاری کند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیده بنت الهدی مرتضوی |   1399/05/02 20:38:35   |
0     0
بازده موردانتظار یعنی مقدار پولی که فرد انتظار دارد از سرمایه گذاری خود کسب کند.
چون به عنوان یک شاخص میتوان از آن کمک گرفت و مشخص کرد که سرمایه گذاری ما سودآور بوده یا زیان ده.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سمانه دهقان منشادی |   1399/05/04 16:49:53   |
0     0
میزان در آمدی که فرد با سرمایه گذاری در حوزه خاص احتمال میدهد بدست آورد
قبل از اقدام به هر نوع سرمایه گذاری باید میزان رسیک پذیری و بازده مورد انتظار مشخص شود تا سرمایه گذار بر مبنای آن بتواند اقدام به سرمایه گذاری کند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهروز ۳ |   1399/05/06 12:29:15   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری خود دریافت کند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهروز باستانی اله آبادی |   1399/05/06 12:29:23   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری خود دریافت کند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل شهاب |   1399/05/07 01:05:18   |
0     0
مقدار پولی که فرد مورد نظر انتظار دارد تا از سرمایه گذاری دریافت کند
چون فرد نهایت خود را برای حفظ و افزایش سرمایه گذاری انجام می دهد تا بازده مورد انتظارش را به دست اورد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمیدرضا منصوری محمد ابادی |   1399/05/08 20:10:13   |
0     0
مقدار پولی که یک فرد انتظار دارد تا از سرمایه گذاری های خود دریافت کند بازده مورد انتظار گفته می‌شود.
پاسخ
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمیدرضا منصوری محمد ابادی |   1399/05/10 11:00:57   |
0     0
بازده سهام، مزایا یا پاداشی است که در طول یک دوره به سهم تعلق می گیرد و سرمایه‌گذار به ازای سرمایه‌گذاری خود در یک دوره زمانی به دست می‌آورد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرتضی جلالی فر |   1399/06/08 14:58:36   |
0     0
بازده مورد انتظار همان سود وبازدهی است که شخص از سرمایه گذاری و ریسکی که تحمل کرده است انتظار دارد
بازده برای سرمایه گذار مهم است چراکه در مقابل ریسک خود اینقدر بازده را انتظار دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics