تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

" بورس انرژی " و سایر اخبار مربوط به آن را در هفته ای که گذشت، دنبال کنید

بورس انرژی بازاری است که در آن کالاهای مرتبط با انرژی از جمله نفت و گاز کشف ، قیمت و معامله می شود. بورس انرژی نسبت به سایر بورس های فعال در ایران بورس جوانی محسوب می شود که در آن حامل های انرژی (نفت، گاز، برق و سایر حامل های انرژی) و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای ذکر شده معامله می شود. با رویکرد سواد مالی و جهت شناخت بهتر و سرمایه گذاری صحیح و کارآمد در این بازار، اخبار هفتگی آن در ادامه مرور می شود.

دادو ستد انواع فرآورده های هیدروکربوری بورس انرژی ایران

امروز چهارشنبه مورخ 1400/6/24، کالاهای حلال 400 و حلال 402 پالایش نفت اصفهان، آیزوفید پالایش نفت شیراز و آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا، ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه و MTBE شرکت پتروشیمی بندر امام در رینگ بین الملل در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت. طی معاملات امروز بیش از 33،191 تن انواع فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از 3 هزار و 873میلیارد و 813میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

شنبه مورخ 1400/6/27، کالاهای اکستراکت سنگین DAE40 و اکستراکت سبکDAE10 شرکت نفت ایرانول، آیزوفید، حلال 402 و حلال 404 پالایش نفت تبریز، پنتان پالایش نفت آبادان، نفتای سنگین پالایش نفت تهران و برش هیدروکربن حاصل از ضایعات پتروشیمی عاری از هرگونه فرآورده یارانه ای پتروشیمی بیستون در رینگ داخلی و ته مانده تصفیه شده برج تقطیر(ATR-140)پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

 

معامله بیش از52 میلیون کیلووات ساعت در بازار برق بورس انرژی ایران

در جلسه معاملاتی امروز( 1400/06/23)، در بازار فیزیکی برق بورس انرژی ایران 78،400 قرارداد معادل 49،353،000 کیلووات ساعت به ارزش28 میلیارد و 361 میلیون و 40هزار  ریال توسط شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا و شرکت تولید نیروی برق دماوند-نیروگاه شهدای پاکدشت(دماوند)، برای دوره تحویل ماهانه مهر1400 عرضه و مورد معامله قرار گرفت.
بازار سلف مصرف کنندگان بزرگ برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 104،000 قرارداد معادل 2،906،000 کیلووات ساعت به ارزش 2 میلیارد و 22میلیون و 120 هزار ریال بود. شایان ذکر است در روز جاری، متوسط قیمت معامله 696 ریال بود.
خاطر نشان می گردد، در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق(بازار خرده فروشی برق)  نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 1400/07/22گشایش یافتند.همچنین در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه و نمادهای یار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی 1400/06/27پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغازگردید.
همچنین امروز در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد (سنفت004) 7،559 قرارداد با ارزشی بالغ بر 92 میلیارد و 219میلیون و 800هزار ریال و در نماد (سنفت009) 620قرارداد با ارزش 10میلیارد و 2 میلیون و336 هزار ریال معامله گردید.
لازم به ذکر است در جلسه معاملاتی امروز(1400/06/23)، در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران و در تابلوی اوراق گواهی ظرفیت، 5،450 ورقه گواهی ظرفیت نقدی با ارزش 139میلیارد و 329 میلیون و250 هزار ریال معامله گردید.
همچنین در جلسه معاملاتی آتی ( چهارشنبه 1400/06/24) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 230،000کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت‌ تولید برق پرند مپنا و شرکت برقارین ماهتاب گستر- نیروگاه رودشور، شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس  برای دوره تحویل ماهانه مهر1400 عرضه خواهد شد.

 

دادو ستد انواع فرآورده های هیدروکربوری بورس انرژی ایران

امروز سه شنبه مورخ 1400/6/23، کالاهای ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا، اکسیژن مایع شرکت متانول کاوه، حلال 402 پالایش نفت تبریز و گاز مایع صنعتی و گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی و گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت. طی معاملات امروز بیش از 13577 تن انواع فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از 1 هزار و 879میلیارد و 497میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

فردا چهارشنبه مورخ 1400/6/24، کالاهای پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی و گاز مایع صنعتی و MTBE شرکت پتروشیمی بندر امام، ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه و گازمایع پتروشیمی پارس در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

 

معامله بیش از54 میلیون کیلووات ساعت در بازار برق بورس انرژی ایران

در جلسه معاملاتی امروز( 1400/06/22)، در بازار فیزیکی برق بورس انرژی ایران 67،500 قرارداد معادل 43،356،000 کیلووات ساعت به ارزش 26میلیارد و843 میلیون و 460هزار ریال توسط شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا،شرکت تولید نیروی برق دماوند-نیروگاه شهدای پاکدشت برای دوره تحویل هفتگی و ماهانه مهر1400 عرضه و مورد معامله قرار گرفت.
بازار سلف مصرف کنندگان بزرگ برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 15،000 قرارداد معادل 10،800،000 کیلووات ساعت به ارزش  7میلیارد و344 میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز جاری، قیمت پایانی معامله 680 ریال بود.
همچنین امروز در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد (سنفت009) 135،900 قرارداد با ارزشی بالغ بر 2،216 میلیارد و 355میلیون و 510هزار ریال و در نماد (سحرا021) 72،600 قرارداد با ارزشی بالغ بر220 میلیارد و 330 میلیون و 110 هزار ریال و در نماد (سنفت004) 4،920 قرارداد با ارزش 60 میلیارد و 24 میلیون ریال و در نماد (سنفت010) 593 قرارداد با ارزش 9 میلیارد و 669 میلیون و 102 هزار و 200 ریال معامله گردید.
خاطر نشان می گردد، در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق(بازار خرده فروشی برق)  نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 1400/07/21 ، گشایش یافتند.همچنین در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه1400/06/26 پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغازگردید.
لازم به ذکر است در جلسه معاملاتی امروز(1400/06/22)، در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران و در تابلوی اوراق گواهی ظرفیت، 1،575ورقه گواهی ظرفیت نقدی با ارزش 40 میلیارد و 115 میلیون و250 ریال معامله گردید.
همچنین در جلسه معاملاتی آتی ( سه شنبه 1400/06/23) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 135،000کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت‌ تولید نیروی برق پرند مپنا،شرکت تولید تولید نیروی برق دماوند-نیروگاه شهدای پاکدشت(دماوند) برای دوره تحویل ماهانه مهر 1400 عرضه خواهد شد.

 

دادو ستد انواع فرآورده های هیدروکربوری بورس انرژی ایران

امروز دوشنبه مورخ 1400/6/22، کالاهای حلال 400 و حلال 402پالایش نفت اصفهان، آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس، متانول پتروشیمی زاگرس، اکستراکت سبک DAE10 شرکت نفت ایرانول، نیتروژن مایع و اکسیژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس، متانول و نیتروژن مایع شرکت متانول کاوه، سوخت کوره سبک، نیتروژن مایع و برش سنگین پتروشیمی تبریز، برش سنگین پتروشیمی جم، متانول پتروشیمی شیراز، سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ داخلی و اکستراکت سنگین DAE40 شرکت نفت ایرانول در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت. طی معاملات امروز بیش از 20752 تن انواع فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از 1 هزار و 749میلیارد و 405میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

 فردا سه شنبه مورخ 1400/6/23، کالاهای هیدروکربن سنگین، ریفورمیت و رافینیت پتروشیمی بوعلی سینا، اکسیژن مایع شرکت متانول کاوه، نیتروژن مایع پتروشیمی بوشهر، حلال 402 پالایش نفت تبریز، گاز مایع، گاز بوتان صنعتی و MTBE شرکت پتروشیمی بندر امام و پنتان پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی و گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، رافینت شرکت پتروشیمی نوری، رافینیت، ریفورمیت و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

 

معامله بیش از23 میلیون کیلووات ساعت در بازار برق بورس انرژی ایران

در جلسه معاملاتی امروز( 1400/06/21)، در بازار فیزیکی برق بورس انرژی ایران 36،900 قرارداد معادل 21،528،000 کیلووات ساعت به ارزش 12 میلیارد و495 میلیون و 24هزار ریال توسط شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا،شرکت تولید نیروی برق دماوند-نیروگاه شهدای پاکدشت(دماوند) برای دوره تحویل ماهانه مهر1400 عرضه و مورد معامله قرار گرفت.
بازار سلف مصرف کنندگان بزرگ برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 14،500 قرارداد معادل 1،961،500 کیلووات ساعت به ارزش  1میلیاردو 409 میلیون و 940 هزار ریال بود.
همچنین در بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 18،900 قرارداد معادل113،400 کیلووات ساعت به ارزش 67 میلیون و230 هزار ریال بود. 
خاطر نشان می گردد، در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق(بازار خرده فروشی برق)  نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه  1400/07/20گشایش یافتند.همچنین در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه1400/06/25 پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغازگردید.
همچنین امروز در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد (سنفت009) 27،750قرارداد با ارزشی بالغ بر 451 میلیارد و 940 میلیون و 140هزار ریال معامله گردید.
همچنین در جلسه معاملاتی آتی ( دوشنبه1400/06/22) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 122،000کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت‌ تولید برق پرند مپنا و شرکت تولید نیروی برق دماوند-نیروگاه شهدای پاکدشت( دماوند) برای دوره تحویل ماهانه مهر 1400 عرضه خواهد شد.

 

دادو ستد انواع فرآورده های هیدروکربوری بورس انرژی ایران

امروز یکشنبه مورخ 1400/6/21، کالاهای حلال 502، حلال 503، حلال 400، آیزوریسایکل و حلال 410 پالایش نفت اصفهان، آیزوفید پالایش نفت شیراز، نفتای سبک و سی او پالایش نفت آبادان، آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی و هیدروکربن سبک حاصل از برش دوم میعانات گازی پارس جنوبی با کد 351380153 شرکت پتروپالایش نیک یزد در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت. طی معاملات امروز بیش از 11،807 تن انواع فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از 1 هزار و 511 میلیارد و 156میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.
 فردا دوشنبه مورخ 1400/6/22، کالاهای متانول پتروشیمی زاگرس، اکستراکت سبک DAE10 شرکت نفت ایرانول، نیتروژن مایع و اکسیژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس، متانول و نیتروژن مایع شرکت متانول کاوه، سوخت کوره سبک، نیتروژن مایع و برش سنگین پتروشیمی تبریز، نیتروژن مایع پتروشیمی غدیر، برش سنگین پتروشیمی جم، سی اس او پالایش نفت شازند، متانول پتروشیمی شیراز و حلال 402 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی و  میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی، برش هیدروکربن های 5 کربنه و بالاتر (C7-C9) پتروشیمی تبریز و اکستراکت سنگینDAE40  شرکت نفت ایرانول در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

 

معامله بیش از10 میلیون کیلووات ساعت در بازار فیزیکی  برق بورس انرژی ایران

در جلسه معاملاتی امروز( 1400/06/20)، در بازار فیزیکی برق بورس انرژی ایران 39،300 قرارداد معادل 10،933،300 کیلووات ساعت به ارزش6میلیارد و572 میلیون و 180 هزار  ریال توسط شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا، برای دوره تحویل هفتگی شهریور و ماهانه مهر1400 عرضه و مورد معامله قرار گرفت.
خاطر نشان می گردد، در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق(بازار خرده فروشی برق)  نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه  1400/07/17 ، 1400/07/18 ، 1400/07/19 و نمادهای بار پیک هفتگی ،بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی 1400/08/15 گشایش یافتند.همچنین در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه1400/06/24 پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغازگردید.
همچنین در جلسه معاملاتی آتی (یکشنبه 1400/06/21) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 83،000 کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت‌ تولید برق دماوند-نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)، شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا ، برای دوره تحویل ماهانه مهر  1400 عرضه خواهد شد.

 

دادو ستد انواع فرآورده های هیدروکربوری بورس انرژی ایران

امروز شنبه مورخ 1400/6/20کالاهای میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی، حلال 402 و آیزوفید پالایش نفت تبریز، MTBE شرکت پتروشیمی شیمی بافت، آیزوریسایکل و پروپان پالایش نفت تهران در رینگ داخلی و رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت. طی معاملات امروز بیش از 12،607 تن انواع فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از 1 هزار و 442میلیارد و607میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

یکشنبه مورخ 1400/6/21، کالاهای حلال 502، حلال 503 ، حلال 400، آیزوریسایکل و حلال 410 پالایش نفت اصفهان، حلال 404، آیزوفید ، آیزوریسایکل، نفتای سنگین تصفیه نشده و بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز، نفتای سبک و سی او پالایش نفت آبادان، آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی و هیدروکربن سبک حاصل از برش دوم میعانات گازی پارس جنوبی با کد 351380153 شرکت پتروپالایش نیک یزد در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

 

 

منبع خبر: تیم تولید محتوای حسمان
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics