تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

زن می‌تواند پس از بخشیدن مهریه، از بخشش خود عدول کند

بخشش مهریه از سوی زن، می تواند سه حالت داشته باشد: حالت اول زمانی است که زوجه می گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر بطور کلی ساقط شود.

 

حالت دوم زمانی است که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده‌یِ طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان لم یکن خواهد شد و مرد ملزم به پرداخت مهریه خواهد بود.

 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می کند. به این بیان که می گوید من مهر خود را به تو بخشیدم. در این حالت همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه بطور کلی از بین نمی رود؛ چراکه زن می تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.


به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از خبرگزاری میزان پاسخ کارشناس وکیل انلاین به پرسش شخصی که اظهار داشت به اجبار کتک وتهدید همسرش و برداشتن فرزند یک ساله اش  مهریه اش را بخشیده؛ و حالا  بعد از گذشت سه سال ایا دریافت مهریه از نظر قانونی امکانپذیر است؟  به شرح زیر می باشد:

 


پاسخ کارشناس: بخشش مهریه از سوی زن، می‌تواند سه حالت داشته باشد: حالت اول زمانی است که زوجه می‌نویسد از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر بطور کلی ساقط شود.


حالت دوم زمانی است که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده‌یِ طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان لم یکن خواهد شد و مرد ملزم به پرداخت مهریه خواهد بود.

 

حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم. در این حالت همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه بطور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

 

منبع خبر: خبرگزاری میزان
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

دیدگاه کاربران

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics