تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه حوادث راننده انواع وسایل نقلیه در سال 1396 با اعمال تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) 280 میلیون تومان، تعهدات مالی 7 میلیون تومان و تعهدات بیمه حوادث راننده 210 میلیون تومان به شرح زیر می باشد:
 
 • چنانچه از سال ساخت وسایل نقلیه بیش از پانزده سال گذشته باشد به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر ده درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
 • حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای موتورسیکلت 52,500 هزار تومان است که به حق بیمه شخص ثالث اضافه میشود.
 • بر اساس قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

 

درصدهای تخفیف عدم خسارت نسبت به حق بیمه متعلقه به شرح زیر می باشد:
 • سال دوم: %10
 • سال سوم: %15
 • سال چهارم: %20
 • سال پنجم: %30
 • سال ششم: %40
 • سال هفتم: %50
 • سال هشتم: %60
 • سال تهم به بعد: %70
 
 

نام خودرو

مشخصات

نرخ بیمه

موتور سیکلت
گازی
1,888,000
موتور سیکلت
دنده ای یک سیلندر
2,306,000
موتور سیکلت
دو سیلندر و به بالا
2,533,000
موتور سیکلت
دنده ای سه چرخ یا ساید کار
2,724,000

 

اگر این صفحه را دنبال میکنید و علاقه مند به بروز شدن این صفحه هستید، درخواست خود را ثبت کنید.

 

منبع:

فرصت امروز

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics