تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

 
حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه حوادث راننده انواع وسایل نقلیه در سال 1396 با اعمال تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) 280 میلیون تومان، تعهدات مالی 7 میلیون تومان و تعهدات بیمه حوادث راننده 210 میلیون تومان به شرح زیر می باشد:
 • مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس،تاکسی،کرایه و مسافرکش شخصی درون شهری،بیست درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری،سی و پنج درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.
 • در مورد وسایل نقلیه ای که برای تعلیم رانندگی به کار می روند پانزده درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
 • چنانچه از سال ساخت وسایل نقلیه بیش از پانزده سال گذشته باشد به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر ده درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
 • حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری 630,00 هزار تومان است که به حق بیمه شخص ثالث اضافه میشود.
 • بر اساس قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

 

درصدهای تخفیف عدم خسارت نسبت به حق بیمه متعلقه به شرح زیر می باشد:
 • سال دوم: %10
 • سال سوم: %15
 • سال چهارم: %20
 • سال پنجم: %30
 • سال ششم: %40
 • سال هفتم: %50
 • سال هشتم: %60
 • سال تهم به بعد: %70
 
 
 

نام خودرو

مشخصات

نرخ بیمه

سواری
کمتر از چهار سیلندر
7,600,000
پیکان
چهار سیلندر
9,000,000
پراید
چهار سیلندر
9,000,000
سپند
چهار سیلندر
9,000,000
سواری
سایر چهار سیلندرها
10,580,000
سواری
بیش از چهار سیلندرها
11,840,000

 

 

اگر این صفحه را دنبال میکنید و علاقه مند به بروز شدن این صفحه هستید، درخواست خود را ثبت کنید.

 

فرصت بهینه و

 

راهنمای خرید/سرمایه گذاری

 

برای مشاهده کلیک کنید...

 

منبع:

فرصت امروز

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics