بازگشت به پورتال مرکزی

تیم متفکران نوین مالی با سرپرستی دکتر تفتیان در مسیر موفقیت مالی و حسابداری، در ارتقای سطح دانش و مهارت مالی و حسابداری در سطوح مختلف جامعه سهیم است. این تیم مجازی، در راستای ایجاد محیطی پویا و شاداب با محوریت دانش و یادگیری که مشوق و تسهیل گر فرآیند رشد و بالندگی افراد باشد، گام بر میدارد. همه افراد این تیم همگام با یکدیگر در فرآیندهای آموزشی ساده و منسجم، مفاهیم مالی و حسابداری را عمیق و کاربردی یاد میگیرند و یاد میدهند. پورتال تیم متفکران مالی دکتر تفتیان
 
در صورت عدم تمایل به دریافت این ایمیل، اینجا را کلیک نمایید.

 

 

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics