دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

مقالات آموزشی مهارت های زندگی

 

مهارتهای زندگی، توانایی های روانی، اجتماعی برای رفتار انطباقی و موثر هستند که افراد را قادر می سازند تا به طور موثرتری با مقتضیات و چالشهای زندگی روزمره مقابله کنند. امروزه بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی اند. بدین منظور مقالات مهارت های زندگی که شامل توانایی همدلی با دیگران، خودآگاهی، حل مسئله و... را مطالعه نمایید.

 

 

 

تیم یا گروه

مردم در هر محیط کاری درباره تیم‌سازی، کار تیمی و ... صحبت می‌کنند، اما تعداد کمی از آن‌ها درکی از چگونگی ایجاد تجربه کار تیمی یا چگونگی ایجاد یک تیم موثر دارند. برای درک بهتر موضوع مقالات تیم یاگروه را دنبال نمایید.

 

 

مدیریت زمان

«کاش وقت بیش تری داشتم» جمله ای است که بارها به زبان آورده اید. مدیریت بهینه ی زمان مهارتی است که خیلی از افراد آرزوی آن را دارند، با مطالعه مقالات مدیریت زمان می توانید جزء این فراد باشید.

 

توانایی رویارویی با استرس ها

استرس هر تغییری است که فرد باید خود را با آن سازگار کند و بنابراین، هر موقعیت جدید یا تغییری در زندگی که الزاماتی را برای سازگاری مطرح می‌کند، می‌تواند موجب استرس شود که در این مقالات به مطالب مرتبط با استرس پرداخته است.

توانایی رویارویی با هیجان ها

برای هر انسانی اتفاقاتی رخ می دهد، اخباری را می شنود و اعمالی انجام می دهد که همگی می توانند هیجاناتی را به وجود بیاورد. مطالعه این مقالات به شناخت هیجان ها کمک میکند تا از انها به نحو احسن استفاده کنیم.

 

 

توانایی همدلی با دیگران

مهارت همدلی به معنای توانایی درک و فهم احساسات دیگران است. توانایی همدلی به ما کمک می کند تا بتوانیم انسان های دیگر را حتی وقتی با آنها بسیار متفاوت هستیم بپذیریم، در ادامه مقالات را مطالعه نمایید.

 

 

توانایی خودآگاهی

صاحب‌نظران خودآگاهی را شناختی که فرد نسبت به خود به دست می‌آورد، می‌دانند که نقش مهمی در سلامت و بهداشت روان ما دارد. برای مطالعه مطالب بیشتری در این زمینه به ادامه مقالات مراجعه کنید.

 

 

ادامه مطلب

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics