دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

لحظه نگر اقتصادی و بازار ها

 

خبر، محصول جهان سیاسی و اجتماعی است که آن را گزارش می کنند. این تعریف مبتنی بر یک روش و رویه بوده که بر اساس آن خبر، جهان را منعکس نمی کند، بلکه به جهان شکل می دهد. شنیدن اخبار  باعث می شود ازحوادث اطراف خود با خبر شویم،  اخبار قرانی اطلاعاتی از قبیل زمان برگزاری مسابقات قرانی و اعلام نتایج مسابقات و هر اطلاع قرانی جوامع را در اختیار ما قرار می دهد مشتاقان این قبیل اخبار بر روی لینک زیر کلیک کنند تا از  خبر های قرانی روز  مطلع شوند.

 

 

 

 

لحظه نگر داغ ‏

خبر، نتیجه شیوه هایی است که روزنامه نگاران آن را به کار می گیرند. برای اطلاع از اخبار داغ بیشتر کلیک کنید.

 اخبار اقتصاد, صنعت و کسب و کار ‏

خبر، عبارت از انتشار منظم جریان وقایع و آگاهی ها و دانش های انسانی و نقل عقاید و افکار عمومی است. برای مطلع شدن از اخبار اقتصادی کلیک کنید.

 

اخبار بازار بورس ‏

- خبر چیزی است که یکی می خواهد آن را در جایی سرکوب کند و آنچه می ماند، آگهی است. در ادامه با داغ ترین اخبار در این باره با خبر شوید.

 

 

اخبار خدمات بانک

خبر باید تاثیرگذار باشد و نه  خنثی و در عین حال به خاطر پول درج نشده باشد. در ادامه با داغ ترین اخبار در این باره با خبر شوید.

 

 اخبار خدمات بیمه 

خبر، نقل ساده و خالص وقایع جاری است. در ادامه با داغ ترین اخبار در این باره با خبر شوید.

 

 

دوم

 

اخبار بازار مسکن ‏

خبر؛ گزارش مناسب و خلاصه دقیق یک رویداد است نه خود رویداد. در ادامه با داغ ترین اخبار در این باره با خبر شوید.

 

لحظه نگر بازار طلا و ارز

خبر، هر موضوع جاری روز می باشد که به علت مورد توجه قرار گرفتن خوانندگان در مطبوعات منتشر می شود. در ادامه با داغ ترین اخبار در این باره با خبر شوید.

اخبار بازار دیجیتال ‏ 

خبر هر اندیشه و عمل واقعی است که برای عده زیادی از خوانندگان جالب باشد. در ادامه با داغ ترین اخبار در این باره با خبر شوید.

 

اخبار بازار خودرو ‏

 خبر، رویدادی است که قرار است اتفاق بیفتد، اما هنوز رخ نداده است. در ادامه با داغ ترین اخبار در این باره با خبر شوید.

 

سایر اخبار مالی و اقتصادی خانواده

خبر الزاماً گزارش رویدادهای جاری (تازه ها) نیست، ممکن است واقعه یی که سالها قبل رخ داده، با نمایان شدن اطلاعات تازه ارزش خبری پیدا کند. در ادامه با داغ ترین اخبار در این باره با خبر شوید.

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics