دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

 

مقالات آموزشی توسعه تفکر مدیریتی

 

در دنیای فعلی که تکنولوژی با پیشرفت شگرفی روبرو می باشد، مدیران ارشد سازمانها برای کار آمد شدن سازمان باید به تفکر مدیریتی  و استراتژیک مجهز شوند، مدیریت یک شرکت کار ساده ای نیست. از یک طرف باید به کارهای جاری شرکت فکر کرد، و از طرف دیگر باید به فکر آینده آن بود. هر چند تفکر مدیریتی چیزی نیست که در یک شب بتوان به آن دست پیدا کرد، اما روش هایی وجود دارند که دید شما را گسترش می دهد برای این منظور مقالات توسعه تفکر مدیریتی را مطالعه نمایید و و اطلاعات مورد نظر را در زمینه مدیریت رفتارسازمانی، مدیریت کسب و کار و ... کسب کنید تا بتوانید تفکر مدیریتی خود را بسنجید.

 

 

 

 

مدیریت رفتار سازمانی

رفتار سازمانی مطالعهٔ تأثیر افراد، گروه‌ها و ساختارها بر رفتار در یک سازمان است که هدف آن، به کار بردن این دانش برای بهبود کارایی سازمان و دستیابی به اهداف انسانی سازمانی و اجتماعی با ایجاد روابط بهتر می‌باشد، در ادامه مقالات را مطالعه نمایید.

 

 

مدیریت کسب و کار

مدیریت می‌تواند به صورت فرآیند سازمان‌‌دهی مؤثر منابع جهت دستیابی به اهداف تعریف شود. مدیریت کسب و کار، به‌کارگیری این فرآیند در یک سازمان مشخص است. برخی از عوامل مرتبط با مدیریت کسب و کار را مطالعه کنید.

 

 

مدیریت مالی و اقتصادی

مدیریت مالی عبارتست از کاربرد اصول ومفاهیم اقتصادی برای تصمیم گیری و حل مساله. بامطالعه مقالات مدیریت مالی و اقتصادی بسیاری از آنچه را که در اقتصاد خرد و کلان می آموزید، در مطالعه اصول مدیریت مالی به کار می گیرید.

 

 

مدیریت و حسابداری مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک فعالیت‌های مربوط به بررسی، انتخاب استراتژی‌ها، اتخاذ تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژی‌ها و کنترل فعالیت‌های انجام‌شده را در برمی‌گیرد. با نگاهی دقیق به مقالات مرتبط با آن می توان به ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک پی برد.

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics