دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

 

... اصلا نخوانید

با تیم متفکران نوین مالی در حوزه مالی حسابداری؛

زمان خود را مدیریت کنید و از امروز وبسایت و خبرگزاری های متعدد را اصلا نخوانید.

 

 
 
 

فرهیخته گرامی:

 
   آیا علاقه مند به آگاهی از مباحث مالی و اقتصادی در زندگی روزمره خود هستید
 
    آیا به ارتقاء سطح سواد مالی خود فکر میکنید
 
    آیا فرصت ها و تهدیدهای بازارهای محتلف سرمایه گذاری را دنبال می کنید
 
    در حال حاضر، مباحث مالی و سرمایه گذاری در منابع مختلف به صورت پراکنده ارائه شده است. 
 
اگر علاقمند به استفاده از فرصت ها و مدیریت ریسک در بازارهای سرمایه گذاری هستید و محدودیت زمان دارید، از امروز وب سایت ها و خبرگزاری های مختلف و متعدد را اصلأ نخوانید. لحظه نگر مالی تیم متفکران به عنوان رسانه مالی و سرمایه گذاری، گزارش مستمر بازارهای سرمایه گذاری و فرصت ها و تهدیدهای بازار به صورت روزانه در بخش های لحظه نگر مالی و سرمایه گذاری را ارائه می کند.
 
همچنین محصولات ویژه خبری را روزانه 20 دقیقه دنبال کنید:
با مطالعه خبر ویژه، در جریان رویدادها قرار بگیرید.
با بررسی نبض بازار، قیمت ها را در دست بگیرید.
با دنبال کردن دیده بان بازار، قیمت ها را رصد کنید.
 
 
 
 
 
 

همکار عزیز:

اگر علاقه مند به ارتقاء دانش و مهارت مالی و حسابداری خود می باشید و تغییرات قوانین و مقررات و استانداردهای حرفه ای را دنبال می کنید، سایر منابع متعدد خبری را اصلأ نخوانید. لحظه نگر مالی تیم متفکران به عنوان رسانه حسابداری مالی و سرمایه گذاری، در بخش لحظه نگر حرفه حسابداری، تغییرات قوانین، مقررات و استانداردهای حرفه ای را به صورت روزانه نشر می دهد.
 
همچنین محصول(های) ویژه خبری را روزانه 20 دقیقه دنبال کنید:
با مطالعه خبر ویژه، در جریان رویدادها قرار بگیرید.
با بررسی نبض بازار، قیمت ها را در دست بگیرید.
با دنبال کردن دیده بان بازار، قیمت ها را رصد کنید.
 
 
 
 
 
 

کارفرما و کارجوی محترم:

اگر علاقه مند به توانمندسازی خود و استخدام و ماندگاری در بازار کار مالی و حسابداری را دارید، منابع مختلف را برای جستجوی بازار کار حسابداری و مالی اصلأ نخوانید. لحظه نگر مالی تیم متفکران بخشی از فعالیت تیم خود را به موضوع "کار و دانش" اختصاص داده است. در این بخش فرصت های شغلی مالی و حسابدرای تمامی استان ها قابل مشاهده می باشد.
 
همچنین محصول(های) ویژه خبری را روزانه 20 دقیقه دنبال کنید:
با مطالعه خبر ویژه، در جریان رویدادها قرار بگیرید.
با بررسی نبض بازار، قیمت ها را در دست بگیرید.
با دنبال کردن دیده بان بازار، قیمت ها را رصد کنید.
 
 
 
 
    با لحظه نگر حسابداری، مالی و سرمایه گذاری تیم متفکران نوین مالی، به لحظه خبرها را رصد کنید.
 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics