تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

وسعت و گستردگی اینترنت به گونه ای است که برای هر کسی اطلاعات لازم را می تواند فراهم سازد. این رسانه چنان جایی در میان دانشجویان باز کرده است که بدون آن ادامه تحصیل با مشکل مواجه می‌شود.

 

 در حین علاوه بر پژوهش دانشجویان به آموزش الکترونیکی هم رو آورند. به صورتی که بهترین تعریف آموزش مجازی آن بخش از فرایند یادگیری و تعلیم است که از طریق تار جهان گستر صورت می گیرد. یادگیری الکترونیکی گونه ای از آموزش است که با بهره گیری از اینترانت، اکسترانت و اینترنت ارائه می شود.


اما استفاده از اینترنت فقط به  آموزش و دانشجویان ختم نمی شود بلکه با پدیده ای به نام شهروند اکترونیک رو به هسیم. شهروند الکترونیک کسی است که از حداقل دانش لازم درباره مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات برخوردار است، توانایی برقراری ارتباط با اینترنت و ارسال و دریافت پیام‌های الکترونیکی از طریق پست الکترونیک را دارد و همچنین اطلاعات‌، خدمات‌، کالاها و نرم افزارهای مورد نیاز خود را از طریق اینترنت جستجو می‌کند.


به این ترتیب، می توان نتیجه گرفت، که شهروندان باید از مهارت های بیشتری در بهره گیری از فناوری های روز داشته باشند، راحت تر با آن ها کار کند، در استقبال از تغییر آماده تر باشند، و در یادگیری مهارت های تازه زکاوت بیشتری به خرج دهند.  


با توجه به در دنیای امروز که سرعت پیشرفت در عرصه علم به دقیقه و ثانیه رسیده است پیوستن به جهان الکترونیک و فناوری اطلاعات تنها راه ورود به این بزرگراه وسیع و پرتردد است باید شهروند الکترونیک را تربیت کنیم.


از این رو سه قالب کلی برای خصوصیات شهروند آینده را بدین صورت برشمرد:


• دانش، مهارت و نگرش جهانی اندیشیدن و عمل کردن


• دانش مهارت و نگرش دموکراتیک


• توانایی در کاربرد فناوری اطلاعات

 

می‌توان در مورد سوم این گونه گفت که شهروند آینده باید بر رایانه و استفاده از اینترنت مسلط باشد. او باید توانایی عمل و فضای مجازی داشته باشد. توانایی خود آموزی و خود هدایتی داشته باشد و بویژه برای شهروندانی که زبان بین المللی زبان اول آنهاست، بر یک زبان بین المللی تسلط داشته باشد.

 

منابع
تبیان
تل تل
عصر ایران
مقاله علمی پژوشی شهروند آینده

 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics